Tworzenie tablicy dyskusyjnej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Użytkownik może utworzyć tablicę dyskusyjną w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 w celu udostępniania informacji innym osobom i dyskutowania z nimi nad wybranymi tematami.

Omówienie

Na tablicy dyskusyjnej są wyświetlane dyskusje, począwszy od najnowszej, i jest pokazywana liczba odpowiedzi udzielonych w każdej dyskusji. W ten sposób można szybko się zorientować, które dyskusje były ostatnio prowadzone i które z nich cieszą się największą popularnością. Członkowie mogą również dostosowywać swoje własne widoki tablicy dyskusyjnej.

Dyskusje na tablicy dyskusyjnej

Dla każdej nowej witryny programu Windows SharePoint Services 3.0 domyślnie jest skonfigurowana jedna tablica dyskusyjna. Tablica ta nosi nazwę Dyskusja zespołu, ale można zmienić tę nazwę oraz inne ustawienia lub też utworzyć dodatkowe tablice dyskusyjne.

Jeśli witryna programu Windows SharePoint Services 3.0 jest skonfigurowana do odbierania poczty e-mail, uczestnicy mogą dodawać elementy do tablicy dyskusyjnej ze swoich aplikacji poczty e-mail.

Tablica Dyskusja zespołu jest tworzona podczas tworzenia nowej witryny w programie Windows SharePoint Services 3.0.

Jeśli użytkownikowi odpowiada nazwa tablicy dyskusyjnej i jej konfiguracja, użytkownik oraz członkowie zespołu mogą rozpocząć tworzenie dyskusji, otwierając tablicę dyskusyjną, a następnie wykonując czynności opisane w dalszej części tego artykułu.

Można również dostosować tablicę Dyskusja zespołu, zmieniając jej nazwę i inne ustawienia. W tym celu należy mieć uprawnienie do zmiany projektu list w witrynie.

 1. Na pasku szybkiego uruchamiania kliknij opcję Dyskusja zespołu.

  Jeśli nie zostanie wyświetlona tablica Dyskusja zespołu, kliknij opcję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij opcję Dyskusja zespołu.

 2. Aby zmienić ustawienia dla tej tablicy dyskusyjnej, w menu Ustawienia Settings menu , kliknij pozycję Ustawienia tablicy dyskusyjnej.

 3. Aby zmienić tytuł i opis, w obszarze Ustawienia ogólne kliknij opcję Tytuł, opis i nawigacja, a następnie wpisz inny tytuł i opis.

 4. Zmień wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Powróć do tablicy dyskusyjnej, klikając jej nową nazwę na pasku nawigacyjnym.

Nową tablicę dyskusyjną można utworzyć, jeśli w witrynie ma znajdować się kilka tablic dyskusyjnych lub jeśli tablica Dyskusja zespołu została usunięta i użytkownik chce utworzyć inną.

Jeśli listy w witrynie są skonfigurowane do odbierania poczty e-mail, można określić adres e-mail tablicy dyskusyjnej podczas jej tworzenia. Więcej informacji można uzyskać od administratora.

 1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

  Porada: W większości przypadków można zamiast tego użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku w celu ukończenia tego kroku.

 1. W obszarze Komunikacja kliknij opcję Tablica dyskusyjna.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę tablicy dyskusyjnej. Nazwa jest wymagana.

 3. W polu Opis wprowadź opis tablicy dyskusyjnej. Opis jest opcjonalny.

  Jeśli jest planowane włączenie odbierania zawartości przez tablicę dyskusyjną przy użyciu poczty e-mail, do opisu tablicy można dodać jej adres e-mail, aby ułatwić jego znalezienie przez inne osoby.

 4. W sekcji Nawigacja określ, czy tablica dyskusyjna ma być wyświetlana na pasku szybkiego uruchamiania.

 5. Aby włączyć odbieranie poczty e-mail przez tablicę dyskusyjną, w obszarze Włącz odbieranie wiadomości e-mail dla tej listy kliknij opcję Tak. Ta opcja nie będzie dostępna, jeśli serwer nie jest skonfigurowany do odbierania wiadomości e-mail.

 6. W obszarze Adres e-mail wpisz unikatową nazwę, która będzie używana jako część adresu e-mail tablicy dyskusyjnej.

 7. Kliknij przycisk Utwórz.

Jeśli administrator włączył możliwość odbierania poczty e-mail w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0, można skonfigurować tablicę dyskusyjną tak, aby jej uczestnicy mogli ogłaszać wiadomości, wysyłając je pocztą e-mail. Uczestnicy tworzą wiadomości w taki sam sposób jak zwykłe wiadomości e-mail, a następnie dołączają nazwę listy dyskusyjnej w polu Do lub DW wiadomości e-mail.

Jeśli uczestnicy należą do grupa programu SharePoint, dla której określono listę dystrybucyjną e-mail, tablica dyskusyjna może stać się elementem tej listy e-mail. Gdy następnie uczestnicy wysyłają wiadomości e-mail do członków grupy, ich dyskusje są automatycznie dodawane i archiwizowane na tablicy dyskusyjnej w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0.

Następująca procedura włącza odbieranie poczty e-mail przez istniejącą tablicę dyskusyjną, taką jak Dyskusja zespołu. Można również wybrać to ustawienie podczas tworzenia nowej tablicy dyskusyjnej.

 1. Jeśli tablica dyskusyjna nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nie ma nazwę tablicy dyskusyjnej, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej.

 2. Aby zmienić ustawienia dla tej tablicy dyskusyjnej, w menu Ustawienia Settings menu , kliknij pozycję Ustawienia tablicy dyskusyjnej.

 3. W obszarze Komunikacja kliknij opcję Ustawienia przychodzącej poczty e-mail.

 4. W obszarze Włącz odbieranie wiadomości e-mail dla tej listy kliknij przycisk Tak.

 5. W polu Adres e-mail wpisz unikatową nazwę, która będzie używana jako część adresu e-mail tablicy dyskusyjnej.

 6. Określ dowolne spośród pozostałych ustawień, na przykład, czy wiadomości wysłane pocztą e-mail powinny zachowywać swoje załączniki (takie jak obrazy czy dokumenty) lub czy oryginalne wiadomości e-mail powinny być zapisywane na tablicy dyskusyjnej jako załączniki.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Jeśli grupa programu SharePoint została już skonfigurowana od odbierania poczty e-mail, tablica dyskusyjna może mieć własny adres e-mail. W takim przypadku należy zanotować ten adres i potwierdzić go u właściciela witryny lub administratora.

  • Jeśli opcja Ustawienia przychodzącej poczty e-mail nie jest wyświetlana, może to oznaczać, że witryna nie została skonfigurowana do odbierania wiadomości e-mail. Informacje na ten temat można uzyskać od administratora.

Można przygotować wiadomość zawierającą powitanie nowych członków tablicy dyskusyjnej lub instrukcje korzystania z tablicy.

 1. Jeśli tablica dyskusyjna nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej tytuł na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nie ma nazwę tablicy dyskusyjnej, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej.

 2. W menu Nowy kliknij dyskusji.

 3. Wpisz tekst tematu i treści wiadomości i zastosuj dowolne formatowanie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×