Tworzenie tabeli w aplikacji Excel Online w przypadku korzystania z czytnika zawartości ekranu

Tworzenie tabeli w aplikacji Excel Online w przypadku korzystania z czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą samej klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator — wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, możesz tworzyć tabele w aplikacji Excel Online. Tabele umożliwiają łatwe filtrowanie oraz udostępniają kolumny obliczeniowe i wiersze sumy, które ułatwiają wykonywanie obliczeń. Możesz szybko wstawić tabelę w domyślnym stylu tabeli lub sformatować dane jako tabelę w stylu wybranym przez siebie.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

Utworzenie tabeli

 1. W aplikacji Excel Online zaznacz komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+L.

 3. Aby przejść do pola wyboru Moja tabela ma nagłówki, w oknie dialogowym Tworzenie tabeli naciśnij klawisze Shift+Tab. W zależności od tego, czy górny wiersz ma pełnić rolę nagłówka tabeli, zaznacz lub wyczyść to pole, naciskając spację.

  Ważne : Nagłówki tabel są niezbędne, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu dostęp do tabeli. Czytniki zawartości ekranu lokalizują komórki tabeli za pomocą informacji zawartych w nagłówku.

 4. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Podstawowe zadania w aplikacji Excel Online z użyciem czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×