Tworzenie tabeli przestawnej z zewnętrznym źródłem danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możliwość przeprowadzenia analizy wszystkich danych ułatwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Jednak czasami nie bardzo wiadomo, od czego zacząć, zwłaszcza, gdy mamy dużą ilość danych przechowywanych poza programem Excel, na przykład w bazie danych programu Microsoft Access lub Microsoft SQL Server albo w pliku modułu OLAP (Online Analytical Processing). W takim przypadku można nawiązać połączenie z zewnętrznym źródłem danych, a następnie utworzyć tabelę przestawną w celu podsumowywania, analizowania, przeglądania i przedstawiania danych.

Aby utworzyć tabelę przestawną przy użyciu istniejącego połączenia danych zewnętrznych:

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkuszu.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela przestawna.

  Przycisk Tabela przestawna na karcie Wstawianie

 3. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli przestawnej w obszarze Wybierz dane, które chcesz analizować kliknij pozycję Użyj zewnętrznego źródła danych.

  Okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej z wybraną opcją Użyj zewnętrznego źródła danych

 4. Kliknij przycisk Wybierz połączenie.

 5. Upewnij się, że pole Wszystkie połączenia na karcie Połączenia w polu Pokaż jest zaznaczone lub wybierz kategorię połączeń zawierającą źródło danych, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Aby użyć ponownie istniejącego połączenia lub udostępnić je, wybierz połączenie z kategorii Połączenia w tym skoroszycie.

 1. Na liście połączeń wybierz odpowiednie połączenie, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 2. Wybierz lokalizację w obszarze Wybierz, gdzie chcesz umieścić raport w formie tabeli przestawnej.

  • Aby umieścić tabelę przestawną w nowym arkuszu, zaczynając od komórki A1, wybierz pozycję Nowy arkusz.

  • Aby umieścić tabelę przestawną w aktywnym arkuszu, wybierz pozycję Istniejący arkusz, a następnie w polu Lokalizacja wpisz komórkę, od której ma się rozpoczynać tabela przestawna.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Program Excel doda pustą tabelę przestawną i wyświetli listę pól, tak aby można było wyświetlić pola, które chcesz i Uporządkuj je w celu utworzenia własnego układu.

  Lista pól z wyświetlonymi polami danych zewnętrznych

 4. W sekcji listy pól zaznacz pole wyboru obok nazwy pola, aby umieścić je w domyślnym obszarze w sekcji obszarów na Liście pól.

  Zazwyczaj pola nienumeryczne są dodawane do obszaru Wiersze, pola numeryczne są dodawane do obszaru Wartości, natomiast pola daty i godziny — do obszaru Kolumny. W razie potrzeby można przenosić pola do innych obszarów.

  Porada:  Możesz również kliknąć nazwę pola prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Dodaj do filtru raportu, Dodaj do etykiet kolumn, Dodaj do etykiet wierszy lub Dodaj do wartości, aby umieścić pole w określonym obszarze w sekcji obszarów lub przeciągnąć pole z sekcji pól do obszaru w sekcji obszarów.

  Za pomocą Listy pól do dalszej przemieszczenia danych tabeli przestawnej , klikając prawym przyciskiem myszy pola w sekcji obszarów, a następnie wybierając żądany obszar, który ma lub przeciągając pola między obszarami w sekcji obszarów.

Nawiązywanie połączenia z nowym zewnętrznym źródłem danych

Aby utworzyć nowe połączenie danych zewnętrznych z programem SQL Server i zaimportować dane do programu Excel w postaci tabeli lub tabeli przestawnej, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Dane > Z innych źródeł.

Przycisk Z innych źródeł na karcie Dane

 1. Kliknij odpowiednie połączenie.

  • Kliknij pozycję Z programu SQL Server, aby utworzyć połączenie z tabelą programu SQL Server.

  • Kliknij pozycję Z usług analiz, aby utworzyć połączenie z modułem analiz programu SQL Server.

 2. Wykonaj instrukcje w Kreatorze połączenia danych, aby nawiązać połączenie.

  • Na stronie 1 wpisz serwer bazy danych i określ, jak chcesz logować się do serwera.

  • Na stronie 2 wpisz bazę danych, tabelę lub kwerendę zawierającą dane, do których chcesz uzyskać dostęp.

  • Na stronie 3 wpisz plik połączenia, który chcesz utworzyć.

Aby utworzyć nowe połączenie z bazą danych programu Access i zaimportować dane w programie Excel w postaci tabeli lub tabeli przestawnej, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Dane > Z programu Access.

Przycisk Z programu Access na karcie Dane

 1. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych zlokalizuj bazę danych, z którą chcesz nawiązać połączenie, i kliknij pozycję Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie tabeli wybierz odpowiednią tabelę i kliknij przycisk OK.

W przypadku konieczności wybrania wielu tabel zaznacz pole Włącz zaznaczanie wielu tabel, tak aby można było zaznaczyć pola obok tabel, które chcesz wybrać, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz sposób wyświetlania oraz miejsce umieszczenia danych w arkuszu, a następnie kliknij przycisk OK.

Tabele są automatycznie dodawane do modelu danych, a bazy danych programu Access jest dodawana do połączenia skoroszytu.

Więcej informacji o tabelach przestawnych

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×