Tworzenie szybkich notatek w programie OneNote 2016 dla systemu Windows

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Szybkie notatki można traktować jako elektroniczny odpowiednik żółtych, przyklejanych karteczek. Jednak, w odróżnieniu od karteczek, szybkie notatki (nazywane wcześniej notatkami bocznymi) są natychmiast zapisywane w notesie programu OneNote 2016, dzięki czemu możesz je przeszukiwać i organizować.

Możesz utworzyć szybką notatkę, gdy program OneNote jest uruchomiony.

 1. Wybierz pozycję Widok > Nowa szybka notatka.

  Zrzut ekranu: przycisk Nowa szybka notatka w programie OneNote 2016.

 2. Wpisz notatkę w małym oknie notatki. Możesz sformatować tekst przy użyciu poleceń z wyświetlonego minipaska narzędzi. (Jeśli nie widzisz tego paska narzędzi, kliknij pozycję ... w górnej części okna).

 3. Powtórz poprzednie kroki dla wszystkich dodatkowych szybkich notatek, które chcesz utworzyć.

Szybkie notatki możesz przesuwać w dowolne miejsce ekranu i pozostawiać je tam tak długo, jak długo chcesz się do nich odwoływać. Gdy zakończysz korzystanie z szybkiej notatki, zamknij jej okno.

Uwaga :  Zamknięcie okna szybkiej notatki nie powoduje usunięcia notatki. Podobnie jak zwykłe notatki program OneNote automatycznie zapisuje szybkie notatki zaraz po ich utworzeniu i po ich edycji. Szybkie notatki są przechowywane w sekcji Notatki niezaszeregowane w notesie domyślnym. Możesz je szybko znaleźć przez otwarcie listy notesów (kliknij strzałkę rozwijaną obok nazwy notesu, a następnie na końcu listy wybierz Szybkie notatki).

Początek strony

Tworzenie szybkiej notatki, gdy program OneNote nie jest uruchomiony

Możesz utworzyć szybką notatkę, nawet jeśli program OneNote nie został otwarty.

 1. Na klawiaturze naciśnij skrót klawiaturowy Windows + N.

 2. Wpisz notatkę w małym oknie notatki.

 3. Aby otworzyć dodatkowe szybkie notatki w działającym programie OneNote, naciśnij na klawiaturze klawisze Windows + Alt + N.

Początek strony

Przypinanie ważnych szybkich notatek do ekranu

Jeśli używasz szybkich notatek, aby przez cały czas mieć na widoku przypomnienia i ważne informacje, możesz je przypiąć, aby były wyświetlane na wierzchu wszystkich innych okien na ekranie komputera.

 1. W dowolnej szybkiej notatce, która ma pozostawać widoczna, na pasku narzędzi wybierz pozycję Widok > Zawsze na wierzchu. (Jeśli nie widzisz paska narzędzi, kliknij pozycję ... w górnej części okna).

 2. Przenieś każdą przypiętą notatkę do miejsca na ekranie, w którym ma być wyświetlana.

 3. Aby anulować przypięcie notatki na wierzchu ekranu, powtórz krok 1 (przycisk jest przełącznikiem).

Przeglądanie wszystkich szybkich notatek

Niezależnie od sposobu czy czasu utworzenia szybkich notatek możesz łatwo przejrzeć je wszystkie w dowolnej chwili.

 1. U góry bieżącej strony kliknij nazwę bieżącego notesu (na przykład „Mój notes”).

 2. Na dole listy w notesie kliknij pozycję Szybkie notatki.

  Zrzut ekranu przedstawiający okienko Notesy w programie OneNote 2016 z wyróżnionym notesem Szybkie notatki

 3. W sekcji szybkich notatek kliknij karty stron, które chcesz przejrzeć.

Możesz przechowywać szybkie notatki w sekcji szybkich notatek lub przenieść zaznaczone notatki do innych części swoich notesów. Aby przenieść wybraną stronę, kliknij prawym przyciskiem jej kartę, wybierz pozycję Przenieś lub kopiuj i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×