Tworzenie szczegółowego diagramu sieci w programie Visio połączony z danymi zewnętrznymi

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Tworzenie szczegółowego diagramu sieci w programie Visio to skuteczny sposób projektowania i dokumentowania sieci komputerowej, tak jak zostało to przedstawione na poniższej ilustracji.

Przykład diagramu logicznego sieci

Przy użyciu szablonu Szczegółowy diagram sieci i funkcji łączy danych można utworzyć diagram ilustrujący sposób logicznego lub fizycznego połączenia sprzętu, dodać dane początkowe identyfikujące każdy kształt, a następnie zaimportować dane zewnętrzne i połączyć je z kształtami sieci.

Uwaga : Szablon Szczegółowy diagram sieci jest dostępny w programie Visio Professional, ale nie w programie Visio Standard.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie diagramu sieciowego

Importowanie danych zewnętrznych dotyczących sprzętu do rysunku

Dodawanie danych początkowych w celu identyfikacji kształtów sprzętu

Automatyczne łączenie danych zewnętrznych z kształtami sieci

Tworzenie diagramu sieci

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Nowe, a następnie w obszarze Kategorie szablonów kliknij pozycję Sieć.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Szczegółowy diagram sieci.

 4. Ze wzornika Sieć i urządzenia zewnętrzne przeciągnij na stronę rysunku kształt Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet.

 5. Ze wzornika Komputery i monitory lub Sieć i urządzenia zewnętrzne przeciągnij na stronę rysunku kształty urządzeń.

 6. Dołącz urządzenia do kształtu Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet za pomocą wbudowanych łączników kształtu:

  1. Kliknij kształt Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet.

  2. Umieść wskaźnik myszy nad formantem uchwyt Uchwyt sterujący . Gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę z czterema grotami, przeciągnij go do punktu połączenia na jednym z kształtów urządzeń.

   Zmiana koloru punktu połączenia na czerwony oznacza prawidłowe połączenie kształtu urządzenia z kształtem Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet.

   Porada : Aby ukryć nieużywany łącznik, przeciągnij uchwyt sterowania Uchwyt sterujący wsteczna do kształtu Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet.

 7. Dodaj legendę do diagramu sieci:

  1. Ze wzornika Sieć i urządzenia zewnętrzne przeciągnij na stronę rysunku kształt Legenda.

  2. Aby skonfigurować kształt Legenda, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Legenda, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj legendę w menu skrótów.

  3. Aby zmienić tekst w kształcie Legenda, kliknij dwukrotnie ten tekst, a następnie wpisz nowy tekst.

 8. Aby dodać tekst do kształtu sieci, kliknij kształt i wpisz. Aby przenieść tekst, przeciągnij uchwyt sterowania Uchwyt sterujący .

Początek strony

Importowanie danych zewnętrznych dotyczących sprzętu do rysunku

 1. Na karcie Dane kliknij pozycję Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych wybierz typ źródła danych, z którego chcesz korzystać (na przykład skoroszyt programu Excel lub baza danych SQL).

 3. Wykonaj pozostałe instrukcje kreatora.

  Uwaga : Wybranie na pierwszej stronie kreatora opcji innej niż skoroszyt programu Excel, baza danych programu Access lub lista programu SharePoint może spowodować tymczasowe przekierowanie użytkownika z kreatora Selektor danych do Kreatora połączenia danych.

Po kliknięciu przycisku Zakończ na ostatniej stronie kreatora Selektor danych zostanie wyświetlone okno Dane zewnętrzne z siatką zawierającą zaimportowane dane.

Uwaga : Dane wyświetlane w oknie Dane zewnętrzne są obrazem danych źródłowych w chwili importowania. Dane te można odświeżać, aby odpowiadały zmianom w źródle danych. Nie można jednak zaktualizować źródła danych przez zmianę danych na rysunku.

Początek strony

Dodawanie danych początkowych w celu identyfikacji kształtów sprzętu

Aby można było automatycznie połączyć zaimportowane dane z kształtami sieci, należy dodać informacje unikatowo identyfikujące każdy kształt. Jeśli na przykład do każdego kształtu zostaną dodane numery wyposażenia i w źródle danych będzie kolumna numeru wyposażenia, program Visio może na podstawie tych numerów dopasować wiersze w tabeli do odpowiednich kształtów na rysunku.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy diagram sieci na rysunku, wskaż polecenie Dane w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Dane kształtu.

 2. W oknie Dane kształtu wpisz w odpowiednim polu numer wyposażenia lub inny unikatowy identyfikator ze źródła danych.

  Po uruchomieniu kreatora Łącze automatyczne można dopasować kolumny w źródle danych do pól w danych kształtu.

 3. Naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić dane.

Powtarzaj te kroki w odniesieniu do wszystkich kształtów, które chcesz połączyć z danymi.

Początek strony

Automatyczne łączenie danych zewnętrznych z kształtami sieci

 1. Na karcie Dane kliknij pozycję Połącz automatycznie.

 2. Postępuj zgodnie z krokami kreatora Łącze automatyczne.

Dane zostaną wyświetlone w kształtach.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×