Tworzenie szczegółowego diagramu sieci w programie Visio połączony z danymi zewnętrznymi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tworzenie szczegółowego diagramu sieci za pomocą programu Visio to skuteczny sposób projektowania i dokumentowania sieci komputerowej, jak pokazano na poniższej ilustracji.

An example of a logical network diagram

Za pomocą szablonu Szczegółowy Diagram sieci i funkcji łączenia danych, można utworzyć diagram przedstawiający, jak sprzęt są logicznie lub fizycznie połączone, dodać dane początkowe identyfikujące każdy kształt, a następnie importowanie i łączenie danych zewnętrznych do sieci kształty.

Uwaga: Szablon Szczegółowy Diagram sieci znajduje się w programie Visio Professional i Premium, ale nie w programie Visio Standard.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie diagramu sieciowego

Importowanie danych zewnętrznych dotyczących sprzętu do rysunku

Dodawanie danych początkowych w celu identyfikacji kształtów sprzętu

Automatyczne łączenie danych zewnętrznych z kształtami sieci

Tworzenie diagramu sieciowego

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowy, a następnie w obszarze Kategorie szablonów, kliknij pozycję sieć.

 3. Kliknij dwukrotnie szczegółowy Diagram sieciowy.

 4. Sieć i urządzenia zewnętrzne przeciągnij kształt Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet na stronę rysunku.

 5. Komputery i monitory lub Sieć i urządzenia zewnętrzne przeciągnij kształty urządzeń na stronę rysunku.

 6. Dołącz urządzenia do kształtu Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet za pomocą wbudowanych łączników kształtu:

  1. Kliknij kształt Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet.

  2. Umieść wskaźnik myszy nad formantem uchwyt Uchwyt sterujący . Gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę z czterema grotami, przeciągnij go do punktu połączenia na jednym z kształtów urządzeń.

   Gdy odpowiedniego kształtu urządzenia jest poprawnie połączony z kształtem Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet, punktu połączenia na czerwony wskazujący, że jest przyklejony.

   Porada: Aby ukryć nieużywany łącznik, przeciągnij uchwyt sterowania Uchwyt sterujący wsteczna do kształtu Sieć w topologii pierścienia lub Ethernet.

 7. Dodawanie legendy do diagramu sieciowego:

  1. Sieć i urządzenia zewnętrzne przeciągnij kształt Legenda na stronę rysunku.

  2. Aby skonfigurować kształt Legenda, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Legenda, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Konfiguruj legendę.

  3. Aby edytować tekst w kształcie legendy, kliknij dwukrotnie tekst, który chcesz zmienić, a następnie wpisz.

 8. Aby dodać tekst do kształtu sieci, kliknij kształt i wpisz. Aby przenieść tekst, przeciągnij uchwyt sterowania Uchwyt sterujący .

Początek strony

Importowanie danych zewnętrznych dotyczących sprzętu do rysunku

 1. Na karcie dane kliknij pozycję Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych wybierz typ źródła danych, którego chcesz użyć (na przykład skoroszyt programu Excel lub bazy danych SQL).

 3. Wykonaj pozostałe strony kreatora.

  Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję inną niż skoroszyt programu Excel, baza danych programu Access lub lista programu SharePoint na pierwszej stronie kreatora, może spowodować tymczasowe przejście z Kreatora połączenia danych kreatora Selektor danych.

Po kliknięciu przycisku Zakończ na ostatniej stronie kreatora Selektor danych zostanie wyświetlone okno Dane zewnętrzne zaimportowane dane wyświetlane na wykresie.

Uwaga: Dane wyświetlane w oknie Dane zewnętrzne jest migawkę danych źródłowych podczas importowania. Po zmianie w źródle danych w serii danych można odświeżać dane. Jednak nie można zaktualizować źródła danych, zmieniając dane na rysunku.

Początek strony

Dodawanie danych początkowych w celu identyfikacji kształtów sprzętu

Przed można łączenie automatyczne zaimportowanych danych z kształtami sieci, należy dodać informacje do kształtów jednoznacznie identyfikować każdy z nich. Na przykład jeśli Dodawanie numeru do każdego kształtu, a masz kolumnę dla numerów środków trwałych w źródle danych, program Visio umożliwia tego numeru dopasować wiersze w tabeli do odpowiednich kształtów na diagramie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt sieć na rysunku, w menu skrótów wskaż polecenie dane i kliknij pozycję Dane kształtu.

 2. W oknie Dane kształtu wpisz numer wyposażenia lub inny unikatowy identyfikator ze źródła danych w odpowiednim polu.

  Po uruchomieniu kreatora Automatycznego łączenia można określić, która kolumna w źródle danych odpowiada pole dane kształtu.

 3. Naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić dane.

Powtórz te czynności dla każdego kształtu, który chcesz połączyć z danymi.

Początek strony

Automatyczne łączenie danych zewnętrznych z kształtami sieci

 1. Na karcie dane kliknij przycisk Połącz automatycznie.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora Łącze automatyczne.

Dane są wyświetlane w kształtach.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×