Tworzenie strony zawartości na podstawie strony wzorcowej

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystając z programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007, można z łatwością utworzyć nową stronę zawartości na podstawie istniejącej strony wzorcowej. Dzięki temu nowa strona wygląda i działa tak samo, jak reszta stron dołączonych do tej samej strony wzorcowej.

Domyślnie obszarów zawartości strony zawartości utworzonej na podstawie strony wzorcowej nie można edytować. Aby dodać zawartość do takiej strony zawartości, należy najpierw odnaleźć obszar, do którego ma być dodana zawartość, łącznie z głównym obszarem zawartości obejmującym większą część zawartości, a następnie odblokować możliwość jego edytowania.

Uwaga: Aby skorzystać ze strefy składnika Web Part, należy ją wstawić na stronie zawartości, ponieważ nie ma możliwości wstawienia jej na stronie wzorcowej.

W tym artykule

Co to jest strona zawartość?

Tworzenie strony zawartości ze strony wzorcowej

Znajdź symbolu zastępczego zawartości

Dodawanie niestandardowej zawartości do symbolu zastępczego zawartości

Co to jest strona zawartości?

Strony zawartości to strony programu ASP.NET, które mają zwykłe rozszerzenie nazwy pliku aspx. Ponadto każda strona zawartości zawiera dyrektywę @page, wskazującą stronę wzorcową, do której ta strona zawartości jest dołączona. Oto przykładowa dyrektywa @page:

<%@ Page MasterPageFile="~masterurl/default.master" %>

Strona zawartości nie jest prawidłową stroną autonomiczną — w celu uzyskania odpowiedniego układu strony musi ona zawierać odwołanie do strony wzorcowej. Formanty zawartości umieszczone na stronie zawartości zastępują formanty ContentPlaceholder strony wzorcowej.

Domyślnie witryna zawiera kilka stron zawartości — takich jak strony widoku listy, strony formularzy listy czy strony składników Web Part — obejmujących zawartość, która ma być wyświetlana jako treść. Kiedy żądanie dotyczące określonej strony zostaje wysyłane z przeglądarki osoby odwiedzającej witrynę, strona zawartości jest scalana ze stroną wzorcową, dając w rezultacie stronę, którą ta osoba widzi w przeglądarce. Zastosowane funkcje oraz struktura obowiązująca dla każdej strony zawartości są takie same, jak te wprowadzone na skojarzonej z nią stronie wzorcowej.

W programie Windows SharePoint Services 3.0 szablon Default.master jest stosowany do wszystkich domyślnych stron zawartości, w tym:

 • Default.aspx

 • Domyślne strony zawartości — w tym: AllItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx i EditForm.aspx — które zawierają widoki i formularze list

 • Domyślne strony zawartości — w tym: Upload.aspx i WebFldr.aspx — które zawierają widoki i formularze bibliotek dokumentów

Początek strony

Tworzenie strony zawartości na podstawie strony wzorcowej

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Utwórz na podstawie strony wzorcowej.

  Porada: Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy stronę wzorcową w okienku Lista folderów, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Nowy ze strony wzorcowej.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie strony wzorcowej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Domyślna strona wzorcowa, aby użyć strony wzorcowej, która jest aktualnie ustawiona jako domyślna strona wzorcowa witryny.

  • Kliknij opcję Niestandardowa strona wzorcowa, aby użyć strony wzorcowej, która jest aktualnie ustawiona jako niestandardowa strona wzorcowa witryny.

  • Kliknij opcję Określona strona wzorcowa, aby użyć dowolnie wybranej strony wzorcowej, która nie jest aktualnie ustawiona jako domyślna strona wzorcowa lub niestandardowa strona wzorcowa witryny, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i wybrać żądaną stronę wzorcową.

   Uwaga: W przypadku ostatniej opcji strona wzorcowa, którą chce wybrać użytkownik, musi się znajdować w tym samym zbiorze witryn, co bieżąca witryna.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Odnajdowanie symbolu zastępczego zawartości

Po utworzeniu strony zawartości można odnaleźć symbol zastępczy strony zawartości, do którego ma być dodana zawartość niestandardowa. Pasek narzędzi Strona wzorcowa ułatwia odnalezienie symboli zastępczych zawartości.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Strona wzorcowa.

 2. Na pasku narzędzi Strona wzorcowa kliknij strzałkę obok pola Regiony, a następnie kliknij symbol zastępczy, do którego chcesz dodać zawartość niestandardową.

  Jeśli na przykład strona zawartości jest utworzona na podstawie strony default.master w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0, można wówczas kliknąć pozycję PlaceHolderMain.

  Symbol zastępczy PlaceHolderMain widoczny na liście rozwijanej paska narzędzi Strona wzorcowa

Zostanie wybrany symbol zastępczy zawartości PlaceHolderMain. Należy zwrócić uwagę na słowo (wzorcowy) (w nawiasie) na karcie symbolu zastępczego zawartości. To oznaczenie wskazuje, że dana zawartość jest pobierana ze strony wzorcowej.

Etykieta symbolu zastępczego zawartości wyświetlana z oznaczeniem (wzorcowy)

Uwaga: Jeśli po kliknięciu na pasku narzędzi Strona wzorcowa pozycji PlaceHolderMain symbol zastępczy PlaceHolderMain nie jest wyświetlany na stronie, należy włączyć ułatwienia wizualne. W menu Widok wskaż polecenie Ułatwienia wizualne, kliknij opcje Puste kontenery oraz Widoczne obramowania, a następnie upewnij się, że w menu wybrana jest również opcja Pokaż. Następnie powtórz kroki 1 i 2.

Początek strony

Dodawanie zawartości niestandardowej do symbolu zastępczego zawartości

Po odnalezieniu symbolu zastępczego zawartości można do niego dodać zawartość niestandardową.

 • Kliknij symbol zastępczy zawartości, kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań zawartości, a następnie kliknij Zawartość utworzyć niestandardowe.

Będzie można wówczas edytować główny obszar zawartości dla nowej strony zawartości, na przykład aby dodać zawartość do symbolu zastępczego PlaceHolderMain. Należy zwrócić uwagę na słowo (niestandardowy) (w nawiasie) na karcie symbolu zastępczego zawartości. To oznaczenie wskazuje, że dana zawartość jest zawartością niestandardową zaprojektowaną tylko dla tej strony i nie jest pobierana ze strony wzorcowej.

Etykieta symbolu zastępczego zawartości wyświetlana z oznaczeniem (niestandardowy)

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×