Tworzenie stron witryny programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Microsoft SharePoint Designer 2010 można szybko i łatwo dodawać strony do witryny programu SharePoint, a następnie dostosować te strony w przeglądarce lub w programie SharePoint Designer. Podczas tworzenia nowej strony, masz kilka możliwości jako typ strony można utworzyć: strony składników Web Part, strony ASPX lub strony HTML.

Uwaga: Istnieje inny rodzaj strony o nazwie strony publikowania, którą jest często używane w przypadku witryn publikowania w Microsoft SharePoint Server 2010. Dowiedz się więcej na temat publikowania stron w sekcji Zobacz też.

W tym artykule opisano tworzenie stron witryny w SharePoint Designer 2010.

W tym artykule

Typy stron, które można dodać do witryny

Tworzenie strony składników Web Part

Tworzenie strony ze strony wzorcowej

Tworzenie autonomicznego ASPX lub HTML stron

Następne kroki

Typy stron dodawanych do witryny

Podczas pracy w witrynie w SharePoint Designer 2010, często dodasz stron, które obsługują projektu lub funkcji witryny. W większości przypadków warto dodać strony niestandardowych widoków i formularzy. Jako takie po utworzeniu nowego widoku lub formularza dla listy lub biblioteki na stronie podsumowania w SharePoint Designer 2010 nową stronę witryny są tworzone (nazywane również stron widoku listy lub formularza listy). Dowiedz się więcej na temat widoków list i formularzy list w sekcji Zobacz też.

Oprócz tego możesz dodać stron witryny do innych celów, takich jak tworzenie widoków i formularzy dla kolejnych źródeł danych lub wyznaczające strony, na której użytkownicy witryny można dodać lub dostosowania składników Web Part. W takich przypadkach można utworzyć nowe strony w SharePoint Designer 2010. Można utworzyć trzy typy stron, zgodnie z opisem w tym miejscu.

Typ strony

Opis

Strona składników Web Part

Pozwala na utworzenie strony ASPX ze strefami składników Web Part, za pomocą których można dodawać składniki Web Part lub umożliwiać dodawanie ich użytkownikom przy użyciu przeglądarki. Wygląd i działanie nowej strony są zgodne z wyglądem i działaniem pozostałej części witryny, z obramowaniami i elementami nawigacyjnymi włącznie, ponieważ strona zostaje automatycznie skojarzona ze stroną wzorcową witryny. Tworząc nową stronę składników Web Part, można dokonać wyboru z kilku szablonów stron składników Web Part z różnymi układami stref składników Web Part.

ASPX Strona

Pozwala na utworzenie pustej strony sieci Web typu ASPX lub ASP.NET. Po utworzeniu strony ASPX należy dodać do niej niezbędne strefy składników Web Part i elementy strony, aby zapewnić jej oczekiwane działanie. W przypadku utworzenia strony ASPX z poziomu obszaru Strony witryny w programie SharePoint Designer nie zostaje ona skojarzona ze stroną wzorcową, a więc jej wygląd i działanie oraz obramowania i elementy nawigacyjne nie są zgodne z pozostałą częścią witryny.

HTML Strona

Pozwala na utworzenie w witrynie pustej strony HTML. Utworzonej strony HTML nie można bezpośrednio wyświetlić w witrynie, ponieważ brakuje w niej niezbędnego kodu ASP wymaganego przez witryny programu SharePoint. Jednak można używać tej strony do przechowywania w witrynie dokumentów HTML.

Uwaga: Microsoft SharePoint Server 2010 i SharePoint Foundation 2010 zawartość interakcyjny i współpracy w sposób statyczny witryn HTML, na przykład nie można udostępnić za pomocą technologii Microsoft ASP.NET. Po dodaniu strony do witryny programu SharePoint prawie zawsze chcesz dodać strony składników Web Part lub ASPX strony, ponieważ obie strony ASP.NET, obsługujące funkcje pełny zakres programu SharePoint.

Początek strony

Tworzenie strony składników Web Part

Strony składników Web Part jest strona ASPX, która zawiera co najmniej jeden strefy składników Web Part. Każdej strefie składników Web Part zachowuje się jak kontenera dla składnika Web Part. Strefy składników Web Part można skonfigurować do sterowania organizacji i formatowanie składnika Web Part. Po utworzeniu strony składników Web Part w SharePoint Designer 2010, można wybrać spośród wielu możliwych układów. Po utworzeniu strony składników Web Part, możesz zmienić rozmieszczenie strefy składników Web Part, dodawać widoki danych, formularze i innych składników Web Part i tak dalej. Osoby odwiedzające witrynę można dodawać i usuwać składniki Web Part także, mając edytowanie uprawnień w witrynie.

Ponadto strona składników Web Part jest skojarzona ze stroną wzorcową witryny, a więc zawiera obramowania, elementy nawigacyjne i inne elementy współużytkowane w witrynie, dzięki czemu jej wygląd jest zgodny z wyglądem innych stron witryny.

Uwaga: Aby dodać stronę do witryny programu SharePoint, użytkownik musi być członkiem grupy witryny z uprawnieniami do dodawania i dostosowywania stron. Te uprawnienia są domyślnie zawarte w uprawnieniach poziomu Pełna kontrola i poziomu Projektant.

Aby utworzyć strony składników Web Part, otwórz witrynę w SharePoint Designer 2010 i wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku Nawigacja kliknij pozycję Strony witryny.

 2. Na karcie Strony w grupie Nowa kliknij przycisk Strona składników Web Part.

 3. Wybierz układ strony składników Web Part oparty na podglądy opisane.
  Dodawanie stron w programie SharePoint Designer 2010

 4. Nowe strony składników Web Part jest tworzony w galerii stron w witrynie.
  Dodawanie stron w programie SharePoint Designer 2010

 5. Kliknij nazwę strony (domyślna nazwa to Bez tytułu_1.aspx), aby zmienić jej nazwę, jeśli to konieczne.

 6. Aby edytować stronę, kliknij ją ponownie w celu otwarcia strony podsumowania, a następnie kliknij pozycję Edytuj plik.

 7. Strony zostanie otwarty w edytorze stron SharePoint Designer 2010, gdzie możesz dodać widoków, formularzy i innych składników Web Part do strony.
  Dodawanie stron w programie SharePoint Designer 2010

Początek strony

Tworzenie strony ze strony wzorcowej

W SharePoint Designer 2010 można utworzyć nową stronę ASPX oparte na istniejącą stronę wzorcową. Jeśli wybierzesz tę metodę, aby utworzyć nową stronę witryny, musisz wykonać kilka dodatkowych kroków, aby dodać zawartość do strony. Na przykład musisz zlokalizować głównym symbol zastępczy na stronie, w którym można dodać zawartość. Następnie należy dodać i dostosować układ strefy składników Web Part stosownie do potrzeb.

Uwaga: Aby wykonać te kroki, może być konieczne skontaktuj się z administratorem, aby włączyć strony wzorcowej Edytowanie w witrynie. Ponadto utworzenie nowej witryny strony wyników w ten sposób w niezduplikowane strony w witrynie, której nie chcesz, aby problemy z wydajnością.

Aby utworzyć nową stronę w witrynie ze strony wzorcowej, otwórz witrynę w SharePoint Designer 2010 i wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku Nawigacja kliknij pozycję Strony wzorcowe.

 2. Wyróżnij stronę wzorcową, na podstawie której chcesz utworzyć nową stronę witryny.

 3. Na karcie Stron wzorcowych w grupie Nowy kliknij pozycję Strona ze wzorca.
  Dodawanie stron w programie SharePoint Designer 2010

  Uwaga: Można również kliknij prawym przyciskiem myszy stronę wzorcową, a następnie kliknij przycisk Nowy z strony wzorcowej w menu skrótów lub tworzenie nowej strony ze strony wzorcowej na karcie plik.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie strony wzorcowej wybierz jedną z następujących opcji:

  • Kliknij opcję Domyślna strona wzorcowa, aby użyć strony wzorcowej, która jest aktualnie ustawiona jako domyślna strona wzorcowa witryny.

  • Kliknij opcję Niestandardowa strona wzorcowa, aby użyć strony wzorcowej, która jest aktualnie ustawiona jako niestandardowa strona wzorcowa witryny.

  • Kliknij pozycję Strona wzorcowa określonych, aby użyć strony wzorcowej wybrane, który nie jest obecnie ustawiona jako witryny domyślnego wzorca albo niestandardowego wzorca. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać odpowiednią stronę wzorcową. (Strona wzorcowa musi znajdować się w tym samym zbiorze witryn jako bieżącej witryny).

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Nowa strona składników Web Part wprowadź nazwę strony witryny i wybierz dla niej lokalizację.

 7. Kliknij przycisk Tak, aby otworzyć stronę w trybie zaawansowanym.

 8. Strony zostanie otwarty w edytorze stron SharePoint Designer 2010, gdzie możesz dodać widoków, formularzy i innych składników Web Part do strony.

 9. Znajdź symbol zastępczy zawartości, do którego chcesz dodać zawartość niestandardową.

Uwaga: Dodawanie składników Web Part do głównej części strony, które będą używane prawdopodobnie symbol zastępczy PlaceHolderMain zawartości. Dodawanie zawartości do tego symbolu zastępczego, kliknij strzałkę po prawej stronie PlaceHolderMain (wzorzec), a następnie kliknij Zawartość utworzyć niestandardowe.

Dodawanie stron w programie SharePoint Designer 2010
obszar zawartości będzie można edytować, jak będą widoczne dla tekstu (niestandardowy) obok symbolu zastępczego zawartości.

 1. Teraz można dodać do strony zawartość niestandardową. Na przykład można dodać niestandardowe widoki, formularze, składniki Web Part i strefy składników Web Part.

Początek strony

Tworzenie autonomicznych stron ASPX i HTML

Czasami konieczne jest utworzenie autonomicznej strony ASPX lub HTML zamiast strony składników Web Part lub strony skojarzonej ze stroną wzorcową. Na przykład może być potrzebna strona ASPX służąca jako wyskakujące okienko lub zapewniająca funkcje pomocnicze innej stronie w witrynie. Innym przykładem może być konieczność utworzenia strony HTML dostępnej do pobrania w witrynie.

Aby utworzyć stronę autonomicznego ASPX lub HTML, otwórz witrynę w SharePoint Designer 2010 i wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku Nawigacja kliknij pozycję Strony witryny.

 2. Na karcie Strony w grupie Nowa kliknij pozycję Strona i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Kliknij pozycję ASPX, aby utworzyć w witrynie autonomiczną stronę ASPX.

  • Kliknij pozycję HTML, aby utworzyć w witrynie autonomiczną stronę HTML.

Uwaga: Ponieważ stron HTML nie zawiera niezbędne technologii ASP.NET wymagane przez program SharePoint, strony nie mogą być wyświetlane poprawnie w witrynie.

 1. W galerii stron witryny zostanie utworzona nowa strona.
  Dodawanie stron w programie SharePoint Designer 2010

 2. Kliknij nazwę strony, aby zmienić jej nazwę, jeśli to konieczne.

 3. Aby edytować stronę, kliknij ją ponownie w celu otwarcia strony podsumowania, a następnie kliknij pozycję Edytuj plik.

 4. Kliknij przycisk Tak, aby otworzyć stronę w trybie zaawansowanym.

  Uwaga: Tryb zaawansowany jest stan w SharePoint Designer 2010, która pozwala edytować całą zawartość strony, który w związku z tym, dostosowuje (określonego również jako unghosts) z edytowaniem strony strony ze zbioru witryn.

 5. Zostanie otwarta strona w edytorze stron SharePoint Designer 2010, gdzie możesz dodać tekst, obrazy, łącza, a w przypadku stron ASPX, Dodaj widoków, formularzy i innych składników Web Part.
  Dodawanie stron w programie SharePoint Designer 2010

 6. Tej strony autonomicznej można też używać w takiej postaci, w jakiej została utworzona, a ponadto jeśli jest to strona ASPX, można ją skojarzyć ze stroną wzorcową witryny. Więcej informacji o kojarzeniu stron witryny ze stronami wzorcowymi można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Dalsze kroki

Możesz dodać tyle stron witryny do witryny programu SharePoint ma. Możesz utworzyć stron do obsługi niestandardowych widoków, formularzy i innych składników Web Part, używane przez odwiedzających witrynę. Gdy oparty na stronie witryny na stronie wzorcowej, możesz wybrać numeru strony wzorcowe. Dowiedz się więcej na temat stron wzorcowych w sekcji Zobacz też.

Oprócz stron witryny możesz skonfigurować miejsce, w którym użytkownicy witryn mogą tworzyć publikowania stron na podstawie układów stron i stron wzorcowych, tworzonych w witrynie witryn publikowania — informacje. Publikowanie jest funkcją Microsoft SharePoint Server 2010. Dowiedz się, jak w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×