Tworzenie stron w trybie współautora

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zadaniem autorów zawartości jest tworzenie nowych stron, dzięki czemu mogą dodawać zawartość do witryny zespołu. Osoba korzystająca z programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 w celu tworzenia stron jako użytkownik z ograniczeniami będący członkiem grupy współautorów ma dostęp do niektórych poleceń, podczas gdy inne są dla niej niedostępne.

W niniejszym artykule opisano sposób tworzenia stron przez członków grupy współautorów, korzystających z programu Office SharePoint Designer 2007 w trybie współautora.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień trybu współautora, zobacz artykuł Wprowadzenie do ustawień trybu współautora.

Ważne : Aby można było korzystać z ustawień trybu współautora, witryna użytkownika musi znajdować się na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007.

W tym artykule

Jakie funkcje mogą być niedostępne podczas tworzenia stron w trybie współautora?

Wyświetlanie, jakiego rodzaju strony można utworzyć grupy trybu współautora

Tworzenie stron w trybie współautora

Jakie funkcje mogą być niedostępne podczas tworzenia stron w trybie współautora?

Typy stron, które może tworzyć użytkownik, zależą od ograniczeń edycji przypisanych obejmującej go grupie współautorów przez menedżera witryny. Jeśli przykładowo menedżer witryny zezwoli danej grupie współautorów tylko na tworzenie stron na podstawie istniejącej strony wzorcowej, użytkownik należący do tej grupy będzie mógł tworzyć tylko strony na podstawie strony wzorcowej wskazanej przez menedżera witryny.

W przypadku próby utworzenia typu strony niedozwolonego dla danej grupy współautorów na pasku stanu zostanie wyświetlone powiadomienie, że bieżące ustawienia trybu współautora nie zezwalają użytkownikowi na tworzenie strony danego typu.

Powiadomienie wyświetlane na pasku stanu, w przypadku gdy ustawienia trybu współautora nie zezwalają na tworzenie wybranego typu stron

Ponadto przy próbie utworzenia strony w oknie dialogowym Nowy (menu Plik), jeśli menedżer witryny nie udostępnił tego typu strony grupie współautorów, w tym oknie dialogowym zostaje wyświetlony komunikat informujący, że ustawienia trybu współautora uniemożliwiają tworzenie stron tego typu. Jest on widoczny w sekcji Opis na poniższej ilustracji.

Powiadomienie w oknie dialogowym Nowy przeznaczone dla użytkowników w trybie współautora

Zamiast zdawać się na tę metodę prób i błędów, użytkownik może bezpośrednio sprawdzić obowiązujące dla niego ustawienia trybu współautora, dzięki czemu szybko dowiedzieć się, jakie typy stron może tworzyć jego grupa współautorów w programie Office SharePoint Designer 2007. Sposób sprawdzania tych ustawień opisano w następnej sekcji.

Początek strony

Sprawdzanie, które typy stron może tworzyć grupa współautorów

Przed rozpoczęciem pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 użytkownik powinien sprawdzić obowiązujące ustawienia trybu współautora, aby dowiedzieć się, jakie funkcje są dostępne bądź zabronione dla jego grupy. Wyświetlając kategorię Tworzenie stron, użytkownik może dowiedzieć się, które typy stron może tworzyć. Dobrze jest również wyświetlić kategorię Foldery, aby sprawdzić, w którym miejscu można zapisywać pliki. Warto znać tę lokalizację, aby uniknąć generowania komunikatów o błędach wyświetlanych w przypadku próby zapisania plików w niedozwolonej lokalizacji.

Przykładowo w przypadku autora zawartości, który regularnie musi dodawać zawartość do witryny zespołu, menedżer witryny zwykle konfiguruje obejmującą go grupę współautorów w taki sposób, aby jej członkowie mogli tworzyć nowe strony tylko na podstawie określonej strony wzorcowej, dodawać do obszarów zawartości na stronie tylko określony typ zawartości oraz zapisywać nowo utworzone strony w witrynie tylko w określonym folderze. Wyświetlając ustawienia trybu współautora, użytkownik może szybko określić sposób, w jaki będzie mógł aktualizować witrynę.

 1. Otwórz witrynę w programie Office SharePoint Designer 2007.

 2. Jeśli okienko zadań Współautor nie jest widoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Współautor.

  Okienko zadań Współautor wyświetlane dla grupy współautorów Autorzy zawartości

  1. W tej sekcji jest wyświetlana nazwa grupy współautorów, do której należy użytkownik.

  2. Należy kliknąć to łącze w celu wyświetlenia ustawień grupy współautorów, do której należy użytkownik.

  3. Należy kliknąć to łącze w celu otwarcia wiadomości e-mail zaadresowanej do menedżera witryny.

  4. Tutaj można znaleźć listę plików otwartych w poprzedniej sesji programu Office SharePoint Designer 2007.

  5. Należy kliknąć to łącze w celu otwarcia okna dialogowego Nowy i utworzenia nowych plików.

  6. Kliknij to łącze, aby otworzyć okno dialogowe Otwieranie, w którym można przeglądać i otwierać pliki.

 3. W okienku zadań, w obszarze Twój stan w trybie współautora, możesz wyświetlić opis grupy współautorów, do której należysz, oraz skorzystać z łącza Wyświetl ustawienia trybu współautora. Kliknięcie tego łącza umożliwia wyświetlenie ustawień grupy współautorów, do której należysz.

  Ważne : Autor zawartości nie może zmienić dotyczących go ustawień trybu współautora — może to zrobić wyłącznie menedżer witryny. Jeśli istnieje potrzeba dostępu do dodatkowych funkcji, należy zwrócić się do menedżera witryny. Aby wyświetlić informacje o kontakcie z menedżerem witryny, należy kliknąć polecenie Ustawienia trybu współautora w menu Witryna.

 4. W oknie dialogowym Wyświetlanie ustawień trybu współautora kliknij kategorię Tworzenie stron i wyświetl ustawienia dotyczące tworzenia stron obowiązujące dla grupy, do której należysz. Możesz również sprawdzić, na podstawie których stron wzorcowych możesz tworzyć nowe strony.

  Kategoria Tworzenie stron w oknie dialogowym Wyświetlanie ustawień trybu współautora

  Uwaga : Lista opcji Zezwalaj na tworzenie nowych stron z tych stron wzorcowych wskazuje strony wzorcowe, na podstawie których użytkownik może tworzyć nowe strony. Oznacza to, że może on tworzyć nowe strony tylko na podstawie stron wzorcowych wymienionych na liście. Jeśli lista Zezwalaj na tworzenie nowych stron z tych stron wzorcowych jest pusta, autor zawartości może tworzyć nowe strony na podstawie dowolnej strony wzorcowej w danej witrynie. Jest to możliwe, ponieważ domyślnie każdemu użytkownikowi programu Office SharePoint Designer 2007 wolno tworzyć nowe strony na podstawie strony wzorcowej. Ta lista służy do ograniczenia tej możliwości tylko do pewnych stron wzorcowych.

 5. Kliknij przycisk Ustaw typy stron, aby wyświetlić typy stron, które może tworzyć Twoja grupa współautorów.

  Okno dialogowe Typy stron

 6. Aby sprawdzić, w którym miejscu bieżącej witryny możesz zapisywać strony i obrazy, kliknij kategorię Foldery i wyświetl lokalizację odpowiedniej grupy współautorów. Te foldery można również znaleźć w okienku Lista folderów.

Początek strony

Tworzenie stron w trybie współautora

Po wyświetleniu obowiązujących ustawień trybu współautora i uzyskaniu informacji, które typy stron można tworzyć oraz w którym miejscu bieżącej witryny można je zapisywać, autor zawartości może przystąpić do tworzenia stron w trybie współautora. Najczęściej tworzonym przez niego typem strony będzie pusta strona ASPX lub nowa strona tworzona na podstawie strony wzorcowej. Strony obu tych typów są stronami ASP.NET.

Po dodaniu strony do witryny programu SharePoint prawie zawsze chcesz dodać na stronie ASP.NET (ASPX), ponieważ stronach ASPX funkcji pełny zakres programu SharePoint. Z tego powodu strona ASPX to ustawienia domyślne dla nowych stron w witrynie programu SharePoint po kliknięciu pozycji Nowy dokument Obraz przycisku na pasku narzędzi typowych lub naciśnij klawisze CTRL + N.

Tworzenie nowej strony na podstawie strony wzorcowej

 1. Otwórz witrynę w programie Office SharePoint Designer 2007.

 2. Jeśli Lista folderów jest niewidoczna, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Lista folderów.

 3. W okienku Lista folderów kliknij znak plus (+) obok folderu _catalogs, aby rozwinąć widok tego folderu, a następnie kliknij znak plus (+) obok folderu masterpage (Galeria stron wzorcowych).

  Uwaga : Na Liście folderów, w widoku folderu masterpage wyświetlane są jedynie te strony wzorcowe, które menedżer witryny udostępnił danej grupie współautorów.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę wzorcową, na podstawie której chcesz utworzyć nową stronę, a następnie kliknij polecenie Nowy ze strony wzorcowej w menu skrótów.

 5. Dodaj żądaną zawartość do strony zgodnie ze stosownymi ustawieniami grupy współautorów.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. Możesz również nacisnąć klawisze CTRL+S. Zapisz stronę w lokalizacji, w której grupa współautorów może zapisywać strony.

  Uwaga : W kategorii Foldery ustawień grupy współautorów można sprawdzić, w którym miejscu bieżącej witryny grupa współautorów może zapisywać strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poprzednią sekcję.

Tworzenie pustej strony ASPX

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie ASPX.

  Zostanie otwarta nowa pusta strona sieci Web.

  Uwaga : Domyślnie autorzy zawartości mają ograniczoną możliwość korzystania z wielu funkcji projektowania dostępnych w programie Office SharePoint Designer 2007. Czynności, których nie mogą wykonywać, to dołączanie arkuszy stylów, modyfikowanie elementów tagów, dodawanie zawartości aktywnej (na przykład skryptów) oraz używanie niektórych tagów. Jeśli uważasz, że konieczny jest dostęp do dodatkowych funkcji, skontaktuj się z menedżerem witryny.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz lub naciśnij klawisze CTRL+S. Zapisz stronę w lokalizacji, w której grupa współautorów może zapisywać strony.

  Uwaga : W kategorii Foldery ustawień grupy współautorów można sprawdzić, w którym miejscu bieżącej witryny grupa współautorów może zapisywać strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poprzednią sekcję.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×