Tworzenie stron do publikowania i zarządzanie nimi

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcje publikowania dostępne w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007 umożliwiają właścicielom zawartości tworzenie nowych stron sieci Web na podstawie szablonów zwanych układami strony. Za pomocą układów strony można sterować wyglądem i sposobem działania stron tworzonych na ich podstawie, a także definiować pola umożliwiające twórcom wprowadzanie zawartości, takiej jak tekst, grafika, hiperłącza i inne elementy.

W niniejszym artykule opisano tworzenie strony do publikowania na podstawie istniejącego układu strony, a także przedstawiono miejsce przechowywania i sposób edytowania stron do publikowania w programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Ważne : Aby utworzenie strony do publikowania było możliwe, witryna użytkownika musi być zlokalizowana na serwerze z uruchomionym programem Office SharePoint Server 2007, a funkcja publikowania w witrynie najwyższego poziomu w ramach zbioru witryn musi być włączona. Do otwierania i edytowania układów strony wymagane są również uprawnienia do tworzenia w witrynie najwyższego poziomu.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie strony publikowania w przeglądarce

Zarządzanie i edytowanie stron publikowania w programie Office SharePoint Designer 2007

Tworzenie strony do publikowania w przeglądarce

Strony do publikowania są przeznaczone dla użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w tworzeniu i edytowaniu witryn sieci Web. Strony te są tworzone przez właścicieli zawartości w przeglądarce. W tej sekcji przedstawiono czynności wymagane do utworzenia nowej strony do publikowania na podstawie istniejącego układu strony. Przykładem może tu być przedstawiona na poniższej ilustracji strona wiadomości utworzona na podstawie układu strony artykułu.

Strona wiadomości utworzona na podstawie układu strony artykułu

 1. W przeglądarce otwórz witrynę programu Office SharePoint Server 2007.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Utwórz stronę.

 3. Na stronie Tworzenie strony wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź tytuł w polu Tytuł. Będzie on wyświetlany w górnej części utworzonej strony i na pasku tytułu okna przeglądarki.

  • Wprowadź opis w polu Opis. Ten tekst zostanie umieszczony w kolumnie Opis biblioteki dokumentów Strony. Ta kolumna nie jest domyślnie wyświetlana w ramach biblioteki, użytkownik może ją jednak dodać tak jak każdą inną kolumnę. Ten krok jest opcjonalny.

  • Wprowadź nazwę strony w polu Nazwa adresu URL. Jest to nazwa pliku, który jest tworzony. Ta nazwa jest wyświetlana w adresie URL nowej strony, takie jak http://your_top_level_site/subsite/Pages/my_page.aspx, gdzie jest my_page nazwę, która zostanie wprowadzona w polu Nazwa adresu URL.

 4. Na liście Układ strony kliknij nazwę układu strony, na podstawie którego ma być utworzona nowa strona, na przykład Strona artykułu z łączami do podsumowań.

  Uwaga : Aby dowiedzieć się, jak utworzyć układ strony, zobacz artykuł Tworzenie układu strony do publikowania.

 5. Kliknij przycisk Utwórz.

  Układ strony zostanie otwarty w przeglądarce, co umożliwi jego edytowanie. Zostaną też wyświetlone pola służące do wprowadzania zawartości — tak jak to przedstawiono na poniższej ilustracji.

  Układ strony w trybie edycji wyświetlony w przeglądarce

 6. Kliknij i wypełnij pola, do których chcesz dodać zawartość. Zawartość dodana do tych pól będzie stanowiła zawartość strony. Po zakończeniu wprowadzania zawartości kliknij jedną z następujących opcji w górnej części strony:

  • Zaewidencjonuj, aby udostępnić wersję roboczą     Modyfikowana strona jest automatycznie wyewidencjonowywana w celu uniknięcia zastąpienia wprowadzonych zmian przez innego użytkownika. Kliknij tę opcję, aby ponownie zaewidencjonować stronę i umożliwić jej edytowanie przez innych autoryzowanych użytkowników.

  • Prześlij do zatwierdzenia     Kliknij tę opcję, aby umieścić stronę w kolejce stron oczekujących na zatwierdzenie przez menedżera zawartości witryny. Ten przycisk może nie być wyświetlony na stronie, jeśli przepływ pracy publikowania został skonfigurowany w taki sposób, że nowa zawartość musi zostać zatwierdzona przed opublikowaniem.

  • Opublikuj     Kliknij tę opcję, jeśli strona jest gotowa do natychmiastowego opublikowania i dysponujesz odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie. Ten przycisk może nie być wyświetlony na stronie, jeśli przepływ pracy publikowania został skonfigurowany w taki sposób, że nowa zawartość musi zostać zatwierdzona przed opublikowaniem.

Początek strony

Zarządzanie stronami do publikowania i ich edytowanie w programie Office SharePoint Designer 2007

Do tworzenia i przechowywania stron do publikowania służy biblioteka dokumentów Strony dostępna w ramach witryny programu Office SharePoint Server 2007. Po otwarciu witryny w programie Office SharePoint Designer 2007 strony do publikowania można znaleźć w folderze Pages (Strony), tak jak to zostało przedstawione na poniższym obrazie.

Lista folderów z rozwiniętym folderem Pages

Przy próbie otwarcia strony do publikowania do edycji w programie Office SharePoint Designer 2007 jest wyświetlany poniższy komunikat.

Komunikat informujący o niemożności edytowania strony, a zarazem o możliwości edytowania odpowiadającego jej układu strony

Ten komunikat informuje, że stron do publikowania utworzonych na podstawie układu strony nie można edytować w programie Office SharePoint Designer 2007 — do edytowania ich zawartości można używać jedynie przeglądarki. Aby edytować układ strony, na podstawie którego dana strona została utworzona, należy kliknąć przycisk Edytuj układ strony. Warto zauważyć, że program SharePoint Designer umożliwia zmienianie nazw stron. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy stronę w okienku Lista folderów, a następnie kliknąć polecenie Zmień nazwę w menu skrótów.

Jeśli mimo wszystko strona do publikowania ma być edytowana w programie Office SharePoint Designer 2007, należy odłączyć ją od układu strony, na podstawie którego została utworzona. Można na przykład dostosować składnik Web Part Wyniki wyszukiwania umieszczony na stronie do publikowania. Aby to zrobić, należy odłączyć tę stronę od układu strony, dostosować składnik Web Part w programie SharePoint Designer, a następnie ponownie dołączyć stronę do publikowania do układu strony. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy stronę w okienku Lista folderów, a następnie kliknąć polecenie Odłącz od układu strony w menu skrótów. W wyniku tego zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

Komunikat dotyczący odłączenia od układu strony

Ten komunikat informuje o możliwości skopiowania całej zawartości układu strony do strony do publikowania, a następnie dostosowania strony do publikowania. Należy jednak pamiętać, że wszelkie kolejne modyfikacje układu strony nie zostaną odzwierciedlone na stronie do publikowania. Po wprowadzeniu zmian na stronie do publikowania i zapisaniu pliku można ją ponownie dołączyć do układu strony. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy stronę w okienku Lista folderów, a następnie kliknąć polecenie Dołącz do układu strony w menu skrótów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat modyfikowania układów stron, zobacz artykuł Dostosowywanie układu strony do publikowania.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×