Tworzenie, stosowanie i usuwanie widoku niestandardowego

Tworzenie, stosowanie i usuwanie widoku niestandardowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą niestandardowej widok Aby zapisać ustawienia wyświetlania charakterystycznych (na przykład ukrytych wierszy i kolumn, zaznaczenia komórek, ustawień filtrowania i ustawienia okna) i ustawienia drukowania (na przykład ustawienia strony, marginesy, nagłówków i stopek oraz ustawienia arkusza) w arkuszu, tak aby te ustawienia można szybko zastosować do odpowiedniego arkusza, w razie potrzeby. Można także dodać określone obszar wydruku w widoku niestandardowym.

Możesz utworzyć wiele widoków niestandardowych na arkusz, ale widok niestandardowy można stosować tylko do arkusza, który był aktywny podczas tworzenia widoku niestandardowego. Jeśli nie potrzebujesz już widok niestandardowy, możesz go usunąć.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie widoku niestandardowego

Stosowanie widoku niestandardowego

Usuwanie widoku niestandardowego

Tworzenie widoku niestandardowego

 1. W arkuszu Zmienianie sposobu wyświetlania i drukowania ustawień, które chcesz zapisać w widoku niestandardowym.

 2. Na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Widoki niestandardowe.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę widoku.

  Porada : Aby ułatwić zidentyfikowanie widoku, możesz umieścić nazwę aktywnego arkusza w widoku.

 5. W obszarze Dołącz do widoku zaznacz pola wyboru ustawień, które chcesz uwzględnić.

Uwaga : 

 • Wszystkie widoki, które możesz dodać do skoroszytu są wyświetlane w obszarze widoków w oknie dialogowym Widoki niestandardowe. Po wybierz widok na liście, a następnie kliknij polecenie Pokaż, zostanie wyświetlony arkusz, który był aktywny podczas tworzenia widoku.

 • Jeśli którykolwiek arkusz w skoroszycie zawiera tabeli programu Excel, polecenie Widoki niestandardowe nie będzie dostępna w dowolnym miejscu w skoroszycie.

Początek strony

Stosowanie widoku niestandardowego

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Widoki niestandardowe.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W polu Widoki kliknij nazwę widoku, który chcesz zastosować, a następnie kliknij polecenie Pokaż.

  Uwaga : Arkusz, który był aktywny podczas tworzenia widoku niestandardowego jest automatycznie wyświetlany.

Początek strony

Usuwanie widoku niestandardowego

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Widoki niestandardowe.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W polu Widoki kliknij nazwę widoku, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×