Tworzenie spotkania lub terminu w programie Outlook dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Outlook spotkanie to zdarzenie, w którym uczestniczą inne osoby i które może wymagać zasobów, takich jak sala konferencyjna. Aby zaplanować spotkanie w programie Outlook, należy utworzyć zaproszenie na spotkanie i wysłać je do innych osób. Odpowiedzi na zaproszenie na spotkanie pojawiają się w skrzynce odbiorczej.

Termin w programie Outlook to zdarzenie, które nie wymaga zapraszania innych osób ani rezerwowania zasobów.

Tworzenie spotkania

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij pozycję Kalendarz.

  Kliknij pozycję Kalendarz.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Spotkanie.

  Wyróżniona opcja Spotkanie na karcie Narzędzia główne.

  Porada : Można też kliknąć dwukrotnie okres w widoku dnia, tygodnia lub miesiąca. Data i godzina wybranego okresu są automatycznie wprowadzane w oknie nowego terminu. Aby następnie przekształcić termin w spotkanie, na karcie Termin kliknij pozycję Zaproś.

 3. Aby wysłać zaproszenie z konta innego niż konto domyślne, kliknij nazwę konta w menu podręcznym Od znajdującym się powyżej pola Do.

 4. W polu Do wprowadź nazwy osób lub zasobów, które chcesz dołączyć do spotkania.

 5. W polu Temat wprowadź opis spotkania.

 6. Jeśli znasz informacje o sali konferencyjnej, wpisz je w polu Lokalizacja. W przeciwnym razie kliknij przycisk Wyszukiwanie pomieszczeń na wstążce. Zobacz Znajdowanie sali konferencyjnej, aby uzyskać więcej informacji o wyszukiwaniu pomieszczeń.

  Wstążka programu Outlook z wyróżnionym przyciskiem Wyszukiwanie pomieszczeń

 7. Wprowadź szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Wyświetlenie menu Strefa czasowa dla zdarzenia

  Na karcie Organizator spotkania kliknij pozycję Strefy czasowe.

  Wyróżniona opcja Strefy czasowe na karcie Organizator spotkania.

  Dodanie załączników do spotkania

  W menu Spotkanie kliknij polecenie Załączniki, a następnie kliknij polecenie Dodaj.

  Ustawienie spotkania jako zdarzenia cyklicznego

  Na karcie Organizator spotkania kliknij pozycję Cykl, a następnie wybierz wzorzec cyklu.

  Wyróżniona opcja Cykl na karcie Organizator spotkania.

  Sprawdzenie, czy zaproszone osoby są dostępne (dotyczy tylko kont serwera Exchange)

  Na karcie Organizator spotkania kliknij pozycję Planowanie.

  Ikona Planowanie widoczna na karcie Organizator spotkania.

  Kliknięcie przycisku Planowanie powoduje wyświetlenie okienka Asystent planowania u dołu zaproszenia. Jeśli w okienku Asystent planowania nie widać informacji o czasie wolnym/zajętym, upewnij się, że w menu podręcznym Od u góry zaproszenia jest wybrane konto programu Exchange.

 8. Gdy zaproszenie będzie gotowe, na karcie Organizator spotkania kliknij przycisk Wyślij.

  Grupa Wysyłanie

  Uwagi : 

  • W nowych spotkaniach jest domyślnie włączona funkcja Żądaj odpowiedzi. W przypadku konta serwera Microsoft Exchange odpowiedzi od uczestników są zliczane po otwarciu spotkania w kalendarzu i wyświetleniu informacji w okienku Asystent planowania.

  • Jeśli używasz konta programu Microsoft Exchange, stan wybrany dla zdarzenia decyduje o tym, jaka informacja dotycząca tego zdarzenia będzie widoczna dla innych osób przeglądających Twój kalendarz. Jeśli nie zmienisz stanu, w czasie trwania zdarzenia w programie Outlook będzie wyświetlana informacja o Tobie, że użytkownik jest „Zajęty”. Aby wybrać inny stan, na przykład „Wolny” lub „Nieobecny”, na karcie Organizator spotkania kliknij menu Pokaż jako.

Tworzenie terminu

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij pozycję Kalendarz.

  Kliknij pozycję Kalendarz.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Termin.

  Wyróżniona opcja Termin na karcie Narzędzia główne.

  Porada : Termin w kalendarzu można też utworzyć, klikając dwukrotnie okres w widoku dnia, tygodnia lub miesiąca. Data i godzina wybranego okresu są automatycznie wprowadzane w oknie nowego zdarzenia.

 3. Wprowadź informacje w polach Temat i Lokalizacja, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Wyświetlenie menu Strefa czasowa dla zdarzenia

  Na karcie Termin kliknij pozycję Strefy czasowe.

  Wyróżniona opcja Strefy czasowe na karcie Organizator spotkania.

  Ustawienie cyklu dla terminu

  Na karcie Termin kliknij pozycję Cykl, a następnie wybierz wzorzec cyklu.

  Wyróżniona opcja Cykl na karcie Organizator spotkania.

  Przekształcenie terminu w spotkanie przez zaproszenie innych osób

  Na karcie Termin kliknij przycisk Zaproś.

  Ikona Zaproś widoczna na karcie Organizator spotkania.

 4. Na karcie Termin kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Tworzenie spotkania

 1. U dołu obszaru okienko nawigacji kliknij pozycję Kalendarz  Przycisk widoku kalendarza .

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Spotkanie.

  Karta Narzędzia główne kalendarza, grupa 1

  Porada : Można też kliknąć dwukrotnie okres w widoku dnia, tygodnia lub miesiąca. Data i godzina wybranego okresu są automatycznie wprowadzane w oknie nowego terminu. Aby następnie przekształcić termin w spotkanie, na karcie Termin kliknij pozycję Zaproś.

 3. Aby wysłać zaproszenie z konta innego niż konto domyślne, kliknij nazwę konta w menu podręcznym Od.

 4. W polu Do wprowadź nazwy osób lub zasobów, które chcesz dołączyć do spotkania.

  Aby wyszukać dodatkowe kontakty, po prawej stronie pola Do kliknij przycisk Otwórz okno Wyszukiwanie kontaktów .

 5. W polu Lokalizacja wpisz opis lub lokalizację.

  Porady : 

  • Aby wybrać lokalizację z listy ostatnio używanych pomieszczeń, kliknij przycisk  Ostatnio używane pomieszczenia znajdujący się po prawej stronie pola Lokalizacja.

  • Jeśli masz konto programu Microsoft Exchange, w celu wyszukania pomieszczeń w katalogu organizacji kliknij przycisk  Otwórz okno Wyszukiwanie kontaktów znajdujący się po prawej stronie pola Lokalizacja.

 6. Wprowadź szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Wyświetlenie menu Strefa czasowa dla zdarzenia

Na karcie Spotkanie kliknij pozycję Strefa czasowa.

Karta Wiadomość, Dołącz

Dodanie załączników do spotkania

W menu Spotkanie kliknij polecenie Załączniki, a następnie kliknij polecenie Dodaj.

Ustawienie spotkania jako zdarzenia cyklicznego

Na karcie Spotkanie kliknij pozycję Cykl, a następnie wybierz wzorzec cyklu.

Karta Wiadomość, Dołącz

Sprawdzenie, czy zaproszone osoby są dostępne (dotyczy tylko kont serwera Exchange)

Na karcie Spotkanie kliknij pozycję Planowanie.

Karta Spotkanie, Planowanie

Kliknięcie przycisku Planowanie powoduje wyświetlenie okienka Asystent planowania u dołu zaproszenia. Jeśli w okienku Asystent planowania nie widać informacji o czasie wolnym/zajętym, upewnij się, że w menu podręcznym Od u góry zaproszenia jest wybrane konto serwera Exchange.

 1. Gdy zaproszenie będzie gotowe, na karcie Spotkanie kliknij przycisk Wyślij.

  Grupa Wysyłanie

  Uwagi : 

  • W nowych spotkaniach jest domyślnie włączona funkcja Żądaj odpowiedzi. W przypadku konta serwera Microsoft Exchange odpowiedzi od uczestników są zliczane po otwarciu spotkania w kalendarzu i wyświetleniu informacji w okienku Asystent planowania.

  • Jeśli używasz konta serwera Microsoft Exchange, stan wybrany dla zdarzenia decyduje o tym, jaka informacja dotycząca tego zdarzenia będzie widoczna dla innych osób przeglądających Twój kalendarz. Jeśli nie zmienisz stanu, w czasie trwania zdarzenia w programie Outlook będzie wyświetlana informacja o Tobie, że użytkownik jest „Zajęty”. Aby wybrać inny stan, na przykład „Wolny” lub „Nieobecny”, na karcie Spotkanie kliknij menu podręczne Stan.

Tworzenie terminu

 1. U dołu obszaru okienko nawigacji kliknij pozycję Kalendarz  Przycisk widoku kalendarza .

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Termin.

  Karta Narzędzia główne kalendarza, grupa 1

  Porada : Termin w kalendarzu można też utworzyć, klikając dwukrotnie okres w widoku dnia, tygodnia lub miesiąca. Data i godzina wybranego okresu są automatycznie wprowadzane w oknie nowego zdarzenia.

 3. Wprowadź szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Wyświetlenie menu Strefa czasowa dla zdarzenia

Na karcie Termin kliknij pozycję Strefa czasowa.

Karta Termin, grupa 4

Ustawienie cyklu dla terminu

Na karcie Termin kliknij pozycję Cykl, a następnie wybierz wzorzec cyklu.

Karta Termin, grupa 4

Przekształcenie terminu w spotkanie przez zaproszenie innych osób

Na karcie Termin kliknij przycisk Zaproś.

Karta Termin, Zaproś

 1. Na karcie Termin kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  Karta Termin, Zapisz i zamknij

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×