Tworzenie spadu w publikacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Spadu jest nieznaczne pokrywające się obszaru wydruku poza krawędź drukowanej strony, używanym do upewnij się, że obszar wydruku rozszerza maksymalnie krawędzią papieru.

Większość drukarek głównym ani programu Publisher są najlepszym rozwiązaniem do drukowania z spadu. Jednak możesz utworzyć efekt spadu, zmieniania rozmiaru papieru, położenia grafiki, a następnie ręcznie skracanie strony lub wysyłania pliku do druku profesjonalnego. Poniżej opisano obie opcje.

Drukowanie na drukarce głównym i przycinania

Aby utworzyć efekt spadu na drukarki do użytku domowego, musisz skonfigurować publikacji do drukowania na arkuszu papieru, który jest większy niż strona ukończonej publikacji, który ma.

 1. Na karcie Projekt strony kliknij pozycję rozmiar, a następnie kliknij polecenie Ustawienia strony.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze strony wybierz odpowiednie wymiary. Aby utworzyć niestandardowy rozmiar strony, wprowadź zmiany w polach Szerokość i Wysokość i upewnij się, że wybrany rozmiar papieru jest większy niż rozmiar strony ukończonej publikacji.

  Okno dialogowe Ustawienia strony

 3. Pozycjonowanie obiektu lub grafiki, aby go wykracza poza krawędzie strony publikacji.

  Obiekt jest większy niż strona

  1 obiektu

  2 strony publikacji

 4. Kliknij pozycję plik > Drukuj, aby wybrać drukarkę, kliknij menu, a następnie kliknij Zaawansowane ustawienia wyjściowe.

  Wybieranie Zaawansowane ustawienia wyjściowe

 5. Na karcie znaczniki i spady w obszarze znaczniki drukarskie zaznacz pole wyboru znaczniki przycięcia.

 6. W obszarze spadami zaznacz spady i znaczniki spadu.

 7. Drukowanie publikacji.

  Uwaga : Pamiętaj, że aby umożliwić spadu i znaczników spadu, należy użyć większy rozmiar papieru.

 8. Przycinanie papieru do zamierzonego rozmiar publikacji przy użyciu znaczników przycięcia jako prowadnic.

  Przycinanie papieru do rozmiaru

Wyślij do druku profesjonalnego

Aby utworzyć efekt spadu w programie Publisher, aby wysłać do druku profesjonalnego, należy zmienić rozmiar papieru, Przenieś do obiektów lub grafiki do krawędzi strony, a następnie zwrotu papieru do niego rozmiar oryginalny przed wysłaniem pliku do drukarki.

 1. Na karcie Projekt strony kliknij pozycję rozmiar, a następnie kliknij polecenie Ustawienia strony.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze strony wprowadź nową szerokość i wysokość, które są nieco większe niż rozmiar strony z wcięciami dokumentu.

  Na przykład wprowadź szerokość 8,75 dla dokumentu, który jest 8,5 "x 11", "i wysokości 11,25".

 3. Pozycjonowanie obiektu lub grafiki, aby go rozszerza się tylko na krawędzi strony publikacji.

 4. Zmienianie rozmiaru strony do oryginalnego rozmiaru zamierzone, takie jak 8.5″ x 11″. Po wydrukowaniu profesjonalnie grafiki dotknąć krawędź znajdzie się poza stronę publikacji.

Drukowanie na drukarce głównym i przycinania

Aby utworzyć efekt spadu na drukarki do użytku domowego, musisz skonfigurować publikacji do drukowania na arkuszu papieru, który jest większy niż strona ukończonej publikacji, który ma.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze strony wybierz odpowiednie wymiary. Aby utworzyć niestandardowy rozmiar strony, wprowadź zmiany w polach Szerokość i Wysokość i upewnij się, że wybrany rozmiar papieru jest większy niż rozmiar strony ukończonej publikacji.

 3. Pozycjonowanie obiektu lub grafiki, aby go wykracza poza krawędzie strony publikacji.

  Obiekt jest większy niż strona

  1 obiektu

  2 strony publikacji

 4. W menu plik kliknij polecenie Drukuj, kliknij kartę Szczegóły drukarki, a następnie kliknij Zaawansowane ustawienia drukarki.

 5. Na karcie Ustawienia strony w obszarze znaczniki drukarskie zaznacz pole wyboru znaczniki przycięcia.

 6. W obszarze spadami zaznacz spady i znaczniki spadu.

 7. Drukowanie publikacji.

  Uwaga : Pamiętaj, że aby umożliwić spadu i znaczników spadu, należy użyć większego rozmiaru papieru.

 8. Przycinanie papieru do zamierzonego rozmiar publikacji przy użyciu znaczników przycięcia jako prowadnic.

  Przycinanie papieru do rozmiaru

Wyślij do druku profesjonalnego

Aby utworzyć efekt spadu w programie Publisher, aby wysłać do druku profesjonalnego, należy zmienić rozmiar papieru, Przenieś do obiektów lub grafiki do krawędzi strony, a następnie zwrotu papierze do niego rozmiar oryginalny przed wysłaniem pliku do drukarki.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze strony wprowadź nową szerokość i wysokość, które są nieco większe niż rozmiar strony z wcięciami dokumentu.

  Na przykład wprowadź szerokość 8,75 dla dokumentu, który jest 8,5 "x 11", "i wysokości 11,25".

 3. Pozycjonowanie obiektu lub grafiki, aby go rozszerza się tylko na krawędzi strony publikacji.

 4. Zmienianie rozmiaru strony do oryginalnego rozmiaru zamierzone, takie jak 8.5″ x 11″. Po wydrukowaniu profesjonalnie grafiki dotknąć krawędź znajdzie się poza stronę publikacji.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×