Tworzenie sondaży w wiadomościach e-mail i przeglądanie wyników

Tworzenie sondaży w wiadomościach e-mail i przeglądanie wyników

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jest łatwe tworzenie ankiety w Microsoft Outlook, łącznie z przyciskami głosowania w wiadomości e-mail. Gdy adresaci nie odpowiada ankiety, możesz automatycznie przechodzeniu do wyników głosowania w Outlook lub Eksportuj do arkusza programu Excel odpowiedzi.

Uwaga :  Wymagane jest konto programu Microsoft Exchange Server.

 1. Utwórz wiadomość e-mail lub odpowiedź na otrzymaną wiadomość albo otwórz otrzymaną wiadomość w celu przesłania jej dalej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Śledzenie kliknij pozycję Użyj przycisków głosowania.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zatwierdzanie; Odrzucanie    
   umożliwia przeszukanie autoryzacji akcji. Na przykład możesz wysłać żądanie wiadomości e-mail do wielu adresatów uzyskania ich zatwierdzenia propozycji projektu.

  • Tak; Nie    
   umożliwia przeszukanie tak lub nie. To jest dobrym sposobem szybkiego sondażu wśród.

  • Tak; Nie; Być może    
   używać, gdy nie chcesz, aby ograniczyć opcji Tak i nie. Ta opcja głosowania udostępnia alternatywny odpowiedź.

  • Niestandardowe    
   umożliwia tworzenie własnych niestandardowych nazwy przycisków głosowania. Na przykład możesz zadać Twoi współpracownicy, aby wybrać spośród trzech dni tygodnia dla spotkania cyklicznego tygodniowy personelu.

Niestandardowy przycisk głosowania

Jeśli wybierzesz niestandardowe głosowanie przycisk wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie dialogowym Właściwości w obszarze Opcje głosowania i śledzenia zaznacz pole wyboru Użyj przycisków głosowania.

 2. Skorzystaj z domyślnych opcji przycisków albo usuń je, a następnie wpisz odpowiedni tekst, oddzielając nazwy przycisków średnikami.

 3. Kliknij przycisk Zamknij.

Ważne : W przypadku zastosowania do wiadomości uprawnień zarządzania prawami do informacji (IRM) (karta Opcje > polecenie Uprawnienia) adresaci nie będą widzieli opcji głosowania.

 • Adresaci głosować w okienko odczytu lub w otwartej wiadomości. W okienku odczytu kliknij linię, kliknij tutaj, aby głosować w nagłówku wiadomości, a następnie kliknij odpowiednią opcję. W otwartej wiadomości na karcie wiadomość w grupie Odpowiadanie kliknij głos, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

 • Nadawca można wyświetlić wszystkie odpowiedzi w tabeli. Na jednym z wiadomości odpowiedzi kliknij linię nadawcy odpowiedzi w nagłówku wiadomości, a następnie kliknij Widok odpowiedzi na głosowanie.

 1. Otwórz wysłaną wiadomość oryginalną z przyciskami głosowania. Wiadomość ta zazwyczaj znajduje się w folderze Wysłane elementy.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

  Uwaga : Śledzenie jest niewidoczne do momentu odpowiedział co najmniej jednego adresata wiadomości e-mail z weźmie udział w głosowaniu.

Śledzenie i wyniki ankiety wydruku

Po utworzeniu i wysłać ankiety e-mail do innych osób, można śledzić i wydrukować wyniki. Możesz można szybko skopiować wyników głosowania do pusty dokument programu Word lub nowej wiadomości e-mail lub skopiować je do programu Excel, aby móc pracować z danymi później.

 1. W programie Outlook w folderze Elementy wysłane otwórz wysłaną wiadomość e-mail, która zawiera ankietę.

 2. Kliknij pozycję Wiadomość > Śledzenie.

  Porada :  Przycisk Śledzenie nie jest wyświetlany, dopóki nie zostanie oddany co najmniej jeden głos.

  Śledzenie głosów z ankiety

 3. Aby wydrukować wyniki ankiety, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby szybko wydrukować wyniki, naciśnij klawisze Alt + Print Screen (PrtScrn) na klawiaturze, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • W programie Word kliknij pozycję Pusty dokument, a następnie kliknij pozycję Wklej.

   • W programie Outlook kliknij pozycję Narzędzia główne > Nowa wiadomość e-mail, a następnie kliknij pozycję Wklej.

    Kliknij pozycję Plik > Drukuj, wskaż drukarkę, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  • Aby posortować dane wyników i pracować z nimi w programie Excel, wykonaj najpierw następujące czynności:

   1. Kliknij pozycję Wiadomość > Śledzenie.

   2. Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij i przeciągnij myszą, aby zaznaczyć wszystkie nazwiska i odpowiedzi na liście.

   3. Na klawiaturze naciśnij klawisze Ctrl + C.

   4. Otwórz program Excel i wybierz pozycję Pusty skoroszyt.

   5. Kliknij prawym przyciskiem myszy lewą górną komórkę, a następnie kliknij pozycję Wklej.

    Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Wklej

  • Aby dopasować kolumny do tekstu, umieść kursor między nagłówkami kolumn i kliknij dwukrotnie.

   Kliknij między kolumnami A i B, a następnie kliknij dwukrotnie

   Kliknij pozycję plik > Drukuj, wskaż drukarkę, a następnie kliknij Drukuj.

Uwaga : Wymagane jest konto programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość osobistych kont nie należy używać programu Microsoft Exchange.

 1. Utwórz wiadomość e-mail lub odpowiedź na otrzymaną wiadomość albo otwórz otrzymaną wiadomość w celu przesłania jej dalej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Śledzenie kliknij pozycję Użyj przycisków głosowania.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zatwierdzanie; Odrzucanie    
   ta opcja jest zalecane, gdy potrzebujesz autoryzacji akcji. Na przykład możesz wysłać żądanie wiadomości e-mail do wielu adresatów uzyskania ich zatwierdzenia propozycji projektu.

  • Tak; Nie    
   gdy potrzebna jest tak lub nie, jest dobrym sposobem szybkiego sondażu wśród.

  • Tak; Nie; Być może    
   gdy nie chcesz, aby ograniczyć wybór tak i nie, ta opcja głosowania udostępnia alternatywny odpowiedź.

  • Niestandardowe    
   utworzyć własne niestandardowe nazwy przycisków głosowania. Na przykład możesz zadać Twoi współpracownicy, aby wybrać spośród trzech dni tygodnia dla spotkania cyklicznego tygodniowy personelu.

   • W oknie dialogowym Opcje wiadomości, w obszarze Opcje głosowania i śledzenia zaznacz pole wyboru Użyj przycisków głosowania.

   • Zaznacz i usuń domyślne nazwy przycisków, a następnie wpisz żądany tekst. Oddziel nazwy przycisków średnikami.

    Okno dialogowe Opcje wiadomości

   • Kliknij przycisk Zamknij.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij przycisk Opcje e-mail, a następnie kliknij przycisk Opcje śledzenia.

 3. Aby zaznaczyć opcje przetwarzania, wykonaj jedną lub kilka następujących czynności:

  • Automatyczne rejestrowanie odpowiedzi w oryginalnym elemencie   
   zaznacz pole wyboru Przetwarzaj wezwania i odpowiedzi.

  • Usuwanie pustych odpowiedzi   
   wiadomość, która zawiera żadnych uwag od nadawcy, niż głosowanie jest pusta odpowiedź.

Uwaga : Aby przejrzeć wszystkie odpowiedzi ze swojej Skrzynki odbiorczej przed ich zapisaniem, należy wyczyścić pole wyboru Przy nadejściu przetwarzaj wezwania i odpowiedzi.

 1. Otwórz wysłaną wiadomość oryginalną z przyciskami głosowania. Wiadomość ta zazwyczaj znajduje się w folderze Wysłane elementy.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

  Uwaga : Karta Śledzenie nie zostanie wyświetlona, dopóki co najmniej jeden adresat wiadomości e-mail odpowie na głosowanie.

 3. Wybierz odpowiedzi, które chcesz skopiować. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wszystkie wiersze   

   • Kliknij pierwszy wiersz, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT, kliknij ostatni wiersz.

  • Nieprzylegające wiersze   

   • Kliknij pierwszy wiersz, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL, kliknij pozostałe żądane wiersze.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 5. Uruchom program Excel.

 6. Zaznacz komórkę, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 1. Otwórz wysłaną wiadomość oryginalną z przyciskami głosowania. Wiadomość ta zazwyczaj znajduje się w folderze Wysłane elementy.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

  Uwaga : Śledzenie jest niewidoczne do momentu odpowiedział co najmniej jednego adresata wiadomości e-mail z weźmie udział w głosowaniu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×