Tworzenie skoroszytu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie skoroszytu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Excel 2016 można utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows.

Uwagi : 

Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

Przy pierwszym uruchomieniu programu Excel jest wyświetlany widok Backstage. Fokus znajduje się na domyślnym szablonie „Pusty skoroszyt”, który zawiera ułatwienia dostępu. Za pomocą klawiszy strzałki w prawo i strzałki w lewo można przeglądać inne szablony, pamiętając o tym, że niektóre z nich są bardziej dostosowane pod kątem ułatwień dostępu niż inne.

Uwaga : Po uruchomieniu programu Excel czytnik JAWS wygeneruje komunikat „Program Excel, widok Backstage”. Narrator nie informuje o wyświetleniu tego widoku.

 1. Uruchom program Excel.

  Program Excel można łatwo uruchomić za pomocą pola wyszukiwania Cortany.

  • Naciśnij klawisz Windows. Usłyszysz komunikat „pole wyszukiwania Cortany, edytowanie”.

  • W polu wyszukiwania wpisz ciąg „Excel 2016” (usłyszysz komunikat „program Excel 2016, aplikacja klasyczna”).

  • Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić program Excel.

 2. Aby użyć domyślnego szablonu pustego skoroszytu, naciśnij klawisz Enter. Jeśli chcesz wybrać inny szablon, naciskaj klawisz strzałki w prawo w celu przeglądania szablonów, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

 3. Aby zapisać nowy skoroszyt, naciśnij klawisze Ctrl+S w celu otwarcia okna dialogowego Zapisywanie pliku. Usłyszysz komunikat „karta Zapisywanie jako”.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do okna listy plików, a następnie za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję lokalizacji pliku, na przykład OneDrive, Witryny i Ten komputer.

  Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać lokalizację i przenieść fokus na listę folderów i plików.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejść do pola nazwy pliku, a następnie wpisz nazwę pliku. Usłyszysz komunikat „edytowanie, wprowadź nazwę pliku”.

  Uwaga : Warto wpisać opisową nazwę skoroszytu, która ułatwi znalezienie go w przyszłości. Na przykład nazwa „Sprzedażkwartalna_sty2015” zawiera informację zarówno o zawartości, jak i dacie.

 6. Naciśnij ponownie klawisz strzałki w dół, aby przejść do pola typu pliku. Domyślny typ pliku to Skoroszyt programu Excel, xlsx. Jeśli chcesz wybrać ten typ, naciskaj klawisz Tab w celu przejścia do przycisku Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Jeśli chcesz użyć innego typu pliku, naciskaj klawisz strzałki w dół w celu przeglądania listy, a następnie wybierz typ, naciskając klawisz Enter. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Udało Ci się utworzyć i zapisać nowy arkusz kalkulacyjny programu Excel. Teraz możesz zacząć wprowadzać dane.

Zobacz też

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel 2016 przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×