Tworzenie sesji

Istnieją dwie metody tworzenia sesji. Zalecaną metodą tworzenia sesji jest użycie programu uruchamiającego Easy Assist Launchpad. Program uruchamiający umożliwia tworzenie sesji bezpośrednio z komputera. Sesje można również tworzyć, logując się do menedżera usługi Live Meeting.

Przed utworzeniem sesji należy skonfigurować program uruchamiający Easy Assist Launchpad.

Konfigurowanie programu uruchamiającego Easy Assist Launchpad

 1. Zainstaluj program uruchamiający Easy Assist Launchpad na komputerze zgodnie z instrukcjami administratora.

 2. Kliknij menu Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, Microsoft Easy Assist, a następnie kliknij polecenie Microsoft Easy Assist Launchpad (Program uruchamiający usługę Microsoft Easy Assist).

 3. W oknie dialogowym User Account (Konto użytkownika) w obszarze Live Meeting Service (Usługa Live Meeting) wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu tekstowym Adres URL wpisz adres URL portalu usługi Easy Assist.

  • W polu tekstowym Adres URL wpisz adres URL centrum konferencyjnego usługi Live Meeting. Następnie zaznacz pole wyboru Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła, aby uzyskać dostęp do mojego konta oraz wpisz w wyświetlonych polach tekstowych swoje dane wymagane do zalogowania się.

 4. Aby zweryfikować podane informacje dotyczące logowania, kliknij przycisk Testuj połączenie.

 5. Kliknij przycisk OK.

Dołączanie do ostatniej sesji

W programie uruchamiającym usługi Easy Assist znajduje się opcja Join Last Session (Dołącz do ostatniej utworzonej sesji), która umożliwia dołączenie do ostatniej utworzonej sesji usługi Easy Assist.

 1. Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Easy Assist Launchpad (Program uruchamiający usługę Easy Assist), a następnie wybierz polecenie Join Last Session (Dołącz do ostatniej utworzonej sesji).

To create a session using the Launchpad (Tworzenie sesji za pomocą programu uruchamiającego)

 1. Aby utworzyć sesję za pomocą programu uruchamiającego, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie ikonę Microsoft Easy Assist w menu startowym, aby wyświetlić okno dialogowe Create Session (Utwórz sesję).

  • Kliknij menu Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, Microsoft Easy Assist, a następnie kliknij polecenie Microsoft Easy Assist Launchpad (Program uruchamiający usługę Easy Assist).

 2. W polu tekstowym Case ID (Identyfikator sprawy) wpisz opis sesji.

  Uwaga : W polu Subject (Temat) zalecane jest wprowadzenie numeru identyfikacyjnego sprawy, numeru incydentu lub numeru karty problemu.

 3. Aby ustawić Session Options (Opcje sesji), kliknij ikonę Session Options (Opcje sesji). W polu tekstowym Number of Participants (Liczba uczestników) wprowadź maksymalną liczbę osób, która może uczestniczyć w sesji.

 4. Po zakończeniu sesji na adres e-mail podany w polu tekstowym Summary e-mail address (Adres e-mail podsumowania) zostanie wysłany raport podsumowujący sesję z podstawowymi informacjami, jak godzina rozpoczęcia i czas trwania sesji, lista uczestników, przekazane pliki i tym podobne.

 5. Aby zezwolić na dostęp osobom mającym identyfikator spotkania bez wymagania kodu dostępu, zaznacz pole wyboru Customers can join the session without an entry code (Klienci mogą dołączać do sesji bez kodu dostępu). Jeśli wymagasz kodu dostępu, NIE zaznaczaj tego pola wyboru.

 6. Aby zapisać Session Options (Opcje sesji), kliknij przycisk OK.

 7. Aby utworzyć sesję, kliknij przycisk Create Session (Utwórz sesję).

 8. Kliknij przycisk Zaproszenie klienta, aby wysłać zaproszenie przy użyciu swojego programu e-mail.

 9. To use Microsoft Office Live Meeting Manager to create a session (Tworzenie sesji usługi za pomocą menedżera usługi Microsoft Office Live Meeting)

  1. Otwórz przeglądarkę sieci Web i wpisz adres URL usługi Microsoft Office Live Meeting.

  2. Jeśli będzie to wymagane, wpisz nazwę użytkownika i hasło.

  3. Kliknij przycisk Login to Live Meeting (Zaloguj do usługi Live Meeting).

  4. W obszarze Easy Assist kliknij polecenie Create Session (Utwórz sesję).

  5. W polu Subject (Temat) wpisz opis sesji.

  6. Po zakończeniu sesji na adres e-mail podany w polu tekstowym Summary E-mail Address (Adres e-mail podsumowania) zostanie wysłany raport podsumowujący sesję z podstawowymi informacjami, jak godzina rozpoczęcia i czas trwania sesji, lista uczestników, przekazane pliki i tym podobne.

  7. Aby dostosować funkcje sesji do swoich potrzeb, konfigurując odpowiednie ustawienia, kliknij polecenie Session Options (Opcje sesji).

  8. W okienku nawigacji okna dialogowego Session Options (Opcje sesji) kliknij przycisk Session Details (Szczegóły sesji).

  9. W polu Session ID (Identyfikator sesji) wpisz identyfikator, który będzie potrzebny użytkownikom dołączającym do sesji.

  10. W polu Bill to Code (Kod płatnika) wpisz kod rozliczenia przypisany do Twojego korzystania z usługi Live Meeting w organizacji.

  11. W polu tekstowym Number of Participants (Liczba uczestników) wprowadź maksymalną liczbę osób, którę mogą uczestniczyć w sesji.

  12. Po zakończeniu sesji na adres e-mail podany w polu tekstowym Summary e-mail address (Adres e-mail podsumowania) zostanie wysłany raport podsumowujący sesję z podstawowymi informacjami, jak godzina rozpoczęcia i czas trwania sesji, lista uczestników, przekazane pliki i tym podobne.

  13. W okienku nawigacji okna dialogowego Session Options (Opcje sesji) kliknij przycisk Entry Control, Support Agents (Kontrola wprowadzania, Pracownicy działu pomocy technicznej) i wykonaj jedną z następujących czynności:

   Jeśli chcesz, aby menedżer usługi Live Meeting automatycznie generował klucz dostępu dla sesji, wybierz opcję Use a system generated Entry Code (Użyj generowanego przez system kodu dostępu). Aby utworzyć własny klucz dostępu, wpisz klucz w polu tekstowym Use this Entry Key (Użyj tego klucza dostępu).

  14. W okienku nawigacji okna dialogowego Opcje sesji kliknij przycisk Entry Control, Customers (Kontrola dostępu, Klienci) i wykonaj jedną z następujących czynności:

   Jeśli chcesz, aby menedżer usługi Live Meeting automatycznie generował klucz dostępu dla sesji, wybierz opcję Use a system generated Entry Code (Użyj generowanego przez system kodu dostępu). Aby utworzyć własny klucz dostępu, wpisz klucz w polu tekstowym Use this Entry Key (Użyj tego klucza dostępu).

   Aby zezwolić na dostęp klientom posiadającym identyfikator sprawy bez wymagania kodu dostępu, kliknij opcję Free Entry (Swobodny dostęp).

  15. Aby zapisać opcje sesji, kliknij przycisk OK.

  16. Aby utworzyć sesję, kliknij przycisk Save (Zapisz).

  17. Możesz też wrócić do poprzedniej strony, klikając przycisk Cancel (Anuluj).

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×