Tworzenie seryjnej wiadomości e-mail w programie Word 2016 dla komputerów Mac za pomocą korespondencji seryjnej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail do wielu odbiorców, użyj korespondencji seryjnej. Możesz utworzyć partię spersonalizowanych, identycznie sformatowanych wiadomości e-mail, które używają tego samego tekstu. Jedynie konkretne sekcje wiadomości e-mail będą spersonalizowane i będą się od siebie różnić. Korespondencja seryjna — w przeciwieństwie do rozsyłania wiadomości do grupy osób — sprawia, że każdy odbiorca wiadomości jest jedynym adresatem.

Z przygotowaniem wiadomości e-mail przy użyciu procesu tworzenia korespondencji seryjnej są związane trzy pliki:

 • Dokument główny
  Ten dokument to wiadomość e-mail, która zawiera tekst identyczny dla każdej wersji scalonego dokumentu.

 • Listy adresowej
  to ze źródłem danych, często Excel arkusza kalkulacyjnego, który będzie używany do wypełniania informacji w wiadomości e-mail. Lista adresowa zawiera nazwy, na przykład i jest dokumentu głównego wiadomości e-mail, które zostaną uwzględnione na nazwy na liście.

 • Dokument scalony
  Ten dokument jest połączeniem dokumentu głównego i listy adresowej. Korespondencja seryjna pobiera informacje z listy adresowej i umieszcza je w dokumencie głównym, w wyniku czego powstaje spersonalizowany, scalony dokument korespondencji seryjnej dla każdej osoby z listy adresowej.

Pierwszy krok w procesie tworzenia korespondencji seryjnej jest utworzenie dokumentu głównego.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Rozpocznij korespondencję seryjną > Wiadomości E-mail.

  Seryjna poczta e-mail

 2. W Word wpisz wiadomość e-mail, który chcesz wysłać do wszystkich.

Pierwszy wiersz w arkuszu kalkulacyjnym Excel jest rekord nagłówka. Każda kolumna w wierszu ma nazwę etykiety, która wskazuje, że kategoria danych. Na przykład etykiet kolumn może być adres e-mail, nazwę, adres, Miasto, Województwoi Kod pocztowy. Każdy kolejny wiersz zawiera pojedynczy rekord danych dla każdego adresata. Nie należy pustych wierszy ani kolumn na liście.

Porada: Aby utworzyć arkusz kalkulacyjny programu Excel książki adresowej Outlook, eksportowanie kontaktów do pliku rozdzielanego tabulatorami (txt), a następnie otwórz plik txt w Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie lub Ręczne archiwizowanie elementów programu Outlook.

 1. W pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego Excel wpisz etykiety kolumn dla adresatów. Na przykład w pierwszej kolumnie, wpisz Adres E-mail; w drugiej kolumnie wpisz Imię; i wpisz nazwiskow trzeciej kolumnie.

  Ważne: Zalecane jest, aby pierwsza kolumna zawiera adres e-mail każdego adresata.

 2. W drugim i kolejnych wierszach wpisz adres e-mailadresata, Imięi nazwisko.

 3. W menu plik wybierz polecenie Zapisz, a następnie wprowadź nazwę pliku.

  Uwaga: Należy pamiętać, lokalizację arkusza kalkulacyjnego; musisz go później, aby połączyć go z dokumentem korespondencji seryjnej.

 4. Zapisz i zamknij arkusz kalkulacyjny.

  Uwaga: Nie można ukończyć korespondencji seryjnej, nie zamykaj Excel arkusz kalkulacyjny, który zawiera listę lub jeśli zostanie ponownie otwarty przed zakończeniem korespondencji seryjnej.

Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Wybierz adresatów, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Na karcie Korespondencja Wybierz adresatów jest wyróżniony z listy opcji

Opcja

Opis

Tworzenie nowej listy

Rozpoczynanie nowej listy adresowej, podczas konfigurowania korespondencji seryjnej

Użyj istniejącej listy

Za pomocą arkusza kalkulacyjnego programu Excel lub innego typu pliku danych jako lista adresów

Wybierz z kontaktów Outlook

Wybierz nazwy bezpośrednio z Twoich kontaktów Outlook listy adresowej

Kontakty firmy Apple

Wybierz nazwy bezpośrednio z książki adresowej firmy Apple listy adresowej

Programu FileMaker Pro

Importowanie danych z bazy danych programu FileMaker Pro

Tworzenie nowej listy

W oknie dialogowym Edytowanie pola listyWord automatycznie tworzy pola podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko i adres. Jeśli chcesz dodać nowe pole — na przykład pole wiadomości — dodaj ją teraz, aby wypełnić pole po wpisaniu wpisu.

 1. W obszarze Nowa nazwa pola wpisz nazwę pola , który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk + (znak plus).

  Porada: Aby zmienić kolejność pól, wybierz pole, które chcesz przenieść, a następnie górę lub w dół strzałkę, aby przenieść pole.

 2. Gdy wszystkie pola są skonfigurowane zgodnie z oczekiwaniami, wybierz pozycję Utwórz, aby wprowadzić nową listę.

Użyj istniejącej listy

 1. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć i wybierz polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie skoroszytu wybierz arkusz kalkulacyjny, który chcesz użyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zakres komórek pozostaw puste pole, aby użyć całego arkusza.

   lub

  • Wprowadź zakres komórek zawierających dane, których chcesz użyć.

 3. Wybierz pozycję OK.

Wybierz z kontaktów Outlook

 1. Wybierz pozycję Filtruj adresatów, aby wybrać adresatów, których chcesz uwzględnić.

 2. W oknie dialogowym Opcje kwerendy obok listy adresatów korespondencji seryjnej, wybierz całych rekordów.

 3. Na liście kontaktów zaznacz kontakty, które chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

Kontakty firmy Apple

 1. Wybierz pozycję Filtruj adresatów, aby wybrać adresatów, których chcesz uwzględnić.

 2. W oknie dialogowym Opcje kwerendy w obszarze Apple grupy kontaktów wybierz grupę, którą chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

Programu FileMaker Pro

 1. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć i wybierz polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Ograniczniki rekordu i nagłówka wybierz ogranicznik pola do oddzielania poszczególnych pól i ogranicznik rekordu do oddzielania każdego rekordu danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Wstaw pole korespondencji seryjnej, a następnie wybierz pole, które chcesz dodać.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Wstaw pole korespondencji seryjnej

 2. W dokumencie głównym kliknij w polu przeciągnij pola do tego pola lub wpisz tekst, a następnie kliknij pozycję tekst, aby go usunąć.

 3. Dodawanie i formatowanie pola, które mają zostać uwzględnione w wiadomości e-mail, a następnie wybierz przycisk OK.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Podgląd wyników, aby sprawdzić wygląd wiadomości e-mail.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona Podgląd wyników

  Uwaga: Przewijaj listę do każdej wiadomości e-mail za pomocą przycisków strzałek lewej i prawej strony na karcie Korespondencja.

 2. Aby wprowadzić dodatkowe zmiany formatowania, ponownie kliknij pozycję Podgląd wyników, które pozwala na dodawanie lub usuwanie pól korespondencji seryjnej.

 3. Gdy wiadomości sprawdź, jak ma, na karcie Korespondencja wybierz pozycję Zakończ i scal > Scal do wiadomości E-Mail do kończenie korespondencji seryjnej.

  Porada: Scalanie do poczty E-Mail jest niedostępna, jeśli nie wybrano domyślnego programu poczty e-mail.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×