Tworzenie seryjnej wiadomości e-mail w programie Word 2016 dla komputerów Mac za pomocą korespondencji seryjnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli masz list przeznaczony do wysłania do wielu osób za pośrednictwem wiadomości e-mail, która ma być spersonalizowanych dla każdego adresata za pomocą korespondencji seryjnej. Możesz utworzyć partię pocztą e-mail spersonalizowanych wiadomości, które zostały sformatowane w identyczny sposób i używanie tego samego tekstu. Tylko wybrane sekcje wiadomości e-mail różnią się i są spersonalizowanych. Korespondencja seryjna — w przeciwieństwie do emisji wiadomości do grupy osób — powoduje, że każdego z adresatów wiadomości jedynym adresatem.

Istnieją trzy pliki procesem tworzenia wiadomości e-mail przy użyciu procesu tworzenia korespondencji seryjnej:

 • Dokument główny
  ten dokument jest wiadomości e-mail; zawiera tekst, który jest taka sama dla każdej wersji scalonego dokumentu.

 • Listy adresowej
  to ze źródłem danych, często Excel arkusza kalkulacyjnego, który będzie używany do wypełniania informacji w wiadomości e-mail. Listy adresowej ma nazwy, na przykład, i jest dokumentu głównego wiadomości e-mail, które zostaną uwzględnione na nazwy na liście.

 • Scalonego dokumentu
  tego dokumentu jest kombinacją dokument główny i listy adresowej. Korespondencja seryjna pobiera informacje z listy adresowej i umieszcza go w dokumencie głównym, uzyskując spersonalizowanych dokument korespondencji seryjnej dla każdej osoby z listy adresowej.

Pierwszy krok w procesie tworzenia korespondencji seryjnej jest utworzenie dokumentu głównego.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Rozpocznij korespondencję seryjną > Wiadomości E-mail.

  Seryjna poczta e-mail

 2. W Word wpisz wiadomość e-mail, który chcesz wysłać do wszystkich.

Pierwszy wiersz w arkuszu kalkulacyjnym Excel jest rekord nagłówka. Każda kolumna w wierszu ma nazwę etykiety, która wskazuje, że kategoria danych. Na przykład etykiet kolumn może być adres e-mail, nazwę, adres, Miasto, Województwoi Kod pocztowy. Każdy kolejny wiersz zawiera pojedynczy rekord danych dla każdego adresata. Nie należy pustych wierszy ani kolumn na liście.

Porada : Aby wprowadzić arkusz kalkulacyjny programu ExcelOutlook książki adresowej, eksportowanie kontaktów do pliku rozdzielanego tabulatorami (txt), a następnie otwórz plik txt w Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie lub Ręczne archiwizowanie elementów programu Outlook.

 1. W pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego Excel wpisz etykiety kolumn dla adresatów. Na przykład w pierwszej kolumnie, wpisz Adres E-mail; w drugiej kolumnie wpisz Imię; i wpisz nazwiskow trzeciej kolumnie.

  Ważne : Zalecane jest, aby pierwsza kolumna zawiera adres e-mail każdego adresata.

 2. W drugim i kolejnych wierszach wpisz adres e-mailadresata, Imięi nazwisko.

 3. W menu plik wybierz polecenie Zapisz, a następnie wprowadź nazwę pliku.

  Uwaga : Należy pamiętać, lokalizację arkusza kalkulacyjnego; musisz go później, aby połączyć go z dokumentem korespondencji seryjnej.

 4. Zapisz i zamknij arkusz kalkulacyjny.

  Uwaga : Nie można ukończyć korespondencji seryjnej, nie zamykaj Excel arkusz kalkulacyjny, który zawiera listę lub jeśli zostanie ponownie otwarty przed zakończeniem korespondencji seryjnej.

Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Wybierz adresatów, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Na karcie Korespondencja Wybierz adresatów jest wyróżniony z listy opcji

Opcja

Opis

Tworzenie nowej listy

Rozpoczynanie nowej listy adresowej, podczas konfigurowania korespondencji seryjnej

Użyj istniejącej listy

Za pomocą arkusza kalkulacyjnego programu Excel lub innego typu pliku danych jako lista adresów

Wybierz z kontaktów Outlook

Wybierz nazwy bezpośrednio z Twoich kontaktów Outlook listy adresowej

Kontakty firmy Apple

Wybierz nazwy bezpośrednio z książki adresowej firmy Apple listy adresowej

Programu FileMaker Pro

Importowanie danych z bazy danych programu FileMaker Pro

Tworzenie nowej listy

W oknie dialogowym Edytowanie pola listyWord automatycznie tworzy pola podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko i adres. Jeśli chcesz dodać nowe pole — na przykład pole wiadomości — dodaj ją teraz, aby wypełnić pole po wpisaniu wpisu.

 1. W obszarze Nowa nazwa pola wpisz nazwę pola , który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk + (znak plus).

  Porada : Aby zmienić kolejność pól, wybierz pole, które chcesz przenieść, a następnie górę lub w dół strzałkę, aby przenieść pole.

 2. Gdy wszystkie pola są skonfigurowane zgodnie z oczekiwaniami, wybierz pozycję Utwórz, aby wprowadzić nową listę.

Użyj istniejącej listy

 1. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć i wybierz polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie skoroszytu wybierz arkusz kalkulacyjny, który chcesz użyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zakres komórek pozostaw puste pole, aby użyć całego arkusza.

   lub

  • Wprowadź zakres komórek zawierających dane, których chcesz użyć.

 3. Wybierz pozycję OK.

Wybierz z kontaktów Outlook

 1. Wybierz pozycję Filtruj adresatów, aby wybrać adresatów, których chcesz uwzględnić.

 2. W oknie dialogowym Opcje kwerendy obok listy adresatów korespondencji seryjnej, wybierz całych rekordów.

 3. Na liście kontaktów zaznacz kontakty, które chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

Kontakty firmy Apple

 1. Wybierz pozycję Filtruj adresatów, aby wybrać adresatów, których chcesz uwzględnić.

 2. W oknie dialogowym Opcje kwerendy w obszarze Apple grupy kontaktów wybierz grupę, którą chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

Programu FileMaker Pro

 1. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć i wybierz polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Ograniczniki rekordu i nagłówka wybierz ogranicznik pola do oddzielania poszczególnych pól i ogranicznik rekordu w celu oddzielenia każdego rekordu danych, a następnie wybierz przycisk OK.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Wstaw pole korespondencji seryjnej, a następnie wybierz pole, które chcesz dodać.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Wstaw pole korespondencji seryjnej

 2. W dokumencie głównym kliknij w polu przeciągnij pola do tego pola lub wpisz tekst, a następnie kliknij pozycję tekst, aby go usunąć.

 3. Dodawanie i formatowanie pola, które mają zostać uwzględnione w wiadomości e-mail, a następnie wybierz przycisk OK.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Podgląd wyników, aby sprawdzić wygląd wiadomości e-mail.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona Podgląd wyników

  Uwaga : Przewijaj listę do każdej wiadomości e-mail za pomocą przycisków strzałek lewej i prawej strony na karcie Korespondencja.

 2. Aby wprowadzić dodatkowe zmiany formatowania, ponownie kliknij pozycję Podgląd wyników, które pozwala na dodawanie lub usuwanie pól korespondencji seryjnej.

 3. Gdy wiadomości wyglądać jak ma, na karcie Korespondencja wybierz pozycję Zakończ i scal > Scal do wiadomości E-Mail do kończenie korespondencji seryjnej.

  Porada : Scalanie do poczty E-Mail jest niedostępna, jeśli nie wybrano domyślnego programu poczty e-mail.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×