Tworzenie schematu organizacyjnego programu Visio

Tworzenie schematu organizacyjnego programu Visio

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Schemat organizacyjny jest diagramem struktury relacji służbowych, używanym zwykle do pokazywania relacji między pracownikami, stanowiskami i grupami.

Schematy organizacyjne mogą być prostymi diagramami (jak na poniższej ilustracji), a także złożonymi diagramami tworzonymi na podstawie informacji z zewnętrznego źródła danych. Kształty w schemacie organizacyjnym zawierają proste informacje, takie jak imię i nazwisko oraz stanowisko, albo szczegóły, takie jak dział czy centrum kosztów. Do kształtów schematu organizacyjnego można również dodawać obrazy.

Schemat organizacyjny

Tworzenie prostego schematu organizacyjnego

Ta metoda jest najbardziej przydatna podczas tworzenia niewielkiego schematu organizacyjnego z domyślne pola informacji.

 • Na karcie plik wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Schemat organizacyjny, kliknij pozycję Schemat organizacyjny i kliknij przycisk Utwórz.

 • Używanie wstępnie wypełnione hierarchiczny schemat organizacyjny do identyfikowania członków organizacji.

 • Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat dodawania większej ilości danych do kształtów zobacz Dodawanie danych do kształtów.

 • Aby ukończyć schemat organizacyjny, przeciągaj kształty podwładnych na kształty przełożonych i wpisuj imiona i nazwiska oraz stanowiska dla poszczególnych kształtów.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego z nowej tabeli danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna wtedy, gdy domyślne pola informacji nie odpowiadają potrzebom użytkownika, a dane nie zostały przygotowane w innym programie.

 1. Na karcie plik wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Schemat organizacyjny, kliknij Schemat organizacyjny, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 2. Na pierwszej stronie kreatora wybierz opcję Informacje wprowadzone przy użyciu kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz opcję Excel lub Tekst rozdzielany, wpisz nazwę nowego pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Po wybraniu opcji Excel zostanie otwarty arkusz programu Microsoft Office Excel zawierający przykładowy tekst. Wybranie opcji Tekst rozdzielany spowoduje otwarcie strony Notatnika firmy Microsoft z przykładowym tekstem.

 4. Po otwarciu programu Excel lub Notatnika zastąp przykładowy tekst, wpisując odpowiednie informacje.

  Ważne: Należy zachować kolumny Nazwisko i Zwierzchnik. Można zmieniać i usuwać pozostałe kolumny oraz dodawać nowe.

 5. Zamknij program Excel lub Notatnik, a następnie dokończ pracę kreatora.

  Uwaga: Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając przycisk Pomoc.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego przy użyciu istniejącego źródła danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna, jeśli informacje, które mają zostać uwzględnione w schemacie organizacyjnym, zostały już umieszczone w dokumencie, na przykład w arkuszu programu Microsoft Office Excel lub w katalogu programu Microsoft Exchange Server.

 1. Upewnij się, że tabela lub arkusz zawiera kolumny nazwisk pracowników, unikatowe identyfikatory oraz informacje o tym, kto jest czyim zwierzchnikiem.

  Uwaga: Kolumny mogą mieć dowolne nazwy. Po uruchomieniu Kreatora schematów organizacyjnych można zidentyfikować kolumny (lub nazwy pól) zawierające nazwiska, identyfikatory i zwierzchników.

  • Nazwisko pracownika    Wygląd nazwisk pracowników w tym polu odpowiada ich wyglądowi w kształtach schematu organizacyjnego.

  • Unikatowy identyfikator    Jeśli nie wszystkie nazwiska są unikatowe, należy dołączyć kolumnę zawierającą unikatowy identyfikator, na przykład numer identyfikacyjny, każdego pracownika.

  • Komu podlega pracownik    To pole musi zawierać unikatowy identyfikator menedżera, to znaczy jego nazwisko lub numer identyfikacyjny. W przypadku pracowników na najwyższym poziomie schematu organizacyjnego to pole powinno pozostać puste.

 2. Na karcie plik wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Schemat organizacyjny, kliknij Schemat organizacyjny, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 3. Na pierwszej stronie kreatora wybierz opcję Informacje już zapisane w pliku lub w bazie danych.

 4. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj pozostałe kroki kreatora.

  Uwaga: Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając przycisk Pomoc.

Pokazywanie zespołów przy użyciu ramki zespołu lub linii kropkowanych

Po utworzeniu schematu organizacyjnego, możesz zmienić rozmieszczenie informacje odzwierciedlały relacje wirtualny zespół. Przenoszenie kształtów powiązanych obok siebie i dodawanie łączników linii kropkowanej, aby wyświetlić pomocniczą struktur raportowania lub użyj kształtu Ramka zespołu, aby wyróżnić wirtualny zespół. Raport linią kropkowaną zachowuje się jak zwykłe łącznik. Ramka zespołu jest zasadniczo zmienione prostokąt, który umożliwia zespołom wizualne grupowanie i nazwę.

Schemat organizacyjny z ramką zespołu i relacją oznaczoną linią kropkowaną

Aktualizowanie wygenerowanych schematów organizacyjnych

Aby uwzględnić zmiany w strukturze organizacji, należy zaktualizować schemat organizacyjny ręcznie lub wygenerować nowy schemat. W przypadku generowania nowego schematu dostosowania wprowadzone w jego wcześniejszej wersji nie zostaną uwzględnione. Jeżeli do kształtów zostały dodane motywy lub fotografie, należy dodać je ponownie, aby wykresy podobnie wyglądały.

Jeśli kształty są połączone z danymi, dane są aktualizowane zwykle po uruchomieniu Odśwież dane, ale tylko wewnątrz kształtów. Odświeżanie danych nie Dodawanie i usuwanie kształtów.

Tworzenie prostego schematu organizacyjnego

Ta metoda jest najbardziej przydatna podczas tworzenia niewielkiego schematu organizacyjnego, zawierającego następujące domyślne pola informacji:

 • Dzial

 • Telefon

 • Nazwisko

 • Stanowisko

 • Adres e-mail

 • Na karcie plik wybierz polecenie Nowy, wskaż polecenie biznesowe, a następnie kliknij Schemat organizacyjny.

 • Z wzornika Schemat organizacyjny znajdującego się w oknie Kształty przeciągnij na stronę kształt najwyższego poziomu w organizacji, na przykład Dyrektor.

 • Po zaznaczeniu kształtu wpisz imię i nazwisko oraz stanowisko dla kształtu. Na przykład dyrektor Tomasz Mieszkowski może mieć stanowisko Prezes.

  Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat dodawania większej ilości danych do kształtów zobacz Dodawanie danych do kształtów.

 • Z wzornika Schemat organizacyjny znajdującego się w oknie Kształty przeciągnij kształt pierwszego podwładnego na kształt przełożonego. Spowoduje to automatyczne połączenie kształtów w hierarchii.

  Porada: Aby wygenerować łącza, należy upuścić kształt podwładnego na środku kształtu przełożonego.

 • Aby ukończyć schemat organizacyjny, przeciągaj kształty podwładnych na kształty przełożonych i wpisuj imiona i nazwiska oraz stanowiska dla poszczególnych kształtów.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego z nowej tabeli danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna wtedy, gdy domyślne pola informacji nie odpowiadają potrzebom użytkownika, a dane nie zostały przygotowane w innym programie.

 1. Na karcie plik wybierz polecenie Nowy, wskaż polecenie biznesowe, a następnie kliknij schemat organizacyjny Wizard.

 2. Na pierwszej stronie kreatora wybierz opcję Informacje wprowadzone przy użyciu kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz opcję Excel lub Tekst rozdzielany, wpisz nazwę nowego pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Po wybraniu opcji Excel zostanie otwarty arkusz programu Microsoft Office Excel zawierający przykładowy tekst. Wybranie opcji Tekst rozdzielany spowoduje otwarcie strony Notatnika firmy Microsoft z przykładowym tekstem.

 4. Po otwarciu programu Excel lub Notatnika zastąp przykładowy tekst, wpisując odpowiednie informacje.

  Ważne: Należy zachować kolumny Nazwisko i Zwierzchnik. Można zmieniać i usuwać pozostałe kolumny oraz dodawać nowe.

 5. Zamknij program Excel lub Notatnik, a następnie dokończ pracę kreatora.

  Uwaga: Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając przycisk Pomoc.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego przy użyciu istniejącego źródła danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna, jeśli informacje, które mają zostać uwzględnione w schemacie organizacyjnym, zostały już umieszczone w dokumencie, na przykład w arkuszu programu Microsoft Office Excel lub w katalogu programu Microsoft Exchange Server.

 1. Upewnij się, że tabela lub arkusz zawiera kolumny nazwisk pracowników, unikatowe identyfikatory oraz informacje o tym, kto jest czyim zwierzchnikiem.

  Uwaga: Kolumny mogą mieć dowolne nazwy. Po uruchomieniu Kreatora schematów organizacyjnych można zidentyfikować kolumny (lub nazwy pól) zawierające nazwiska, identyfikatory i zwierzchników.

  • Nazwisko pracownika    Wygląd nazwisk pracowników w tym polu odpowiada ich wyglądowi w kształtach schematu organizacyjnego.

  • Unikatowy identyfikator    Jeśli nie wszystkie nazwiska są unikatowe, należy dołączyć kolumnę zawierającą unikatowy identyfikator, na przykład numer identyfikacyjny, każdego pracownika.

  • Komu podlega pracownik    To pole musi zawierać unikatowy identyfikator menedżera, to znaczy jego nazwisko lub numer identyfikacyjny. W przypadku pracowników na najwyższym poziomie schematu organizacyjnego to pole powinno pozostać puste.

 2. Na karcie plik wybierz polecenie Nowy, wskaż polecenie biznesowe, a następnie kliknij schemat organizacyjny Wizard.

 3. Na pierwszej stronie kreatora wybierz opcję Informacje już zapisane w pliku lub w bazie danych.

 4. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj pozostałe kroki kreatora.

  Uwaga: Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając przycisk Pomoc.

Pokazywanie zespołów przy użyciu ramki zespołu lub linii kropkowanych

Po utworzeniu schematu organizacyjnego, możesz zmienić rozmieszczenie informacje odzwierciedlały relacje wirtualny zespół. Przenoszenie kształtów powiązanych obok siebie i dodawanie łączników linii kropkowanej, aby wyświetlić pomocniczą struktur raportowania lub użyj kształtu Ramka zespołu, aby wyróżnić wirtualny zespół. Raport linią kropkowaną zachowuje się jak zwykłe łącznik. Ramka zespołu jest zasadniczo zmienione prostokąt, który umożliwia zespołom wizualne grupowanie i nazwę.

Schemat organizacyjny z ramką zespołu i relacją oznaczoną linią kropkowaną

Aktualizowanie wygenerowanych schematów organizacyjnych

Aby uwzględnić zmiany w strukturze organizacji, należy zaktualizować schemat organizacyjny ręcznie lub wygenerować nowy schemat. W przypadku generowania nowego schematu dostosowania wprowadzone w jego wcześniejszej wersji nie zostaną uwzględnione. Jeżeli do kształtów zostały dodane motywy lub fotografie, należy dodać je ponownie, aby wykresy podobnie wyglądały.

Jeśli kształty są połączone z danymi, dane są aktualizowane zwykle po uruchomieniu Odśwież dane, ale tylko wewnątrz kształtów. Odświeżanie danych nie Dodawanie i usuwanie kształtów.

Tworzenie prostego schematu organizacyjnego

Ta metoda jest najbardziej przydatna podczas tworzenia niewielkiego schematu organizacyjnego, zawierającego następujące domyślne pola informacji:

 • Dzial

 • Telefon

 • Nazwisko

 • Stanowisko

 • Adres e-mail

 • W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Biznesowe, a następnie kliknij polecenie Schemat organizacyjny.

 • Z wzornika Schemat organizacyjny znajdującego się w oknie Kształty przeciągnij na stronę kształt najwyższego poziomu w organizacji, na przykład Dyrektor.

 • Po zaznaczeniu kształtu wpisz imię i nazwisko oraz stanowisko dla kształtu. Na przykład dyrektor Tomasz Mieszkowski może mieć stanowisko Prezes.

  Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat dodawania większej ilości danych do kształtów zobacz Dodawanie danych do kształtów.

 • Z wzornika Schemat organizacyjny znajdującego się w oknie Kształty przeciągnij kształt pierwszego podwładnego na kształt przełożonego. Spowoduje to automatyczne połączenie kształtów w hierarchii.

  Porada: Aby wygenerować łącza, należy upuścić kształt podwładnego na środku kształtu przełożonego.

 • Aby ukończyć schemat organizacyjny, przeciągaj kształty podwładnych na kształty przełożonych i wpisuj imiona i nazwiska oraz stanowiska dla poszczególnych kształtów.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego z nowej tabeli danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna wtedy, gdy domyślne pola informacji nie odpowiadają potrzebom użytkownika, a dane nie zostały przygotowane w innym programie.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Biznesowe, a następnie kliknij polecenie Kreator schematów organizacyjnych.

 2. Na pierwszej stronie kreatora wybierz opcję Informacje wprowadzone przy użyciu kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz opcję Excel lub Tekst rozdzielany, wpisz nazwę nowego pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Po wybraniu opcji Excel zostanie otwarty arkusz programu Microsoft Office Excel zawierający przykładowy tekst. Wybranie opcji Tekst rozdzielany spowoduje otwarcie strony Notatnika firmy Microsoft z przykładowym tekstem.

 4. Po otwarciu programu Excel lub Notatnika zastąp przykładowy tekst, wpisując odpowiednie informacje.

  Ważne: Należy zachować kolumny Nazwisko i Zwierzchnik. Można zmieniać i usuwać pozostałe kolumny oraz dodawać nowe.

 5. Zamknij program Excel lub Notatnik, a następnie dokończ pracę kreatora.

  Uwaga: Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając przycisk Pomoc.

Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego przy użyciu istniejącego źródła danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna, jeśli informacje, które mają zostać uwzględnione w schemacie organizacyjnym, zostały już umieszczone w dokumencie, na przykład w arkuszu programu Microsoft Office Excel lub w katalogu programu Microsoft Exchange Server.

 1. Upewnij się, że tabela lub arkusz zawiera kolumny nazwisk pracowników, unikatowe identyfikatory oraz informacje o tym, kto jest czyim zwierzchnikiem.

  Uwaga: Kolumny mogą mieć dowolne nazwy. Po uruchomieniu Kreatora schematów organizacyjnych można zidentyfikować kolumny (lub nazwy pól) zawierające nazwiska, identyfikatory i zwierzchników.

  • Nazwisko pracownika    Wygląd nazwisk pracowników w tym polu odpowiada ich wyglądowi w kształtach schematu organizacyjnego.

  • Unikatowy identyfikator    Jeśli nie wszystkie nazwiska są unikatowe, należy dołączyć kolumnę zawierającą unikatowy identyfikator, na przykład numer identyfikacyjny, każdego pracownika.

  • Komu podlega pracownik    To pole musi zawierać unikatowy identyfikator menedżera, to znaczy jego nazwisko lub numer identyfikacyjny. W przypadku pracowników na najwyższym poziomie schematu organizacyjnego to pole powinno pozostać puste.

 2. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Biznesowe, a następnie kliknij polecenie Kreator schematów organizacyjnych.

 3. Na pierwszej stronie kreatora wybierz opcję Informacje już zapisane w pliku lub w bazie danych.

 4. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj pozostałe kroki kreatora.

  Uwaga: Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając przycisk Pomoc.

Początek strony

Pokazywanie zespołów przy użyciu ramki zespołu lub linii kropkowanych

Po utworzeniu schematu organizacyjnego, możesz zmienić rozmieszczenie informacje odzwierciedlały relacje wirtualny zespół. Przenoszenie kształtów powiązanych obok siebie i dodawanie łączników linii kropkowanej, aby wyświetlić pomocniczą struktur raportowania lub użyj kształtu Ramka zespołu, aby wyróżnić wirtualny zespół. Raport linią kropkowaną zachowuje się jak zwykłe łącznik. Ramka zespołu jest zasadniczo zmienione prostokąt, który umożliwia zespołom wizualne grupowanie i nazwę.

Schemat organizacyjny z ramką zespołu i relacją oznaczoną linią kropkowaną

Aktualizowanie wygenerowanych schematów organizacyjnych

Aby uwzględnić zmiany w strukturze organizacji, należy zaktualizować schemat organizacyjny ręcznie lub wygenerować nowy schemat. W przypadku generowania nowego schematu dostosowania wprowadzone w jego wcześniejszej wersji nie zostaną uwzględnione. Jeżeli do kształtów zostały dodane motywy lub fotografie, należy dodać je ponownie, aby wykresy podobnie wyglądały.

Jeśli kształty są połączone z danymi, dane są aktualizowane zwykle po uruchomieniu Odśwież dane, ale tylko wewnątrz kształtów. Odświeżanie danych nie Dodawanie i usuwanie kształtów.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×