Tworzenie schematu organizacyjnego

Aby zobrazować relacje służbowe w firmie lub organizacji, można utworzyć grafikę SmartArt, w której zostanie użyty układ schematu organizacyjnego, taki jak Schemat organizacyjny, albo można skorzystać z programu Microsoft Visio w celu utworzenia schematu organizacyjnego. Dla użytkowników programu Visio są dostępne dodatkowe informacje o tym, kiedy program Visio najlepiej nadaje się do tworzenia schematu organizacyjnego.

Omówienie tworzenia schematu organizacyjnego

Schemat organizacyjny graficznie przedstawia strukturę zarządzania organizacji, na przykład menedżerów działów i pracowników niezajmujących stanowisk kierowniczych w obrębie firmy. Za pomocą grafiki SmartArt w programach Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint lub Microsoft Word można utworzyć schemat organizacyjny i umieścić go w arkuszu, prezentacji lub dokumencie. Aby szybko i łatwo utworzyć schemat organizacyjny, można wpisać tekst w schemacie organizacyjnym lub wkleić go do niego. Następnie ten tekst może zostać automatycznie rozmieszczony.

Po dodaniu bloku asystenta do układu schematu organizacyjnego, takiego jak Schemat organizacyjny, punktor z dołączoną linią wskazuje blok asystenta w okienku tekstu.

Układ Schemat organizacyjny z jednym kształtem menedżera, dwoma kształtami podwładnych i jednym kształtem asystenta

Mimo że można utworzyć schemat organizacyjny za pomocą innych układów hierarchii, blok asystenta i układy wysunięcia są dostępne tylko z układami schematów organizacyjnych.

Aby szybko nadać grafice SmartArt profesjonalny wygląd, można zmienić kolory lub zastosować styl grafiki SmartArt do schematu organizacyjnego. Można też dodać efekty, takie jak poświaty, wygładzone krawędzie lub efekty 3-W. W prezentacjach programu PowerPoint można animować schemat organizacyjny.

PORADA: Kliknij nagłówki znajdujące się poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych zadań.

Porada : Możesz utworzyć schemat organizacyjny z obrazami przedstawiającymi osoby w Twojej organizacji.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Obraz grupy Ilustracje na Wstążce

 2. W galerii Wybieranie grafiki SmartArt kliknij pozycję Hierarchia, kliknij układ schematu organizacyjnego (na przykład Schemat organizacyjny), a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Aby wprowadzić tekst, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij wewnątrz bloku w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst.

   Uwaga : Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji po dodaniu wszystkich potrzebnych bloków.

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innej lokalizacji lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej tekst.

   Uwaga : Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij kontrolkę.

   Formant okienka tekstu

Dodawanie bloku

 1. Kliknij grafikę SmartArt, do której chcesz dodać blok.

 2. Kliknij istniejący blok zlokalizowany najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy blok.

 3. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę pod przyciskiem Dodaj kształt, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

  • Aby wstawić blok na tym samym poziomie co zaznaczony blok, ale po nim, kliknij polecenie Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić blok na tym samym poziomie co zaznaczony blok, ale przed nim, kliknij polecenie Dodaj kształt przed.

  • Aby wstawić blok o jeden poziom wyżej od zaznaczonego bloku, kliknij polecenie Dodaj kształt powyżej.

   Nowy blok zajmie pozycję zaznaczonego, a zaznaczony blok oraz wszystkie bloki znajdujące się bezpośrednio poniżej niego zostaną obniżone o jeden poziom.

  • Aby wstawić blok o jeden poziom niżej od zaznaczonego bloku, kliknij polecenie Dodaj kształt poniżej.

   Nowy blok zostanie dodany za innymi blokami na tym samym poziomie.

  • Aby dodać blok asystenta, kliknij polecenie Dodaj asystenta.

   Blok asystenta zostanie dodany nad innymi blokami na tym samym poziomie w grafice SmartArt, ale będzie wyświetlany w okienku tekstu za innymi blokami na tym samym poziomie.

   Polecenie Dodaj asystenta jest dostępne tylko w przypadku układów schematów organizacyjnych. Nie jest ono dostępne w przypadku układów hierarchii, takich jak Hierarchia.

Uwagi : 

 • Jeśli trzeba dodać blok do grafiki przedstawiającej zależności, można poeksperymentować z umieszczeniem kształtu przed zaznaczonym kształtem lub po nim, aby uzyskać odpowiednie położenie nowego kształtu. Poprawianie typowych błędów w grafice SmartArt jest proste.

 • Aby dodać kształt z okienka tekstu:

  1. Na poziomie kształtu umieść kursor na końcu tekstu w miejscu, w którym ma zostać dodany nowy kształt.

  2. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz odpowiedni tekst w nowym kształcie.

  3. Aby dodać blok asystenta, naciśnij klawisz ENTER, gdy blok asystenta jest zaznaczony w okienku tekstu.

 • Wprawdzie nie można automatycznie połączyć dwóch bloków najwyższego poziomu za pomocą linii w układach schematów organizacyjnych, takich jak Schemat organizacyjny, ale można uzyskać imitację takiego połączenia przez dodanie bloku do grafiki SmartArt, a następnie narysowanie linii łączącej bloki.

 • Aby przenieść blok, kliknij go, a następnie przeciągnij do nowej lokalizacji. Aby przenieść blok lub „posunąć” go o bardzo małą odległość, naciskaj klawisze strzałek na klawiaturze, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

Usuwanie bloku

Aby usunąć blok, kliknij obramowanie bloku, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Aby pokazać relację służbową w postaci linii kropkowanej między dwoma blokami, należy zmienić styl linii między tymi blokami.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której linię chcesz zmienić.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy linię, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.

 3. Kliknij pozycję Styl linii, a następnie kliknij odpowiedni Typ kreski.

Układ wysunięcia wpływa na układ wszystkich bloków pod zaznaczonym blokiem.

 1. Kliknij blok w schemacie organizacyjnym, do którego chcesz zastosować układ wysunięcia.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij przycisk Układ, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

  • Aby wyśrodkować wszystkie bloki pod zaznaczonym blokiem, kliknij polecenie Standardowy.

   Schemat organizacyjny ze standardowym układem wysunięcia

  • Aby wyśrodkować zaznaczony blok nad blokami znajdującymi się pod nim i rozmieścić bloki pod nim poziomo z dwoma blokami w każdym wierszu, kliknij polecenie Oba.

   Schemat organizacyjny z układem obu wysunięć

  • Aby umieścić zaznaczony blok z prawej strony bloków znajdujących się pod nim i wyrównać bloki pod nim do lewej w pionie, kliknij polecenie Lewe wysunięcie.

   Schemat organizacyjny z układem lewego wysunięcia

  • Aby umieścić zaznaczony blok z lewej strony bloków znajdujących się pod nim i wyrównać bloki pod nim do prawej w pionie, kliknij polecenie Prawe wysunięcie.

   Schemat organizacyjny z układem prawego wysunięcia

Użytkownik może stosować kombinacje kolorów pochodzących z kolorów motywu do kształtów w grafice SmartArt.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której kolor chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

 3. Kliknij odpowiednią kombinację kolorów.

Porada : Po przesunięciu wskaźnika myszy na miniaturę można zobaczyć, jak kolory wpłyną na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie bloku, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.

 2. Kliknij okienko Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie pełne.

 3. Kliknij przycisk Kolor Obraz przycisku , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

 4. Aby określić poziom przejrzystości koloru tła, przesuń suwak Przezroczystość lub wprowadź liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do przedziału od 0% (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Styl grafiki SmartArt to połączenie różnych efektów, takich jak styl linii, skos czy efekt 3-W, które można stosować do bloków grafiki SmartArt w celu uzyskania unikatowego i profesjonalnego wyglądu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której styl chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku .

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

Uwagi : 

W programie Microsoft PowerPoint można animować schemat organizacyjny w celu wyróżnienia poszczególnych bloków, gałęzi lub poziomów hierarchii.

 1. Kliknij schemat organizacyjny z grafiką SmartArt, który chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animuj, a następnie kliknij pozycję Według gałęzi kolejno.

  Obraz karty Animacje

Uwaga :  Gdy schemat organizacyjny z zastosowaną animacją jest kopiowany do innego slajdu, animacja również jest kopiowana.

Zobacz też

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×