Tworzenie schematu organizacyjnego

Jeśli chcesz zilustrować relacje służbowe w firmie lub organizacji, możesz utworzyć grafikę SmartArt korzystającą z układu schematu organizacyjnego, takiego jak Schemat organizacyjny, lub utworzyć schemat organizacyjny za pomocą programu Microsoft Visio. Dla użytkowników programu Visio są dostępne dodatkowe informacje o tym, kiedy program Visio najlepiej nadaje się do tworzenia schematu organizacyjnego.

Omówienie tworzenia schematu organizacyjnego

Schemat organizacyjny przedstawia graficznie strukturę zarządzania organizacji (na przykład kierowników działów i pracowników, którzy nie są kierownikami w firmie). Korzystając z grafiki SmartArt w programie Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint lub Microsoft Word, możesz utworzyć schemat organizacyjny i umieścić go w arkuszu, prezentacji lub dokumencie. Aby szybko i łatwo utworzyć schemat organizacyjny, możesz wpisać lub wkleić w nim tekst, który zostanie ustawiony i rozmieszczony automatycznie.

Po dodaniu bloku asystenta do układu schematu organizacyjnego, takiego jak Schemat organizacyjny, punktor z dołączoną linią wskazuje blok asystenta w okienku tekstu.

Układ Schemat organizacyjny z jednym kształtem menedżera, dwoma kształtami podwładnych i jednym kształtem asystenta

Mimo że można utworzyć schemat organizacyjny za pomocą innych układów hierarchii, blok asystenta i układy wysunięcia są dostępne tylko w przypadku układów schematów organizacyjnych.

Aby szybko nadać grafice SmartArt profesjonalny wygląd i wykończenie, możesz zmienić kolory lub zastosować styl grafiki SmartArt do schematu organizacyjnego. Możesz także dodać efekty, takie jak poświaty, wygładzone krawędzie lub efekty 3W. W prezentacjach programu PowerPoint możesz animować schemat organizacyjny.

PORADA: Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych zadaniach.

Porada : Możesz utworzyć schemat organizacyjny z obrazami przedstawiającymi osoby w Twojej organizacji.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Obraz grupy Ilustracje na Wstążce

 2. W galerii Wybieranie grafiki SmartArt kliknij pozycję Hierarchia, kliknij układ schematu organizacyjnego (na przykład Schemat organizacyjny), a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Aby wprowadzić tekst, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij wewnątrz bloku w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst.

   Uwaga : Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji już po dodaniu wszystkich odpowiednich bloków.

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Uwaga : Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij kontrolkę.

   Formant okienka tekstu

Dodawanie bloku

 1. Kliknij grafikę SmartArt, do której chcesz dodać blok.

 2. Kliknij istniejący blok zlokalizowany najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy blok.

 3. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę pod przyciskiem Dodaj kształt, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

  • Aby wstawić blok na tym samym poziomie co zaznaczony blok, ale po nim, kliknij polecenie Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić blok na tym samym poziomie co zaznaczony blok, ale przed nim, kliknij polecenie Dodaj kształt przed.

  • Aby wstawić blok o jeden poziom wyżej od zaznaczonego bloku, kliknij polecenie Dodaj kształt powyżej.

   Nowy blok zajmie pozycję zaznaczonego, a zaznaczony blok oraz wszystkie bloki znajdujące się bezpośrednio poniżej niego zostaną obniżone o jeden poziom.

  • Aby wstawić blok o jeden poziom niżej od zaznaczonego bloku, kliknij polecenie Dodaj kształt poniżej.

   Nowy blok zostanie dodany po innym bloku na tym samym poziomie.

  • Aby dodać blok asystenta, kliknij polecenie Dodaj asystenta.

   Blok asystenta zostanie dodany nad innymi blokami na tym samym poziomie w grafice SmartArt, ale będzie wyświetlany w okienku tekstu za innymi blokami na tym samym poziomie.

   Polecenie Dodaj asystenta jest dostępne tylko w przypadku układów schematów organizacyjnych. Nie jest ono dostępne w przypadku układów hierarchii, takich jak Hierarchia.

Uwagi : 

 • Jeśli trzeba dodać blok do grafiki przedstawiającej relacje, można poeksperymentować z umieszczeniem kształtu przed zaznaczonym kształtem lub po nim, aby uzyskać odpowiednie położenie nowego kształtu. Poprawianie typowych błędów w grafice SmartArt jest proste.

 • Aby dodać kształt z okienka tekstu:

  1. Na poziomie kształtu umieść kursor na końcu tekstu w miejscu, w którym chcesz dodać nowy kształt.

  2. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz odpowiedni tekst w nowym kształcie.

  3. Aby dodać blok asystenta, przy bloku asystenta zaznaczonym w okienku tekstu naciśnij klawisz ENTER.

 • Wprawdzie nie można automatycznie połączyć dwóch bloków najwyższego poziomu za pomocą linii w układach schematów organizacyjnych, takich jak Schemat organizacyjny, ale można uzyskać imitację takiego połączenia przez dodanie bloku do grafiki SmartArt, a następnie narysowanie linii łączącej bloki.

 • Aby przenieść blok, kliknij go, a następnie przeciągnij go do nowej lokalizacji. Aby przenieść blok lub „posunąć” go o bardzo małą odległość, naciskaj klawisze strzałek na klawiaturze, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl.

Usuwanie bloku

Aby usunąć blok, kliknij obramowanie bloku, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Aby pokazać relację służbową w postaci linii kropkowanej między dwoma blokami, należy zmienić styl linii między tymi blokami.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której linię chcesz zmienić.

 2. Kliknij linię prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.

 3. Kliknij pozycję Styl linii, a następnie kliknij odpowiednie ustawienie Typ kreskowania.

Układ wysunięcia wpływa na układ wszystkich bloków pod zaznaczonym blokiem.

 1. Kliknij blok w schemacie organizacyjnym, do którego chcesz zastosować układ wysunięcia.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij przycisk Układ, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

  • Aby wyśrodkować wszystkie bloki pod zaznaczonym blokiem, kliknij polecenie Standardowy.

   Schemat organizacyjny ze standardowym układem wysunięcia

  • Aby wyśrodkować zaznaczony blok nad blokami znajdującymi się pod nim i rozmieścić bloki pod nim poziomo z dwoma blokami w każdym wierszu, kliknij polecenie Oba.

   Schemat organizacyjny z układem obu wysunięć

  • Aby umieścić zaznaczony blok z prawej strony bloków znajdujących się pod nim i wyrównać bloki pod nim do lewej w pionie, kliknij polecenie Lewe wysunięcie.

   Schemat organizacyjny z układem lewego wysunięcia

  • Aby umieścić zaznaczony blok z lewej strony bloków znajdujących się pod nim i wyrównać bloki pod nim do prawej w pionie, kliknij polecenie Prawe wysunięcie.

   Schemat organizacyjny z układem prawego wysunięcia

Do bloków grafiki SmartArt można stosować kombinacje kolorów pochodzących z kolory motywu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której kolor chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

 3. Kliknij odpowiednią kombinację kolorów.

Porada : Po przesunięciu wskaźnika myszy na miniaturę można zobaczyć, jak kolory wpłyną na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie bloku, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.

 2. Kliknij okienko Wypełnienie, a następnie kliknij pozycję Wypełnienie pełne.

 3. Kliknij pozycję Kolor Obraz przycisku i kliknij wybrany kolor.

 4. Aby określić poziom przejrzystości koloru tła, przesuń suwak Przezroczystość lub wprowadź liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentową przezroczystości można zmieniać od 0% (całkowicie nieprzezroczyste, ustawienie domyślne) do 100% (całkowicie przezroczyste).

Styl SmartArt to połączenie kilku efektów takich, jak styl linii, skos lub efekt 3-W, który można zastosować do bloków grafiki SmartArt i uzyskać wyjątkowy, profesjonalny wygląd.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której styl SmartArt chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku .

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

Uwagi : 

W programie Microsoft PowerPoint możesz animować schemat organizacyjny, aby wyróżnić poszczególne bloki, gałęzie lub poziomy hierarchii.

 1. Kliknij wykres organizacyjny grafiki SmartArt, który chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij pozycję Animuj, a następnie kliknij pozycję Według gałęzi kolejno.

  Obraz karty Animacje

Uwaga :  Jeśli skopiujesz do innego slajdu schemat organizacyjny, do którego zastosowano animację, zostanie skopiowana również ta animacja.

Zobacz też

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×