Tworzenie schematu organizacyjnego

Aby zobrazować relacje służbowe w firmie lub organizacji, można utworzyć grafikę SmartArt, w której zostanie użyty układ schematu organizacyjnego, taki jak Schemat organizacyjny, albo można skorzystać z programu Microsoft Office Visio 2007 w celu utworzenia schematu organizacyjnego. Dla użytkowników programu Office Visio 2007 są dostępne dodatkowe informacje o tym, kiedy program Visio najlepiej nadaje się do tworzenia schematu organizacyjnego.

W tym artykule

Omówienie tworzenia schematu organizacyjnego

Tworzenie schematu organizacyjnego

Dodawanie kształtu do schematu organizacyjnego

Zmienianie układu wysunięcia schematu organizacyjnego

Zmienianie kolorów schematu organizacyjnego

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do schematu organizacyjnego

Omówienie tworzenia schematu organizacyjnego

Schemat organizacyjny graficznie przedstawia strukturę zarządzania organizacji, na przykład menedżerów działów i pracowników niezajmujących stanowisk kierowniczych w obrębie firmy. Za pomocą grafiki SmartArt w programach Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 lub Microsoft Office Word 2007 można utworzyć schemat organizacyjny i umieścić go w arkuszu, prezentacji lub dokumencie. Aby szybko i łatwo utworzyć schemat organizacyjny, można wpisać tekst w schemacie organizacyjnym lub wkleić go do niego. Następnie ten tekst może zostać automatycznie rozmieszczony.

Po dodaniu kształtu asystenta do układu schematu organizacyjnego, takiego jak Schemat organizacyjny, punktor z dołączoną linią wskazuje kształt asystenta w okienku tekstu.

Układ Schemat organizacyjny z jednym kształtem menedżera, dwoma kształtami podwładnych i jednym kształtem asystenta

Chociaż można utworzyć schemat organizacyjny za pomocą innych układów hierarchii, kształt asystenta i układy wysunięcia są dostępne tylko z układami schematów organizacyjnych.

Aby szybko nadać grafice SmartArt profesjonalny wygląd, można zmienić kolory lub zastosować styl grafiki SmartArt do schematu organizacyjnego. Można też dodać efekty, takie jak poświaty, krawędzie wygładzone lub efekty 3-W. W prezentacjach programu Office PowerPoint 2007 można animować schemat organizacyjny.

Początek strony

Tworzenie schematu organizacyjnego

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Obraz grupy Ilustracje na Wstążce

 2. W galerii Wybieranie grafiki SmartArt kliknij pozycję Hierarchia, kliknij układ schematu organizacyjnego (na przykład Schemat organizacyjny), a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Aby wprowadzić tekst, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij wewnątrz kształtu w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst.

   Uwaga   Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy użyć tej opcji po dodaniu wszystkich potrzebnych kształtów.

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innej lokalizacji lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej tekst.

   Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne

   1. Kliknij grafikę SmartArt.

   2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij przycisk Okienko tekstu.

Początek strony

Dodawanie kształtu do schematu organizacyjnego

 1. Kliknij grafikę SmartArt, do której chcesz dodać kształt.

 2. Kliknij istniejący kształt zlokalizowany najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy kształt.

 3. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę pod przyciskiem Dodaj kształt, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na Wstążce

  • Aby wstawić kształt na tym samym poziomie co zaznaczony kształt, ale po nim, kliknij polecenie Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić kształt na tym samym poziomie co zaznaczony kształt, ale przed nim, kliknij polecenie Dodaj kształt przed.

  • Aby wstawić kształt o jeden poziom wyżej od zaznaczonego kształtu, kliknij polecenie Dodaj kształt powyżej.

   Nowy kształt zajmie pozycję zaznaczonego, a zaznaczony kształt oraz wszystkie kształty znajdujące się bezpośrednio poniżej niego zostaną obniżone o jeden poziom.

  • Aby wstawić kształt o jeden poziom niżej od zaznaczonego kształtu, kliknij polecenie Dodaj kształt poniżej.

   Nowy kształt zostanie dodany za innymi kształtami na tym samym poziomie.

  • Aby dodać kształt asystenta, kliknij polecenie Dodaj asystenta.

   Kształt asystenta zostanie dodany nad innymi kształtami na tym samym poziomie w grafice SmartArt, ale będzie wyświetlany w okienku tekstu za innymi kształtami na tym samym poziomie.

   Polecenie Dodaj asystenta jest dostępne tylko w przypadku układów schematów organizacyjnych. Nie jest ono dostępne w przypadku układów hierarchii, takich jak Hierarchia.

Uwaga   

 • Wprawdzie nie można automatycznie połączyć dwóch kształtów najwyższego poziomu za pomocą linii w układach schematów organizacyjnych, takich jak Schemat organizacyjny, ale można uzyskać imitację takiego połączenia przez dodanie kształtu do grafiki SmartArt, a następnie narysowanie linii łączącej kształty.

 • Aby pokazać relację służbową w postaci kropkowanej linii między dwoma kształtami, należy kliknąć linię prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Formatuj kształt. Należy kliknąć pozycję Styl linii, a następnie kliknąć odpowiedni Typ kreskowany.

 • Aby dodać kształt z okienka tekstu, należy umieścić kursor na początku tekstu, gdzie ma zostać dodany kształt. Należy wpisać tekst, który ma zostać umieszczony w nowym kształcie, nacisnąć klawisz ENTER, a następnie w celu zwiększenia wcięcia nowego kształtu nacisnąć klawisz TAB albo w celu zmniejszenia wcięcia nacisnąć klawisze SHIFT+TAB.

  Aby dodać kształt asystenta, należy nacisnąć klawisz ENTER, gdy kształt asystenta jest zaznaczony w okienku tekstu.

Początek strony

Zmienianie układu wysunięcia schematu organizacyjnego

Układ wysunięcia wpływa na układ wszystkich kształtów pod zaznaczonym kształtem.

 1. Kliknij kształt w schemacie organizacyjnym, do którego chcesz zastosować układ wysunięcia.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij przycisk Układ, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na Wstążce

  • Aby wyśrodkować wszystkie kształty pod zaznaczonym kształtem, kliknij polecenie Standardowy.

   Schemat organizacyjny ze standardowym układem wysunięcia

  • Aby wyśrodkować zaznaczony kształt nad kształtami znajdującymi się pod nim i rozmieścić kształty pod nim poziomo z dwoma kształtami w każdym wierszu, kliknij polecenie Oba.

   Schemat organizacyjny z układem obu wysunięć

  • Aby umieścić zaznaczony kształt z prawej strony kształtów znajdujących się pod nim i wyrównać kształty pod nim do lewej pionowo, kliknij polecenie Lewe wysunięcie.

   Schemat organizacyjny z układem lewego wysunięcia

  • Aby umieścić zaznaczony kształt z lewej strony kształtów znajdujących się pod nim i wyrównać kształty pod nim do prawej pionowo, kliknij polecenie Prawe wysunięcie.

   Schemat organizacyjny z układem prawego wysunięcia

Początek strony

Zmienianie kolorów schematu organizacyjnego

Użytkownik może stosować kombinacje kolorów pochodzących z kolory motywu do kształtów w grafice SmartArt.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której kolor chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na Wstążce

 3. Kliknij odpowiednią kombinację kolorów.

Porada   Po przesunięciu wskaźnika myszy na miniaturę można zobaczyć, jak kolory wpłyną na grafikę SmartArt.

Początek strony

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do schematu organizacyjnego

Styl grafiki SmartArt to połączenie różnych efektów, takich jak styl linii, skos czy efekt 3-W, które można stosować do kształtów grafiki SmartArt w celu uzyskania unikatowego i profesjonalnego wyglądu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której styl chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku.

Uwaga   

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język