Tworzenie schematu organizacyjnego

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Aby przedstawić relacje służbowe w firmie lub organizacji, możesz utworzyć schemat organizacyjny przy użyciu grafiki SmartArt.

W tej grafice SmartArt został zastosowany układ schematu organizacyjnego. Grafika przedstawia asystenta i trzech podwładnych.

Schemat organizacyjny

Tworzenie podstawowego schematu organizacyjnego

 1. Na karcie SmartArt w obszarze Wstawianie grafiki SmartArt kliknij przycisk Hierarchia, a następnie kliknij pozycję Schemat organizacyjny (jest to pierwsza grafika SmartArt).

  Karta SmartArt, grupa Wstawianie grafiki SmartArt

  Uwaga: Schemat organizacyjny można też utworzyć na podstawie innych układów w grupie Hierarchia, jednak kształt asystenta i rozmieszczenie podwładnych są dostępne tylko w przypadku układów Schemat organizacyjny, Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny, Schemat organizacyjny z obrazami półkołowymi i Poziomy schemat organizacyjny.

 2. W oknie Okienko tekstu wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Wprowadzenie nazwy osoby

Kliknij pozycję [Tekst], a następnie wpisz nazwę.

Porada: Do kolejnych i poprzednich nazw na liście w oknie Okienko tekstu można przechodzić za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół na klawiaturze.

Dodanie osoby

Kliknij nazwę osoby na poziomie hierarchii, na którym ma ona zostać dodana, a następnie kliknij pozycję Przycisk Dodaj kształt SmartArt .

Usunięcie osoby

Kliknij nazwę osoby w hierarchii, a następnie kliknij pozycję Przycisk usuwania okienka tekstu .

Zmiana poziomu osoby w hierarchii

Kliknij nazwę osoby, a następnie kliknij pozycję Przycisk Podwyższ , Przycisk Obniż poziom , Obraz przycisku lub Przenoszenie w dół .

Dodawanie asystenta

 1. Kliknij nazwę osoby, do której chcesz dodać asystenta.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny, a następnie kliknij polecenie Dodaj asystenta.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

Rozmieszczanie podwładnych w pionie lub w poziomie

 1. Kliknij kształt kierownika na schemacie organizacyjnym, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Rozmieszczenie podwładnych

Kliknij pozycję

W pionowej kolumnie

Lewe wysunięcie lub Prawe wysunięcie

W dwóch pionowych kolumnach

W pionie

W poziomym wierszu

W poziomie

Zmienianie stylu

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne style schematu organizacyjnego będą dopasowane do wybranego motywu i jego kolorów.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

Zmienianie koloru

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne kolory schematu organizacyjnego będą dopasowane do kolorów wybranego motywu.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij pozycję Kolory, a następnie kliknij odpowiedni motyw kolorów.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

Usuwanie formatowania

Możesz zresetować schemat organizacyjny, aby przywrócić jego domyślny wygląd. Spowoduje to usunięcie wprowadzonych zmian koloru, stylu, kształtu i stylu tekstu schematu organizacyjnego.

 1. W dokumencie kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Resetowanie kliknij pozycję Resetuj grafikę.

  Karta SmartArt w programie Word, grupa Resetowanie

Zobacz też

Formatowanie grafiki SmartArt

PowerPoint

Aby przedstawić relacje służbowe w firmie lub organizacji, możesz utworzyć schemat organizacyjny przy użyciu grafiki SmartArt.

W tej grafice SmartArt został zastosowany układ schematu organizacyjnego. Grafika przedstawia asystenta i trzech podwładnych.

Schemat organizacyjny

Tworzenie podstawowego schematu organizacyjnego

 1. Na karcie SmartArt w obszarze Wstawianie grafiki SmartArt kliknij przycisk Hierarchia, a następnie kliknij pozycję Schemat organizacyjny (jest to pierwsza grafika SmartArt).

  Karta SmartArt, grupa Wstawianie grafiki SmartArt

  Uwaga: Schemat organizacyjny można też utworzyć na podstawie innych układów w grupie Hierarchia, jednak kształt asystenta i rozmieszczenie podwładnych są dostępne tylko w przypadku układów Schemat organizacyjny, Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny, Schemat organizacyjny z obrazami półkołowymi i Poziomy schemat organizacyjny.

 2. W oknie Okienko tekstu wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Wprowadzenie nazwy osoby

Kliknij pozycję [Tekst], a następnie wpisz nazwę.

Porada: Do kolejnych i poprzednich nazw na liście w oknie Okienko tekstu można przechodzić za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół na klawiaturze.

Dodanie osoby

Kliknij nazwę osoby na poziomie hierarchii, na którym ma ona zostać dodana, a następnie kliknij pozycję Przycisk Dodaj kształt SmartArt .

Usunięcie osoby

Kliknij nazwę osoby w hierarchii, a następnie kliknij pozycję Przycisk usuwania okienka tekstu .

Zmiana poziomu osoby w hierarchii

Kliknij nazwę osoby, a następnie kliknij pozycję Przycisk Podwyższ , Przycisk Obniż poziom , Obraz przycisku lub Przenoszenie w dół .

Dodawanie asystenta

 1. Kliknij nazwę osoby, do której chcesz dodać asystenta.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny, a następnie kliknij polecenie Dodaj asystenta.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

Rozmieszczanie podwładnych w pionie lub w poziomie

 1. Kliknij kształt kierownika na schemacie organizacyjnym, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Rozmieszczenie podwładnych

Kliknij pozycję

W pionowej kolumnie

Lewe wysunięcie lub Prawe wysunięcie

W dwóch pionowych kolumnach

W pionie

W poziomym wierszu

W poziomie

Zmienianie stylu

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne style schematu organizacyjnego będą dopasowane do wybranego motywu i jego kolorów.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

Zmienianie koloru

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne kolory schematu organizacyjnego będą dopasowane do kolorów wybranego motywu.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij pozycję Kolory, a następnie kliknij odpowiedni motyw kolorów.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

Usuwanie formatowania

Możesz zresetować schemat organizacyjny, aby przywrócić jego domyślny wygląd. Spowoduje to usunięcie wprowadzonych zmian koloru, stylu, kształtu i stylu tekstu schematu organizacyjnego.

 1. W dokumencie kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Resetowanie kliknij pozycję Resetuj grafikę.

  Karta SmartArt w programie PowerPoint, grupa Resetowanie

Zobacz też

Formatowanie grafiki SmartArt

Konwertowanie grafiki SmartArt na kształty

Konwertowanie tekstu na grafikę SmartArt i odwrotnie

Excel

Aby przedstawić relacje służbowe w firmie lub organizacji, możesz utworzyć schemat organizacyjny przy użyciu grafiki SmartArt.

W tej grafice SmartArt został zastosowany układ schematu organizacyjnego. Grafika przedstawia asystenta i trzech podwładnych.

Schemat organizacyjny

Tworzenie podstawowego schematu organizacyjnego

 1. Na karcie SmartArt w obszarze Wstawianie grafiki SmartArt kliknij przycisk Hierarchia, a następnie kliknij pozycję Schemat organizacyjny (jest to pierwsza grafika SmartArt).

  Karta SmartArt, grupa Wstawianie grafiki SmartArt

  Uwaga: Schemat organizacyjny można też utworzyć na podstawie innych układów w grupie Hierarchia, jednak kształt asystenta i rozmieszczenie podwładnych są dostępne tylko w przypadku układów Schemat organizacyjny, Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny, Schemat organizacyjny z obrazami półkołowymi i Poziomy schemat organizacyjny.

 2. W oknie Okienko tekstu wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Wprowadzenie nazwy osoby

Kliknij pozycję [Tekst], a następnie wpisz nazwę.

Porada: Do kolejnych i poprzednich nazw na liście w oknie Okienko tekstu można przechodzić za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół na klawiaturze.

Dodanie osoby

Kliknij nazwę osoby na poziomie hierarchii, na którym ma ona zostać dodana, a następnie kliknij pozycję Przycisk Dodaj kształt SmartArt .

Usunięcie osoby

Kliknij nazwę osoby w hierarchii, a następnie kliknij pozycję Przycisk usuwania okienka tekstu .

Zmiana poziomu osoby w hierarchii

Kliknij nazwę osoby, a następnie kliknij pozycję Przycisk Podwyższ , Przycisk Obniż poziom , Obraz przycisku lub Przenoszenie w dół .

Dodawanie asystenta

 1. Kliknij nazwę osoby, do której chcesz dodać asystenta.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny, a następnie kliknij polecenie Dodaj asystenta.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

Rozmieszczanie podwładnych w pionie lub w poziomie

 1. Kliknij kształt kierownika na schemacie organizacyjnym, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Edytowanie grafiki SmartArt kliknij przycisk Schemat organizacyjny.

  Karta SmartArt, grupa Edytowanie grafiki SmartArt

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Rozmieszczenie podwładnych

Kliknij pozycję

W pionowej kolumnie

Lewe wysunięcie lub Prawe wysunięcie

W dwóch pionowych kolumnach

W pionie

W poziomym wierszu

W poziomie

Zmienianie stylu

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne style schematu organizacyjnego będą dopasowane do wybranego motywu i jego kolorów.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

Zmienianie koloru

Jeśli do prezentacji został zastosowany motyw, dostępne kolory schematu organizacyjnego będą dopasowane do kolorów wybranego motywu.

 1. Kliknij schemat organizacyjny, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Style grafiki SmartArt kliknij pozycję Kolory, a następnie kliknij odpowiedni motyw kolorów.

  Karta SmartArt, grupa Style grafiki SmartArt

Usuwanie formatowania

Możesz zresetować schemat organizacyjny, aby przywrócić jego domyślny wygląd. Spowoduje to usunięcie wprowadzonych zmian koloru, stylu, kształtu i stylu tekstu schematu organizacyjnego.

 1. W dokumencie kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie SmartArt w obszarze Resetowanie kliknij pozycję Resetuj grafikę.

  Karta Wykresy przebiegu w czasie, grupa Dane

Zobacz też

Formatowanie grafiki SmartArt

Konwertowanie grafiki SmartArt na kształty

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×