Tworzenie schematu organizacyjnego

Jeśli chcesz zilustrować zależności służbowe w firmie lub organizacji, możesz utworzyć grafikę SmartArt korzystającą z układu schematu organizacyjnego, takiego jak Schemat organizacyjny, lub utworzyć schemat organizacyjny za pomocą programu Visio. Jeśli masz program Visio, zobacz artykuł Określanie programu, którego należy użyć w celu utworzenia schematu organizacyjnego.

Możesz również utworzyć schemat organizacyjny z obrazem skojarzonym z każdą osobą w grafice SmartArt. Schemat organizacyjny z fotografiami nie tylko wygląda profesjonalnie, ale też ułatwia kojarzenie nazwisk z twarzami współpracowników.

Co chcesz zrobić?

Omówienie tworzenia schematu organizacyjnego

Tworzenie schematu organizacyjnego

Tworzenie schematu organizacyjnego z obrazami

Dodawanie lub usuwanie bloków w schemacie organizacyjnym

Zmienianie linii ciągłej na kropkowaną

Zmienianie układu wysunięcia schematu organizacyjnego

Zmienianie kolorów schematu organizacyjnego

Zmienianie koloru tła bloku schematu organizacyjnego

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do schematu organizacyjnego

Animowanie schematu organizacyjnego

Omówienie tworzenia schematu organizacyjnego

Schemat organizacyjny przedstawia graficznie strukturę zarządzania organizacji (na przykład kierowników działów i pracowników, którzy nie są kierownikami w firmie). Korzystając z grafiki SmartArt w programie Excel, Outlook, PowerPoint lub Word, możesz utworzyć schemat organizacyjny i umieścić go w arkuszu, wiadomości e-mail, prezentacji lub dokumencie. Aby szybko i łatwo utworzyć schemat organizacyjny, możesz wpisać lub wkleić w schemacie organizacyjnym tekst, który zostanie ustawiony i rozmieszczony automatycznie.

Po dodaniu bloku asystenta do układu schematu organizacyjnego, takiego jak Schemat organizacyjny, punktor z dołączoną linią wskazuje blok asystenta w okienku tekstu.

Układ Schemat organizacyjny z jednym kształtem menedżera, dwoma kształtami podwładnych i jednym kształtem asystenta

Mimo że można utworzyć schemat organizacyjny za pomocą innych układów hierarchii, blok asystenta i układy wysunięcia są dostępne tylko w przypadku układów schematów organizacyjnych.

Aby szybko dodać profesjonalny wygląd i wykończenie do grafiki SmartArt, możesz zmienić kolory schematu organizacyjnego lub zastosować styl grafiki SmartArt do schematu organizacyjnego. W prezentacjach programu PowerPoint 2010 możesz także animować schemat organizacyjny.

Początek strony

Tworzenie schematu organizacyjnego

 1. W dokumencie, prezentacji, arkuszu kalkulacyjnym lub wiadomości e-mail na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Grupa Ilustracje na karcie Wstawianie w programie PowerPoint 2010.
  Przykład grupy Ilustracja na karcie Wstawianie w programie PowerPoint 2010

 2. W galerii Wybieranie grafiki SmartArt kliknij pozycję Hierarchia, kliknij układ schematu organizacyjnego (na przykład Schemat organizacyjny), a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Aby wprowadzić tekst, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij wewnątrz bloku w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst.

   Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji już po dodaniu wszystkich odpowiednich bloków.

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij kontrolkę.

   Formant okienka tekstu

Początek strony

Tworzenie schematu organizacyjnego z obrazami

 1. W dokumencie, prezentacji, arkuszu kalkulacyjnym lub wiadomości e-mail na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Grupa Ilustracje na karcie Wstawianie w programie PowerPoint 2010.
  Przykład grupy Ilustracja na karcie Wstawianie w programie PowerPoint 2010

 2. W galerii Wybieranie grafiki SmartArt kliknij pozycję Hierarchia, kliknij dwukrotnie pozycję Schemat organizacyjny z obrazami.

  Schemat organizacyjny z obrazami

 3. Aby dodać obraz, kliknij ikonę obrazu w bloku, w którym chcesz dodać obraz, zlokalizuj folder zawierający odpowiedni obraz, kliknij plik obrazu, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

  Ikona symbolu zastępczego obrazu.
  Ikona obrazu

 4. Aby wprowadzić tekst, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij wewnątrz bloku w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst.

   Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji już po dodaniu wszystkich odpowiednich bloków.

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij kontrolkę.

   Formant okienka tekstu

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie bloków w schemacie organizacyjnym

Dodawanie bloku

 1. Kliknij grafikę SmartArt, do której chcesz dodać blok.

 2. Kliknij istniejący blok zlokalizowany najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy blok.

 3. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę pod przyciskiem Dodaj kształt, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Grupa Tworzenie grafiki na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu jej zaznaczenia i otwarcia karty Projektowanie.

  • Aby wstawić blok na tym samym poziomie co zaznaczony blok, ale po nim, kliknij polecenie Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić blok na tym samym poziomie co zaznaczony blok, ale przed nim, kliknij polecenie Dodaj kształt przed.

  • Aby wstawić blok o jeden poziom wyżej od zaznaczonego bloku, kliknij polecenie Dodaj kształt powyżej.

   Nowy blok zajmie pozycję zaznaczonego, a zaznaczony blok oraz wszystkie bloki znajdujące się bezpośrednio poniżej niego zostaną obniżone o jeden poziom.

  • Aby wstawić blok o jeden poziom niżej od zaznaczonego bloku, kliknij polecenie Dodaj kształt poniżej.

  • Aby dodać blok asystenta, kliknij polecenie Dodaj asystenta.

   Blok asystenta zostanie dodany nad innymi blokami na tym samym poziomie w grafice SmartArt, ale będzie wyświetlany w okienku tekstu za innymi blokami na tym samym poziomie.

   Polecenie Dodaj asystenta jest dostępne tylko w przypadku układów schematów organizacyjnych. Nie jest ono dostępne w przypadku układów hierarchii, takich jak Hierarchia.

Usuwanie bloku

Aby usunąć blok, kliknij obramowanie bloku, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Uwagi : 

 • Jeśli trzeba dodać blok do grafiki przedstawiającej zależności, można poeksperymentować z umieszczeniem kształtu przed zaznaczonym kształtem lub po nim, aby uzyskać odpowiednie położenie nowego kształtu.

 • Aby dodać kształt z okienka tekstu:

  1. Na poziomie kształtu umieść kursor na końcu tekstu w miejscu, w którym chcesz dodać nowy kształt.

  2. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz odpowiedni tekst w nowym kształcie.

  3. Aby dodać blok asystenta, przy bloku asystenta zaznaczonym w okienku tekstu naciśnij klawisz ENTER.

 • Wprawdzie nie można automatycznie połączyć dwóch bloków najwyższego poziomu za pomocą linii w układach schematów organizacyjnych, takich jak Schemat organizacyjny, ale można uzyskać imitację takiego połączenia przez dodanie bloku do najwyższego poziomu grafiki SmartArt, a następnie narysowanie linii łączącej bloki.

 • Aby przenieść blok, kliknij go, a następnie przeciągnij go do nowej lokalizacji. Aby przenieść blok lub „posunąć” go o bardzo małą odległość, naciskaj klawisze strzałek na klawiaturze, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl.

Początek strony

Zmienianie linii ciągłej na kropkowaną

Aby pokazać relację służbową w postaci linii kropkowanej między dwoma blokami, należy zmienić styl linii między tymi blokami.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której linię chcesz zmienić.

 2. Kliknij linię prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.

 3. Kliknij przycisk Styl linii, a następnie wybierz odpowiednie ustawienie Typ kreskowania.

Początek strony

Zmienianie układu wysunięcia schematu organizacyjnego

Układ wysunięcia wpływa na układ wszystkich bloków pod zaznaczonym blokiem.

 1. Kliknij blok w schemacie organizacyjnym, do którego chcesz zastosować układ wysunięcia.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij przycisk Układ, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Grupa Tworzenie grafiki na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zaznaczono grafikę SmartArt. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu jej zaznaczenia i otwarcia karty Projektowanie.

  • Aby wyśrodkować wszystkie bloki pod zaznaczonym blokiem, kliknij polecenie Standardowy.

   Schemat organizacyjny ze standardowym układem wysunięcia

  • Aby wyśrodkować zaznaczony blok nad blokami znajdującymi się pod nim i rozmieścić bloki pod nim poziomo z dwoma blokami w każdym wierszu, kliknij polecenie Oba.

   Schemat organizacyjny z układem obu wysunięć

  • Aby umieścić zaznaczony blok z prawej strony bloków znajdujących się pod nim i wyrównać bloki pod nim do lewej w pionie, kliknij polecenie Lewe wysunięcie.

   Schemat organizacyjny z układem lewego wysunięcia

  • Aby umieścić zaznaczony blok z lewej strony bloków znajdujących się pod nim i wyrównać bloki pod nim do prawej w pionie, kliknij polecenie Prawe wysunięcie.

   Schemat organizacyjny z układem prawego wysunięcia

Początek strony

Zmienianie kolorów schematu organizacyjnego

Do bloków grafiki SmartArt można stosować kombinacje kolorów pochodzących z kolory motywu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której kolor chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

  Grupa Style grafiki SmartArt na karcie Projektowane w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zaznaczono grafikę SmartArt. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu jej zaznaczenia i otwarcia karty Projektowanie.

 3. Kliknij odpowiednią kombinację kolorów.

Po przesunięciu wskaźnika myszy na miniaturę można zobaczyć, jak kolory wpłyną na grafikę SmartArt.

Początek strony

Zmienianie koloru tła bloku schematu organizacyjnego

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie bloku, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.

 2. Kliknij okienko Wypełnienie, a następnie kliknij pozycję Wypełnienie pełne.

 3. Kliknij pozycję Kolor Selektor kolorów i kliknij wybrany kolor.

 4. Aby określić poziom przejrzystości koloru tła, przesuń suwak Przezroczystość lub wprowadź liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentową przezroczystości można zmieniać od 0% (całkowicie nieprzezroczyste, ustawienie domyślne) do 100% (całkowicie przezroczyste).

Początek strony

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do schematu organizacyjnego

Styl SmartArt to połączenie kilku efektów takich, jak styl linii, skos lub efekt 3-W, który można zastosować do bloków grafiki SmartArt i uzyskać wyjątkowy, profesjonalny wygląd.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której styl SmartArt chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku .

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zaznaczono grafikę SmartArt. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu jej zaznaczenia i otwarcia karty Projektowanie.

Początek strony

Animowanie schematu organizacyjnego

W programie PowerPoint możesz animować schemat organizacyjny, aby wyróżnić poszczególne bloki, gałęzie lub poziomy hierarchii.

 1. Kliknij wykres organizacyjny grafiki SmartArt, który chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Dodaj animację i wybierz odpowiedni efekt animacji.

  Karta Animacje z wyróżnioną pozycją Dodaj animację w programie PowerPoint 2010

 3. Aby zmienić animację na schemacie organizacyjnym dla poszczególnych poziomów, na przykład tak, aby wszystkie kształty na tym samym poziomie były wyświetlane razem, ale przed kształtami na niższym poziomie, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz schemat organizacyjny.

  2. Na karcie Animacje w grupie Animacja kliknij przycisk Opcje efektu i wybierz Poziom — kolejno.

Jeśli skopiujesz do innego slajdu schemat organizacyjny, do którego zastosowano animację, zostanie skopiowana również ta animacja.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×