Tworzenie rysunku programu Visio z innego programu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz utworzyć rysunku bezpośrednio z dokumentu w innym programie, który obsługuje OLE programu Microsoft Office Visio.

  1. W innym programie w menu Wstaw kliknij polecenie Obiekt (lub polecenie odpowiadające mu w tym programie).

  2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcje tworzenia nowego pliku. Następnie w obszarze Typ obiektu kliknij polecenie Rysunek programu Microsoft Visio, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. W oknie dialogowym Wybieranie typu rysunku otwórz folder zawierający odpowiedni typ rysunku, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Utwórz rysunek programu Visio.

  5. Jeśli program Visio jest uruchomiony we własnym oknie, po wykonaniu tych czynności w menu Plik kliknij polecenie Zakończ. Jeśli jest on uruchomiony w innym dokumencie, kliknij dowolny obszar dokumentu poza rysunkiem programu Visio, aby zamknąć program Visio.

  6. Aby później edytować rysunek programu Visio z poziomu dokumentu, kliknij dwukrotnie rysunek.

Porada : Można także osadzać istniejący rysunek programu Visio z poziomu innego dokumentu. Należy wykonać czynności przedstawione powyżej w punkcie 1, a następnie w oknie dialogowym zaznaczyć opcję tworzenia obiektu z istniejącego pliku.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×