Tworzenie rekordu Szansa sprzedaży w dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz utworzyć rekord szansy sprzedaży ułatwiające lepiej zorganizować, zarządzanie i śledzenie istotnych kwestiach dotyczących szansy sprzedaży, łącznie z etap sprzedaży, potencjalny wartość interakcji klient i szacowany TE000129512. Możesz również łączenie elementów historii komunikacji i dodawanie niestandardowych informacji przy użyciu pól zdefiniowanych przez użytkownika, a edytowania list dla niektórych pól.

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Szanse sprzedaży.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Nowy.

 3. Wypełnij formularz szansy sprzedaży za pomocą Ogólne, Szczegółyhistorii lub widoki Pola zdefiniowane przez użytkownika.

  Uwaga: Możesz dostosować formularzy szansy sprzedaży dodać informacje specyficzne dla Twojej firmy przez utworzenie pola zdefiniowane przez użytkownika lub edytowania listy. Pola zdefiniowane przez użytkownika są dostępne tylko jeśli użytkownika lub członków zespołu, dostosowanym ten formularz.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą wypełnić formularz kliknij przycisk Ikona Pomocy Pomoc

 4. Na Wstążce w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Dodawanie informacji na temat perspektyw do rekordów szans sprzedaży

Do śledzenia produktów lub usług i inne warunki, które zostały udostępnione potencjalnych klientów, Dodaj informacje o etap sprzedaży i warunków płatności z rekordem szansy sprzedaży. Następnie można wyświetlić listę szans sprzedaży według etapów sprzedaży, aby wyświetlić klientów, które chcesz flagą monitującą. Możesz również służy do wyświetlania informacji na stronie głównej dodatku Business Contact Manager lub utworzyć raport, aby wydrukować informacje lub wyeksportuj dane do programu Excel *.

Określanie sprzedaży etapu i warunki płatności

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Szanse sprzedaży.

 2. Utwórz lub otwórz rekord szansy sprzedaży, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowy rekord szansy sprzedaży, na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Nowy.

  • Aby otworzyć rekord szansy sprzedaży, kliknij dwukrotnie rekord.

 3. Dla nowego rekordu wykonaj następujące czynności:

 4. W razie potrzeby w sekcji Stan na liście etapu sprzedaży kliknij Oferty propozycji i cena.

 5. W sekcji terminów na liście warunków płatności kliknij pozycję warunków płatności podane potencjalnego klienta. Lub kliknij przycisk Edytuj listę, aby dodać do listy niestandardowe terminy.

 6. W sekcji produktów i usług kliknij jedną z następujących przycisków:

  • Dodaj, aby dodać nowego elementu do listy.

  • Edytowanie, aby wprowadzić zmiany w informacjach o zaznaczonego elementu.

  • Usuń, aby usunąć element z listy.

   Aby uzyskać pomoc dotyczącą wykonania Dodaj lub Edytuj oknach dialogowych kliknij przycisk Pomoc w oknie dialogowym.

 7. Jeśli chcesz, Dodaj informacje do innych pól w formularzu.

Wyświetlanie informacji dotyczących perspektyw

Istnieje szereg sposobów wyświetlania informacji na temat możliwości, łącznie z szans sprzedaży, znajdujących się na etapie sprzedaży oferty propozycji i cena. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wyświetlania listy szans sprzedaży satysfakcjonujący, zobacz następujące tematy:

 • Informacje o strona główna dodatku Business Contact Manager. W oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie zawartości wybierz Otwartych szans sprzedaży. Aby posortować możliwości według propozycji i cena oferty etap sprzedaży, kliknij kolumnę Etap sprzedaży, a następnie przewiń możliwości oferty propozycji i cena.

  Porada: Aby wyświetlić kolumnę terminów płatności, dostosowywanie widoku Listy otwartych szans sprzedaży. W oknie dialogowym Pokaż pola kliknij pola zdefiniowane przez użytkownika w folderze, kliknij przycisk TerminyWpłat, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu kolumny zobacz Dodawanie kolumny.

 • Widoki w dodatku Business Contact Manager — informacje. Na Liście folderów kliknij szanse sprzedaży. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij Przez etap sprzedaży.

  Porada: Aby wyświetlić kolumnę terminów płatności, dostosowywanie widoku Listy otwartych szans sprzedaży. W oknie dialogowym Pokaż pola kliknij pola zdefiniowane przez użytkownika w folderze, kliknij przycisk TerminyWpłat, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu kolumny zobacz Dodawanie kolumny.

 • Raporty dotyczące dodatku Business Contact Manager. Wyświetlanie raportu Lejek szansy sprzedaży. Możliwości są pogrupowane według etapu sprzedaży w raporcie.

  Porada: Aby wyświetlić kolumnę Warunków płatności, kliknij przycisk Modyfikuj raport. W okienku Modyfikowanie raportu kliknij pozycję kolumny. W obszarze kolumny kliknij pozycję Podstawowe kolumny, a następnie kliknij Warunków płatności.

Autonomiczna z Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można korzystać w programie Excel 2007 lub Excel 2003.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×