Tworzenie rekordu Kontakt biznesowy w dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kontakt biznesowy to osoba współpracująca z firmą lub organizacją albo niezależny właściciel lub agent.

Porada: Kontakty biznesowe są automatycznie umieszczane w książce adresowej. Aby wyświetlić je w menu Narzędzia kliknij pozycję Książki adresowej. Na liście Książka adresowa kliknij Kontakty biznesowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat książki adresowej zobacz Dodawanie lub usuwanie książki adresowej.

rekord kontaktu biznesowego można utworzyć za pomocą następujących metod:

 • Wypełnij formularz kontakt biznesowy

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Kontakty biznesowe, a następnie kliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi Standardowy.

  2. Wypełnij resztę formularza, korzystając z widoku Ogólne, Szczegóły, Historia lub Pola zdefiniowane przez użytkownika.

   Uwaga: Formularze kontakt biznesowy można dostosować, dodając pola zdefiniowane przez użytkownika. Skorzystaj z poniższych, aby dodać informacje specyficzne dla Twojej firmy. Pola zdefiniowane przez użytkownika są dostępne tylko jeśli użytkownik lub jeden z członków zespołu, dostosowanym ten formularz.

  • Aby uzyskać pomoc podczas wprowadzania informacji w formularzu, kliknij przycisk Ikona Pomocy pomocy

 • Dodawanie kontaktu z folderu Kontakty programu Outlook

  1. U dołu okienko nawigacji kliknij przycisk Obraz przycisku Listę folderów, aby wyświetlić Listę folderów

  2. Na Liście folderów kliknij znak plus obok Folderu Foldery osobiste i Dodatku Business Contact Manager, aby rozwinąć i wyświetlić listę folderów.

  3. W okienku nawigacji w obszarze Foldery osobiste kliknij polecenie Kontakty.

  4. Na liście kontaktów zaznacz kontakt, który chcesz dodać, a następnie przeciągnij ją do folderu Kontakty biznesowe w Dodatku Business Contact Manager.

   Kontakt jest przenoszony do folderu kontaktów biznesowych.

  • Porada: Kiedy zostanie odebrana wiadomość e-mail zawierająca wizytówkę elektroniczną, można kliknąć tę wizytówkę prawym przyciskiem myszy i dodać ją do kontaktów programu Outlook. Aby dodać wizytówkę do folderu Kontakty biznesowe, należy ją zaznaczyć i przeciągnąć do folderu Kontakty biznesowe.

 • Tworzenie kontaktu biznesowego z poziomu rekordu klienta

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci.

  2. Kliknij prawym przyciskiem rekord klient, z którym chcesz połączyć rekord Kontakt biznesowy, wskaż polecenie Utwórz, a następnie kliknij polecenie Nowy Kontakt biznesowy dla Klienta.

   Część informacji zawartych w rekordzie Klient zostanie dodana automatycznie do rekordu Kontakt biznesowy.

  3. Wypełnij formularz Kontakt biznesowy.

  4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

   Porada: Inną metodą utworzenia rekordu Kontakt biznesowy i połączenia go z rekordem Klient jest otwarcie rekordu Klient. W obszarze Kontakty biznesowe należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie kliknąć pozycję Nowy i wypełnić formularz kontaktu biznesowego.

 • Utwórz rekord kontaktu biznesowego z wiadomości e-mail

  1. Kliknij wiadomość e-mail w Skrzynce odbiorczej.

  2. Na pasku narzędzi Business Contact Manager kliknij przycisk Automatycznie połącz wiadomości e-mail.

   W oknie dialogowym Automatyczne łączenie wiadomości e-mail jest zaznaczone pole wyboru obok adresu e-mail.

  3. Kliknij przycisk OK.

  4. Aby sprawdzić, czy rekord Kontakt biznesowy został utworzony, w menu Business Contact Manager kliknij polecenie Kontakty biznesowe, a następnie znajdź dodaną nazwę lub adres e-mail.

   Porada: Aby upewnić się, że wiadomości e-mail do i z tego kontaktu biznesowego są uwzględniane w historii komunikacji dla tego rekordu w wiadomości e-mail w Dodatku Business Contact Manager w grupie, kliknij Łącze automatyczne E-mail.

 • Importowanie kontaktów z folderem Kontakty programu Outlook

  1. W menu Plik wskaż polecenie Importuj lub eksportuj, a następnie kliknij polecenie Business Contact Manager dla programu Outlook.

  2. Kliknij opcję Importuj plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Kliknij folder kontaktów programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora Importowanie i eksportowanie danych biznesowych.

   Aby uzyskać pomoc dotyczącą strony kreatora, kliknij przycisk Pomoc na tej stronie.

   Uwagi: 

    1. Po zaimportowaniu kontaktów programu Outlook do Business Contact Manager dla programu Outlook jest importowana tylko informacje kontaktowe; załączniki i listy dystrybucyjne nie są uwzględniane.

    2. Aby zaimportować określone kontakty z folderu kontaktów programu Outlook, w Okienku nawigacji w obszarze Foldery osobiste, kliknij dwukrotnie Kontakty, a następnie przeciągnij jeden lub więcej kontaktów do folderu Kontaktów biznesowych.

    3. Importowanie danych biznesowych i Kreatora eksportu nie można użyć do zaimportowania kopii zapasowej pliku utworzonego za pomocą Business Contact Manager dla programu Outlook 2003. Zamiast tego Przywróć plik przy użyciu funkcji przywracania bazy danych w Business Contact Manager dla programu Outlook 2007. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie danych do bazy danych dodatku Business Contact Manager.

  Uwagi: 

  • Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 nie oferuje możliwości tworzenia innego kontaktu biznesowego za pomocą polecenia Nowy kontakt z tej samej firmy.

  • Nie można utworzyć kopii na podstawie istniejącego rekordu Kontakt biznesowy.

  • Kontakt programu Outlook nie można połączyć z rekordem dodatku Business Contact lub konta.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×