Tworzenie rekordów DNS w ZGSJ dla usługi Office 365

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przestroga: Zgsj witryny sieci Web nie obsługuje rekordów SRV, co oznacza, że będzie działać, kilka funkcji Skype dla firm Online i Outlook Web App. Niezależnie od tego, który plan usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet używasz istnieją znaczące ograniczenia dotyczące usługi chcesz przełączyć się do innego dostawcy hostingu DNS.

Jeśli mimo ograniczeń usługi chcesz samodzielnie zarządzać własnymi rekordami DNS Office 365 na zgsj, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, programu Lync i tak dalej. Poniżej przedstawiono sposób ich konfigurowania.

Oto główne rekordy, które należy dodać.

Po dodaniu tych rekordów na zgsj domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365, jeśli nie przy użyciu usługi Lync Online i aplikacji Outlook Web App funkcji wymienionych powyżej.

Jeśli masz publiczną witrynę internetową usługi SharePoint Online, możesz skonfigurować ją do używania domeny niestandardowej dla adresu URL witryny sieci Web, takich jak www.format domena_użytkownika.com.

Uwaga: Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web zgsj i zaloguj się.

  Zaloguj się do zgsj

 2. W okienku po lewej stronie, w sekcji产品管理 (Zarządzanie produktu) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

  Kliknij pozycję "域名管理"

 3. W okienku po prawej stronie w kolumnie控制面板 (panel sterowania) dla domeny, którą chcesz zaktualizować, kliknij przycisk登录解析(Zaloguj).

  Kliknij pozycję "登录解析"

 4. W Panelu sterowania dla swojej domeny, w okienku po lewej stronie kliknij pozycję DNS解析管理 (Zarządzanie DNS).

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  Kliknij pozycję "DNS解析管理"

 5. W okienku po prawej stronie kliknij增加TXT (Dodaj rekord TXT).

  Kliknij pozycję "增加TXT"

 6. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 智能DNS (sieć): Użyj wartości domyślnej.

  • 主机名 (nazwa hosta): pozostaw to pole puste.

  • (wartość): Wklej pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres wartość z tabeli w usłudze Office 365, na przykład MS = msXXXXXXX. Jak to znaleźć?

  Dodawanie rekordu TXT

 7. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

 8. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Dodawanie rekordu MX w celu kierowania poczty e-mail

 1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web zgsj i zaloguj się.

  Zaloguj się do zgsj

 2. W okienku po lewej stronie, w sekcji产品管理 (Zarządzanie produktu) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

  Kliknij pozycję "域名管理"

 3. W okienku po prawej stronie w kolumnie控制面板 (panel sterowania) dla domeny, którą chcesz zaktualizować, kliknij przycisk登录解析(Zaloguj).

  Kliknij pozycję "登录解析"

 4. W Panelu sterowania dla swojej domeny, w okienku po lewej stronie kliknij pozycję DNS解析管理 (Zarządzanie DNS).

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  Kliknij pozycję "DNS解析管理"

 5. W okienku po prawej stronie kliknij增加邮件 (Dodawanie rekordu MX).

  Kliknij pozycję "增加邮件"

 6. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 智能DNS (sieć): Użyj wartości domyślnej.

  • 主机名 (nazwa hosta): pozostaw to pole puste.

  • 优先级 (priorytet): 0

  • 邮件主机 (host poczty): Wklej wskazywany adres z usługi Office 365: < klucza domeny >. mail.protection.partner.outlook.cn. Wartość ta musi się kończyć się kropką (.).

   Uwaga: Uzyskaj < klucza domeny > z Twojego konta portalu Office 365.
   Jak to znaleźć?

  Dodawanie rekordu MX

 7. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

 8. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

 9. Jeśli masz jakieś rekordy MX dla tej domeny, które powodują wysyłanie wiadomości e-mail do miejsc innych niż Office 365, należy je usunąć:

  1. Na wiersz przestarzałego rekordu kliknij ikonę删除 (Usuń).

  2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Dodawanie rekordów CNAME

 1. Dodawanie rekordu CNAME usługi wykrywania automatycznego poczty e-mail (Exchange).

  1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web zgsj i zaloguj się.

   Zaloguj się do zgsj

  2. W okienku po lewej stronie, w sekcji产品管理 (Zarządzanie produktu) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

   Kliknij pozycję "域名管理"

  3. W okienku po prawej stronie w kolumnie控制面板 (panel sterowania) dla domeny, którą chcesz zaktualizować, kliknij przycisk登录解析(Zaloguj).

   Kliknij pozycję "登录解析"

  4. W Panelu sterowania dla swojej domeny, w okienku po lewej stronie kliknij pozycję DNS解析管理 (Zarządzanie DNS).

   Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

   Kliknij pozycję "DNS解析管理"

  5. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny, w okienku po prawej stronie kliknij增加别名 (Dodaj rekord CNAME).

   Kliknij pozycję "增加别名"

  6. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 智能DNS (sieć): Użyj wartości domyślnej.

   • 主机名 (nazwa hosta): autodiscover

   • 指向到 (wskazuje na): autodiscover.partner.outlook.cn

   Dodawanie rekordu CNAME

  7. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

  8. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

 2. Dodaj rekord CNAME usługi wykrywania automatycznego programu Lync.

  1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny, w okienku po prawej stronie kliknij增加别名 (Dodaj rekord CNAME).

  2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 智能DNS (sieć): Użyj wartości domyślnej.

   • 主机名 (nazwa hosta): lyncdiscover

   • 指向到 (wskazuje na): webdir.online.partner.lync.cn

  3. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

  4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

 3. Dodaj rekord CNAME protokołu SIP programu Lync.

  1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny, w okienku po prawej stronie kliknij增加别名 (Dodaj rekord CNAME).

  2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 智能DNS (sieć): Użyj wartości domyślnej.

   • 主机名 (nazwa hosta): sip

   • 指向到 (wskazuje na): sipdir.online.partner.lync.cn

  3. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

  4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

 4. Dodaj Office 365 rekord MSOID CNAME. To kolejnego rekordu wymaganego dla Office 365.

  1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny, w okienku po prawej stronie kliknij增加别名 (Dodaj rekord CNAME).

  2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 智能DNS (sieć): Użyj wartości domyślnej.

   • 主机名 (nazwa hosta): msoid

   • 指向到 (wskazuje na): clientconfig.partner.microsoftonline p.net.cn

  3. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

  4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Dodawanie rekordu TXT w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach

 1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web zgsj i zaloguj się.

  Zaloguj się do zgsj

 2. W okienku po lewej stronie, w sekcji产品管理 (Zarządzanie produktu) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

  Kliknij pozycję "域名管理"

 3. W okienku po prawej stronie w kolumnie控制面板 (panel sterowania) dla domeny, którą chcesz zaktualizować, kliknij przycisk登录解析(Zaloguj).

  Kliknij pozycję "登录解析"

 4. W Panelu sterowania dla swojej domeny, w okienku po lewej stronie kliknij pozycję DNS解析管理 (Zarządzanie DNS).

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  Kliknij pozycję "DNS解析管理"

 5. W okienku po prawej stronie kliknij增加TXT (Dodaj rekord TXT).

  Kliknij pozycję "增加TXT"

 6. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 智能DNS (sieć): Użyj wartości domyślnej.

  • 主机名 (nazwa hosta): pozostaw to pole puste.

  • (wartość): v = spf1 include:spf.protection.partner.outlook.cn — wszystkie

  Dodawanie rekordu TXT

 7. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

 8. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×