Tworzenie rekordów DNS w Temple multimedia dla usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Współautorzy: Peterowi Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli Temple multimediów jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy należy dodać. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej.)

Po dodaniu tych rekordów na Temple multimediów domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Zmniejsz wartość TTL

Domyślnie Temple multimediów korzysta z pola TTL 43200 sekundy (12 godzin). Aby przyspieszyć proces weryfikacji usługi Office 365, zalecamy ustawienie wartość TTL 3600 (1 godzina). Ponieważ Temple multimedia nie obsługuje dowolne wartości z pola TTL, za pomocą poniższej procedury Aby obniżyć wartość TTL przedziale wymagane do weryfikacji rekordów DNS usługi Office 365. Wystarczy wykonać raz, w polu Rozpocznij proces weryfikacji.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Na stronie Edytuj strefy w sekcji Dodatkowe akcje strefy wybierz Dolnym TTL.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  MediaTemple-najlepszych praktyk skonfigurować-1-6

 6. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-najlepszych praktyk skonfigurować-1-7

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Na stronie Edit Zone (Edytowanie strefy) w sekcji Zone Records (Rekordy strefy) wybierz pozycję + Add Row (Dodaj wiersz).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-5

 6. W sekcji Add a custom DNS Record (Dodawanie niestandardowego rekordu DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Typ

  Dane

  Pozostaw to pole puste.

  Tej wartości nie można zmienić.

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  MediaTemple-BP-Weryfikowanie-1-1

 7. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  MediaTemple-BP-Weryfikowanie-1-2

 8. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Na stronie Edit Zone (Edytowanie strefy) w sekcji Zone Records (Rekordy strefy) wybierz pozycję + Add Row (Dodaj wiersz).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-5

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Dane

  Pozostaw to pole puste.

  Tej wartości nie można zmienić.

  MX

  10 < klucza domeny >. mail.protection.outlook.com.

  10 jest MX wartości z pola Priorytet. Dodaj go do początku wartość MX, oddzielony od reszty wartość spację.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga : Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-1

 7. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-2

 8. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

 9. Jeśli istnieją inne rekordy MX w sekcji rekordów MX, usuń je, klikając ikonę Usuń dla każdego z nich.

  Ważne : Usuń wszystkie inne rekordy MX wyjątkiem, w którym został utworzony w tej procedurze.

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-3

 10. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  MediaTemple-najlepszych praktyk skonfigurować-2-4

 11. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

Powrót do początku

Dodawanie czterech rekordów CNAME, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Na stronie Edit Zone (Edytowanie strefy) w sekcji Zone Records (Rekordy strefy) wybierz pozycję + Add Row (Dodaj wiersz).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-5

 6. Dodaj pierwszy z czterech rekordów CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Data (Dane)

  autodiscover

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sip

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  lyncdiscover

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  msoid

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-1

 7. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-2

 8. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

 9. Dodaj wszystkie trzy pozostałe rekordy CNAME.

  W sekcji Rekordy strefy wybierz + Dodaj wiersz, Utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Zapisz zmiany, przycisk OK, aby zakończyć tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie cztery rekordy CNAME.

 10. Ważne : 

  • Jeśli masz funkcję Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365, musisz utworzyć dwa dodatkowe rekordy CNAME. Postępuj zgodnie z procedurą użytą dla czterech pozostałych rekordów CNAME, ale podaj wartości z poniższej tabeli.

  • Jeśli nie masz aplikacji MDM, możesz pominąć ten krok.

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Data (Dane)

  enterpriseregistration

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment

  Tej wartości nie można zmienić.

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Na stronie Edit Zone (Edytowanie strefy) w sekcji Zone Records (Rekordy strefy) wybierz pozycję + Add Row (Dodaj wiersz).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-5

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Dane

  Pozostaw to pole puste.

  Tej wartości nie można zmienić.

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-1

 7. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  MediaTemple-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-2

 8. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Media Temple, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie SERVICES (USŁUGI) wybierz pozycję List All Domains (Wyświetl wszystkie domeny).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domains (Domeny) znajdź aktualizowaną nazwę domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) domeny w sekcji DNS & Zone Files (Pliki DNS i strefy) wybierz pozycję Edit DNS Zone File (Edytuj plik strefy DNS).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Na stronie Edit Zone (Edytowanie strefy) w sekcji Zone Records (Rekordy strefy) wybierz pozycję + Add Row (Dodaj wiersz).

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-5

 6. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Data (Dane)

  _sip._tls

  Tej wartości nie można zmienić.

  SRV

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  _sipfederationtls._tcp

  Tej wartości nie można zmienić.

  SRV

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  MediaTemple-najlepszych praktyk skonfigurować-5-1

 7. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  MediaTemple-najlepszych praktyk skonfigurować-5-2

 8. Wybierz pozycję OK.

  MediaTemple-BP-Konfigurowanie-1-8

 9. Dodaj drugi rekord SRV.

  W sekcji Rekordy strefy wybierz + Dodaj wiersz, Utwórz rekord przy użyciu wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Zapisz zmiany i przycisk OK, aby ukończyć drugi rekord.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×