Tworzenie rekordów DNS w OVH dla usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sprawdzanie domeny często zadawane pytania , jeśli nie możesz znaleźć, czego szukasz.

Jeśli OVH jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, w programie Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy należy dodać. Wykonaj poniższe czynności. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej).

Po dodaniu tych rekordów na OVH domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga : Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga : Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny; nie wywiera wpływu na nic innego. Możesz go usunąć później w razie potrzeby.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w OVH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  OVH login_C3_201752617225

 2. W obszarze domenywybierz nazwę domeny, że Edycja.

  Wybierz pozycję OVH domain_C3_201769175443

 3. Wybierz strefę DNS.

  Wybierz pozycję zone_C3_201752617239 DNS OVH

 4. Wybierz przycisk Dodaj wpis.

  Dodawanie OVH entry_C3_2017526172337

 5. Wybierz pozycję TXT

  OVH wybierz pozycję TXT entry_C3_2017526172412

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli. Aby przypisać wartość TTL, z listy rozwijanej wybierz pozycję spersonalizowane , a następnie wpisz wartość w polu tekstowym.

  Typ rekordu

  Poddomenę

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Value (Wartość)

  TXT

  (puste)

  3600 (w sekundach)

  MS = msxxxxxxxx

  Uwaga: To przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365.

  Jak znaleźć to

 7. Wybierz pozycję Potwierdź.

  OVH potwierdzenia TXT dla verification_C3_2017526172553

 8. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź do strony domen.

 2. Na stronie domeny wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  OVH wybierz swoją domenę w 365_C3_20176917563 pakietu Office

 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Uruchom Instalatora.

  Ustawienia Start OVH w 365_C3_201769175638 pakietu Office

 4. Na stronie Weryfikowanie domeny wybierz pozycję zamiast tego Dodaj rekord TXT, a następnie wybierz Następny.

  Dodawanie usługi Office 365 instead_C3_2017526172713 rekordu TXT

 5. Wybierz pozycję Następny, a następnie wybierz pozycję Weryfikuj.

  OVH weryfikowanie domeny w 365_C3_201769202357 pakietu Office

Uwaga : Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w OVH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 2. W obszarze domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 3. Wybierz strefę DNS.

 4. Wybierz przycisk Dodaj wpis.

 5. Wybierz pozycję MX.

  Type_C3_201752617285 rekordu OVH MX

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli. Aby przypisać wartość TTL, z listy rozwijanej wybierz pozycję spersonalizowane , a następnie wpisz wartość w polu tekstowym.

  Uwaga: domyślnie OVH używa notacji względne dla elementu docelowego, co spowoduje dodanie nazwy domeny na końcu rekordu docelowego. Aby użyć notacji bezwzględne, Dodaj kropka do rekordu docelowego, jak pokazano w poniższej tabeli.

  Typ rekordu

  Poddomenę

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Priority (Priorytet)

  Target (Element docelowy)

  MX

  (puste)

  3600 (w sekundach)

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  < klucza domeny >. mail.protection.outlook.com.

  Uwaga: pobieranie < domeny — klucza > z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  Jak znaleźć to

  Rekord OVH MX dla mail_C3_201769183841

 7. Wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz rekord OVH MX Next_C3_20176918395

 8. Wybierz pozycję Potwierdź.

  Wybierz rekord OVH MX Confirm_C3_201769183928

 9. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je wszystkie na liście na stronie strefy DNS . Zaznacz każdy rekord, a następnie w kolumnie Akcje , wybierz ikonę Kosza może usunąć .

  OVH Usuń MX record_C3_2017526173640

 10. Wybierz pozycję Potwierdź.

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w OVH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 2. W obszarze domenywybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 3. Wybierz strefę DNS.

 4. Wybierz przycisk Dodaj wpis.

 5. Wybierz pozycję CNAME.

  Dodawanie OVH type_C3_2017526173716 rekord CNAME

 6. Tworzenie pierwszego rekordu CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej. Aby przypisać wartość TTL, z listy rozwijanej wybierz pozycję spersonalizowane, a następnie wpisz wartość w polu tekstowym.

  Typ rekordu

  Poddomenę

  Target (Element docelowy)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  wartość 3600 sekund

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  wartość 3600 sekund

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  wartość 3600 sekund

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  wartość 3600 sekund

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  wartość 3600 sekund

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  wartość 3600 sekund

  Record_C3_20176920622 OVH CNAME

 7. Wybierz pozycję Dalej.

  Wartości OVH Dodawanie CNAME i wybierz pozycję Next_C3_201752910115

  Wybierz rekord OVH CNAME Next_C3_20176920643

 8. Wybierz pozycję Potwierdź.

 9. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć inne pięć rekordy CNAME.

  Dla każdego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z następnego wiersza tabeli powyżej w polach tego rekordu.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Ważne: nie może mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w OVH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 2. W obszarze domenywybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 3. Wybierz strefę DNS.

 4. Wybierz przycisk Dodaj wpis.

 5. Wybierz pozycję TXT.

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Typ rekordu

  Poddomenę

  TTL

  Wartość TXT

  TXT

  (puste)

  3600 (w sekundach)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  OVH Dodawanie rekordu TXT dla SPF_C3_2017529102318

 7. Wybierz pozycję Dalej.

  TXT Dodawanie OVH rekord SPF i wybierz pozycję Next_C3_2017529102438

 8. Wybierz pozycję Potwierdź.

  OVH Dodawanie rekordu TXT dla SPF i Confirm_C3_201752910250

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w OVH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 2. W obszarze domenywybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 3. Wybierz strefę DNS.

 4. Wybierz przycisk Dodaj wpis.

 5. Wybierz pozycję SRV.

  OVH zaznacz type_C3_2017521125535 rekordów SRV

 6. Tworzenie pierwszego rekordu SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej. Aby przypisać wartość TTL, z listy rozwijanej wybierz pozycję spersonalizowane, a następnie wpisz wartość w polu tekstowym.

  Typ rekordu

  Poddomenę

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Target (Element docelowy)

  SRV (Service)

  _sip ._tls

  100

  1

  443

  3600 (w sekundach)

  sipdir.online.lync.com.

  SRV (Service)

  _sipfederationtls ._tcp

  100

  1

  5061

  3600 (w sekundach)

  sipfed.online.lync.com.

  Record_C3_201769195042 OVH SRV

 7. Wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz rekord OVH SRV Next_C3_20176919516

 8. Wybierz pozycję Potwierdź.

 9. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć ten rekord SRV. Wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z drugiego wiersza tabeli powyżej w polach drugi rekord.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×