Tworzenie rekordów DNS w NoIP dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli NoIP jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, Skype dla firm Online i tak dalej.

Ważne: Potrzebujesz konta NoIP Plus DNS zarządzane lub lepiej, aby utworzyć wszystkich typów rekordów DNS wymaganych dla Office 365. Jeśli Twoje konto nie spełnia tego wymagania, można utworzyć wszystkie typy rekordów, z wyjątkiem rekordy CNAME wymagane dla usługi Exchange OnlineExchange Online i Skype dla firm.

Oto główne rekordy należy dodać. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej.)

Po dodaniu tych rekordów na NoIP domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w usłudze NoIP, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  NoIP-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Manage Hosts (Zarządzanie hostami) wybierz pozycję Modify (Modyfikuj) dla domeny, którą chcesz edytować.

  Ważne: Wybierz samą domenę bez prefiksów, takich jak „ftp”, „mail” lub „www”.

  NoIP-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. W sekcji Hostname Information (Informacje dotyczące nazwy hosta) w wierszu Advanced Records (Rekordy zaawansowane) wybierz pozycję TXT.

  NoIP-BP-Weryfikowanie-1-1

 4. W sekcji TXT record (Rekord TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  TXT Record (Rekord TXT)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  NoIP-BP-Weryfikowanie-1-2

 5. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  NoIP-BP-Weryfikowanie-1-3

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w usłudze NoIP, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  NoIP-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Manage Hosts (Zarządzanie hostami) wybierz pozycję Modify (Modyfikuj) dla domeny, którą chcesz edytować.

  Ważne: Wybierz samą domenę bez prefiksów, takich jak „ftp”, „mail” lub „www”.

  NoIP-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. W sekcji Opcje poczty w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Rekord MX

  MX Priority (Priorytet MX)

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  5

  (Jest to wartość domyślna).

  NoIP-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-1

 4. Wybierz pozycję Aktualizuj hosta.

  NoIP-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-2

 5. W przypadku innych innych rekordach MX usunąć każdy rekord, zaznaczając ją i naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  NoIP-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-3

 6. Usunięcie wszystkich rekordów wybierz Hosta aktualizacji.

  NoIP-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-2

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Aby utworzyć rekord CNAME, NoIP wymaga dwóch krokach. Najpierw utworzyć zbiór nazwy hostów na NoIP, a następnie przypisać do rekordów CNAME.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w usłudze NoIP, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  NoIP-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Zarządzanie Hosts wybierz przycisk Dodaj hosta.

  NoIP-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-1

 3. Z listy rozwijanej wybierz wartość domeny.

  (Może być się do przewiń listę).

  NoIP-BP-Configure-3-2-1

 4. Dodawanie pierwszego rekordu CNAME.

  W sekcji Informacje o hosta w polu nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej pierwszą wartość Nazwa hosta z poniższej tabeli.

  Hostname (Nazwa hosta)

  Domena

  Target

  autodiscover

  Wybierz pozycję nazwa_domeny, na przykład contoso.com.

  autodiscover.outlook.com

  sipdir

  Wybierz pozycję nazwa_domeny, na przykład contoso.com.

  sipdir.online.lync.com

  ciąg WebDir

  Wybierz pozycję nazwa_domeny, na przykład contoso.com.

  webdir.online.lync.com

  clientconfig

  Wybierz pozycję nazwa_domeny, na przykład contoso.com.

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  Wybierz pozycję nazwa_domeny, na przykład contoso.com.

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  Wybierz pozycję nazwa_domeny, na przykład contoso.com.

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  NoIP-BP-Configure-3-2-2

 5. Wybierz pozycję DNS aliasu (CNAME).

  NoIP-BP-Configure-3-2-3

 6. W polu nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej pierwszy docelowego z tabeli.

  NoIP-BP-Configure-3-2-4

 7. Wybierz pozycję Dodaj hosta.

  NoIP-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-3

 8. Dodawanie drugiego rekordu CNAME.

  Wybierz pozycję Dodaj hosta, na stronie Zarządzanie Hosts i w sekcji Informacje o hosta w polu nowego rekordu, użyj wartości z drugiego wiersza tabeli powyżej. Następnie wybierz pozycję Dodaj hosta, aby dodać drugi rekord.

  Dodawanie pozostałych rekordów w taki sam sposób, używając wartości z innej czwartego, piątego i szóstego wiersze z tabeli.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w usłudze NoIP, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  NoIP-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Manage Hosts (Zarządzanie hostami) wybierz pozycję Modify (Modyfikuj) dla domeny, którą chcesz edytować.

  Ważne: Wybierz samą domenę bez prefiksów, takich jak „ftp”, „mail” lub „www”.

  NoIP-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. W sekcji Hostname Information (Informacje dotyczące nazwy hosta) w wierszu Advanced Records (Rekordy zaawansowane) wybierz pozycję TXT.

  NoIP-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-1

 4. W obszarze Rekord TXT Dodaj podwójnych cudzysłowów na początek i koniec wpisu dla istniejącego rekordu, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby utworzyć nowy wiersz.

  Na tej nowego wiersza (w obszarze istniejących wartości) wpisz lub skopiuj i Wklej wartość z poniższej tabeli, pamiętając dodać podwójnych cudzysłowów na początek i koniec wartości. (Zobacz przykład poniżej tabeli ekranu).

  TXT Record (Rekord TXT)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  NoIP-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-2

 5. Wybierz pozycję Update (Aktualizuj).

  NoIP-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w usłudze NoIP, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  NoIP-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Zarządzanie Hosts wybierz polecenie Modyfikuj.

  Ważne: Wybierz samą domenę bez prefiksów, takich jak „ftp”, „mail” lub „www”.

  NoIP-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. W sekcji Informacje o Hostname w wierszu Zaawansowane rekordów wybierz rekord SRV.

  NoIP-najlepszych praktyk skonfigurować-5-1

 4. Utwórz pierwszy rekord SRV.

  W sekcji rekord SRV tworzenie w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej.

  (Wybierz wartość Protocol (protokół) w wierszu Protocol ).

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Target (Element docelowy)

  Port

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  sip

  TLS

  100

  1

  sipdir.online.lync.com

  443

  300

  sipfederationtls

  TCP

  100

  1

  sipfed.online.lync.com

  5061

  300

  NoIP-najlepszych praktyk skonfigurować-5-2

 5. Wybierz pozycję Prześlij.

  NoIP-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-5-3

 6. Aby dodać rekord SRV.

  Na stronie Hosta aktualizacji wybierz pozycję SRV, Utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Prześlij, aby ukończyć tego rekordu.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×