Tworzenie rekordów DNS w Freenom dla usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sprawdzanie domeny często zadawane pytania, jeśli nie możesz znaleźć, czego szukasz.

Przestroga : Freenom witryny sieci Web nie obsługuje rekordów SRV, co oznacza, że kilka programu Skype dla firm Online i aplikacji Outlook Web App funkcji będzie działać. Niezależnie od tego, który plan usługi Office 365 używasz występują ograniczenia dotyczące usług istotne, a chcesz przełączyć się do innego dostawcy hostingu DNS.

Jeśli mimo ograniczeń usługi chcesz zarządzać własnymi rekordami DNS usługi Office 365 u Freenom, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail i innych usług. Poniżej przedstawiono sposób ich konfigurowania.

Oto główne rekordy należy dodać.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS witryn sieci Web w usłudze Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga : Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga : Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny; nie wywiera wpływu na nic innego. Możesz go usunąć później w razie potrzeby.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Freenom przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Freenom login_C3_201753013122

 2. Wybierz usługi, a następnie wybierz pozycję Moje domeny.

  Usług select Freenom i Moje Domains_C3_2017530131524

 3. Dla domeny, którą chcesz edytować wybierz pozycję Zarządzaj domenę.

  Wybierz pozycję Domain_C3_2017530132047 Zarządzanie Freenom

 4. Wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS Freenom.

  Zarządzanie Freenom Freenom DNS_C3_2017530132437

 5. W obszarze Dodawanie rekorduw kolumnie Typ wybierz pozycję TXT z menu.

  Typ rekordu dodać Freenom TXT_C3_2017530132929

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa

  Typ

  TTL

  Docelowy

  (puste)

  TXT

  3600 (w sekundach)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To przykład. Użyj usługi określone pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres, z tabeli w usłudze Office 365.

  Jak znaleźć to

  Freenom TXT wartości verification_C3_2017530133639
 7. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  Rekord Freenom TXT zapisać Changes_C3_2017530134225

 8. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie domeny wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Wybierz swoją domenę w 365_C3_2017530143622 pakietu Office

 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Uruchom Instalatora.

  Rozpoczynanie konfigurowania domeny w 365_C3_2017530143645 pakietu Office

 4. Na stronie Weryfikowanie domeny , jeśli to konieczne, wybierz pozycję Dodaj TXT zamiast rejestrowaniei wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz pozycję Dodaj rekord TXT, zamiast tego w 365_C3_2017530143712 pakietu Office

 5. Na stronie domeny sprawdź rekord TXT z wybraną pozycją, wybierz pozycję Weryfikuj.

  Freenom weryfikowanie domeny w 365_C3_2017617122635 pakietu Office

Uwaga : Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Freenom przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 2. Wybierz usługi, a następnie wybierz pozycję Moje domeny.

  Wybierz Freenom usług i Moje Domains_C3_2017530144130

 3. Dla domeny, którą chcesz edytować wybierz pozycję Zarządzaj domenę.

  Freenom wybierz pozycję Zarządzaj Domain_C3_2017530144221

 4. Ustawianie serwerów nazw domeny serwery nazw Freenom domyślne. Wybieranie Narzędzia do zarządzania, a następnie wybierz Serwery nazw.

  Serwery nazw Freenom setting_C3_2017617135123

 5. Upewnij się, że Serwery nazw domyślnych Użyj jest zaznaczone, a następnie wybierz pozycję Zmienianie serwerów nazw.

  Zmienianie Freenom Nameservers_C3_20176171419

 6. Wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS Freenom.

  Freenom wybierz pozycję Zarządzaj Freenom DNS_C3_2017530144245

 7. W obszarze Dodawanie rekorduw kolumnie Typ wybierz pozycję MX z menu.

  Typ rekordu dodać Freenom MX_C3_2017530144524

 8. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej.

  Nazwa

  Typ

  TTL

  Docelowy

  Priority (priorytet)

  (puste)

  MX (usługa wymiany poczty)

  3600 (w sekundach)

  < klucza domeny >. mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobieranie < domeny — klucza > z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  Jak znaleźć to

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Record_C3_201761712395 Freenom MX
 9. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  Rekord Freenom MX zapisać Changes_C3_2017617124216
 10. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je wszystkie. Dla każdego rekordu wybierz pozycję Usuń. Gdy wiadomość Czy naprawdę chcesz usunąć ten wpis? zostanie wyświetlone, wybierz przycisk OK.

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Freenom przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Freenom login_C3_2017530145248

 2. Wybierz usługi, a następnie wybierz pozycję Moje domeny.

  Wybierz Freenom usług i Moje Domains_C3_2017530145323

 3. Dla domeny, którą chcesz edytować wybierz pozycję Zarządzaj domenę.

  Freenom wybierz pozycję Zarządzaj Domain_C3_2017530145413

 4. Wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS Freenom.

  Freenom wybierz pozycję Zarządzaj Freenom DNS_C3_201753014550

 5. W obszarze Dodawanie rekorduw kolumnie Typ wybierz pozycję CNAME z menu.

  Typ rekordu dodać Freenom CNAME_C3_201753015527

 6. Tworzenie pierwszego rekordu CNAME. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej.

  Nazwa

  Typ rekordu

  TTL

  Docelowy

  autodiscover

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  autodiscover.outlook.com

  sip

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  3600 (w sekundach)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Values_C3_201753015924 Freenom CNAME
 7. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  CNAME Freenom Zapisz Changes_C3_201753015129

 8. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć inne pięć rekordy CNAME.

  Dla każdego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z następnego wiersza tabeli powyżej w polach tego rekordu.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Uwaga : Ważne: nie może mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Freenom przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Freenom Login_C3_2017530151234

 2. Wybierz usługi, a następnie wybierz pozycję Moje domeny.

  Wybierz Freenom usług i Moje Domains_C3_2017530151310

 3. Dla domeny, którą chcesz edytować wybierz pozycję Zarządzaj domenę.

  Freenom wybierz pozycję Zarządzaj Domain_C3_2017530151345

 4. Wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS Freenom.

  Freenom wybierz pozycję Zarządzaj Freenom DNS_C3_2017530151417
 5. W obszarze Dodawanie rekorduw kolumnie Typ wybierz pozycję TXT z menu.

  Typ rekordu dodać Freenom TXT_C3_2017530151442

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Nazwa

  Typ rekordu

  TTL

  Docelowy

  (puste)

  TXT

  3600 (w sekundach)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Freenom TXT wartości SPF_C3_2017530152024
 7. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  Rekord Freenom TXT dla Changes_C3_201753015215 zapisywanie SPF

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×