Tworzenie rekordów DNS w Domainnameshop dla usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sprawdzanie domeny często zadawane pytania, jeśli nie możesz znaleźć, czego szukasz.

Jeśli Domainnameshop jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, w programie Skype dla firm Online i tak dalej.

Po dodaniu tych rekordów na Domainnameshop domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga : Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga : Uwaga: Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny; nie wywiera wpływu na nic innego. Możesz go usunąć później w razie potrzeby.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Domainnameshop przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

  Domainnameshop login_C3_2017626164856

 2. Wybierz pozycję moich domen.

  Domainnameshop wybierz pozycję Moje Domains_C3_2017626164918

 3. Wybierz domenę, którą chcesz edytować.

  Domainnameshop wybierz domain_C3_2017626164944

 4. Wybierz kartę rekordy DNS .

  Wybierz Domainnameshop DNS records_C3_2017626165010

 5. Wybierz pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane.

  Domainnameshop wybierz pozycję Pokaż zaawansowane settings_C3_2017626165030

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta

  TTL

  Typ rekordu Zasobu

  Dane

  (puste)

  1 godzina

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365.

  Jak znaleźć to

  Rekord Domainnameshopt TXT dla verification_C3_201762793521

 7. Wybierz pozycję + (Dodaj) przycisk.

 8. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie domeny wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Wybieranie Domainnameshop domeny w 365_C3_20176279656 pakietu Office

 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Uruchom Instalatora.

  Rozpocznij Domainnameshop Konfigurowanie w 365_C3_20176279736 pakietu Office

 4. Na stronie weryfikowanie domeny wybierz pozycję zamiast tego Dodaj rekord TXT, a następnie wybierz Następny.

  Wybierz pozycję Domainnameshop Dodaj TXT zamiast w 365_C3_2017627999 pakietu Office

 5. Wybierz pozycję Sprawdź.

  Domainnameshop Sprawdź, czy w 365_C3_20176279953 pakietu Office

Uwaga : Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Domainnameshop przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

  Domainnameshop login_C3_201762793725

 2. Wybierz pozycję moich domen.

  Domainnameshop Moje domains_C3_201762793743

 3. Wybierz domenę, którą chcesz edytować.

  Wybierz pozycję domain_C3_20176279383 Domainnameshop

 4. Wybierz kartę rekordy DNS .

  Rekordy Domainnameshop DNS tab_C3_201762793824

 5. Wybierz pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane.

  Pokaż Domainnameshop zaawansowane settings_C3_201762793841

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta

  TTL

  Typ rekordu Zasobu

  Parametry (priorytet)

  Dane (docelowa)

  (puste)

  1 godzina

  MX (usługa wymiany poczty)

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: pobieranie < klucza domeny > z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  Jak znaleźć to

  Record_C3_201762710552 Domainnameshop MX

 7. Wybierz pozycję + (Dodaj) przycisk.

  Rekord Domainnameshop MX button_C3_201762710631 Dodaj

 8. Jeśli istnieją inne rekordy MX na liście, należy usunąć, wybierając ikonę Kosza mogą obok każdego z nich.

Dodawanie rekordów CNAME, które są wymagane dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Domainnameshop przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

  Domainnameshop login_C3_201762710655

 2. Wybierz pozycję moich domen.

  Domainnameshop Moje domains_C3_201762710729

 3. Wybierz domenę, którą chcesz edytować.

  Name_C3_201762710752 domeny wybierz pozycję Domainnameshop

 4. Wybierz kartę rekordy DNS .

  Rekordy Domainnameshop DNS tab_C3_201762710812

 5. Wybierz pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane.

  To łącze przełącza między dwoma trybami: ustawienia normalnego i ustawienia zaawansowane. Jeśli widzisz Pokaż ustawienia normalny, jesteś już w trybie ustawienia zaawansowane.

  Pokaż Domainnameshop Zaawansowane ustawienia tab_C3_201762710837

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta

  TTL

  Typ rekordu Zasobu

  Dane (docelowa)

  autodiscover

  1 godzina

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  autodiscover

  1 godzina

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  autodiscover

  1 godzina

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid

  1 godzina

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  1 godzina

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  1 godzina

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Record_C3_201762711127 Domainnameshop CNAME

 7. Wybierz pozycję + (Dodaj) przycisk.

 8. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć inne pięć rekordy CNAME.

  Dla każdego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z następnego wiersza tabeli powyżej w polach tego rekordu.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Uwaga : Ważne: Nie masz więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Domainnameshop przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

  Domainnameshop login_C3_2017627111251

 2. Wybierz pozycję moich domen.

  Domainnameshop Moje domains_C3_201762711137

 3. Wybierz domenę, którą chcesz edytować.

  Domainnameshop wybierz domain_C3_2017627111326

 4. Wybierz kartę rekordy DNS .

  Rekordy Domainnameshop DNS tab_C3_2017627111354

 5. Wybierz pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane.

  To łącze przełącza między dwoma trybami: ustawienia normalnego i ustawienia zaawansowane. Jeśli widzisz Pokaż ustawienia normalny, jesteś już w trybie ustawienia zaawansowane.

  Pokaż Domainnameshop zaawansowane settings_C3_2017627111413

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta

  TTL

  Typ rekordu Zasobu

  Dane (docelowa)

  (puste)

  1 godzina

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Rekord Domainnameshop TXT dla SPF_C3_2017627111559

 7. Wybierz pozycję + (Dodaj) przycisk.

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Domainnameshop przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 1. Wybierz pozycję moich domen.

  Domainnameshop Moje Domains_C3_2017627111745

 2. Wybierz domenę, którą chcesz edytować.

  Wybierz pozycję Domainnameshop domain_C3_201762711182

 3. Wybierz kartę rekordy DNS .

  Rekordy Domainnameshop DNS tab_C3_2017627111818

 4. Wybierz pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane.

  To łącze przełącza między dwoma trybami: ustawienia normalnego i ustawienia zaawansowane. Jeśli widzisz Pokaż ustawienia normalny, jesteś już w trybie ustawienia zaawansowane.

  Pokaż Domainnameshop zaawansowane settings_C3_2017627111835

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta

  TTL

  Typ rekordu Zasobu

  Parametry (priorytet)

  Parametry (waga)

  Parametry (Port)

  Dane

  _sip._tls

  1 godzina

  SRV (Service)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp

  1 godzina

  SRV (Service)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Record_C3_2017627112040 Domainnameshop SRV

 6. Wybierz pozycję + (Dodaj) przycisk.

 7. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć ten rekord SRV.

  Wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z drugiego wiersza tabeli powyżej w polach drugi rekord

Uwaga : Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×