Tworzenie rekordów DNS w DNSPod dla usługi Office 365

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli DNSPod jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, programu Lync i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać.

Po dodaniu tych rekordów na DNSPod domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Jeśli masz publiczną witrynę internetową usługi SharePoint Online, możesz skonfigurować ją do używania domeny niestandardowej dla adresu URL witryny sieci Web, takich jak www.format domena_użytkownika.com.

Uwaga: Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. W przeglądarce przejdź do listy domen w DNSPod i zaloguj się.

  Zaloguj się do DNSPod

 2. W prawym okienku, w sekcji全部域名 (wszystkie domeny) kliknij nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  Kliknij domenę, którą chcesz zaktualizować

 3. Kliknij pozycję添加记录 (Dodaj rekord DNS).

  Kliknij pozycję "添加记录"

 4. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 主机记录 (hosta): @

  • 记录类型 (typ rekordu): TXT

  • 线路类型 (sieć): Użyj wartości domyślnej.

  • 记录值 (zapisać wartość): Wklej pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres wartość z tabeli w usłudze Office 365, na przykład MS = msXXXXXXX. Jak to znaleźć?

  • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

  Dodawanie rekordu TXT

 5. Kliknij pozycję保存 (zapisywanie).

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Dodawanie rekordu MX

 1. W przeglądarce przejdź do listy domen w DNSPod i zaloguj się.

  Zaloguj się do DNSPod

 2. W prawym okienku, w sekcji全部域名 (wszystkie domeny) kliknij nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  Kliknij domenę, którą chcesz zaktualizować

 3. Kliknij pozycję添加记录 (Dodaj rekord DNS).

  Kliknij pozycję "添加记录"

 4. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 主机记录 (hosta): @

  • 记录类型 (typ rekordu): MX

  • 线路类型 (sieć): Użyj wartości domyślnej.

  • 记录值 (zapisać wartość): Wklej wartość wskazywany adres z usługi Office 365: < klucza domeny >. mail.protection.partner.outlook.cn

   Uwaga: Uzyskaj < klucza domeny > z Twojego konta portalu Office 365.
   Jak to znaleźć?

  • MX优先级 (Priorytet rekordu MX): 1

  • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

  Dodawanie rekordu MX

 5. Kliknij pozycję保存 (zapisywanie).

 6. Jeśli masz jakieś rekordy MX dla tej domeny, które powodują wysyłanie wiadomości e-mail do miejsc innych niż Office 365, należy je usunąć:

  1. W wierszu przestarzałego rekordu kliknij polecenie删除 (Usuń).

  2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk确定 (OK).

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. W przeglądarce przejdź do listy domen w DNSPod i zaloguj się.

  Zaloguj się do DNSPod

 2. W prawym okienku, w sekcji全部域名 (wszystkie domeny) kliknij nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  Kliknij domenę, którą chcesz zaktualizować

 3. Dodawanie rekordu CNAME usługi wykrywania automatycznego poczty e-mail (Exchange).

  1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla domeny, kliknij przycisk添加记录 (Dodaj rekord DNS).

   Kliknij pozycję "添加记录"

  2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 主机记录 (hosta): autodiscover

   • 记录类型 (typ rekordu): CNAME

   • 线路类型 (sieć): Użyj wartości domyślnej.

   • 记录值 (zapisać wartość): autodiscover.partner.outlook.cn

   • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

   Dodawanie rekordu CNAME

  3. Kliknij pozycję保存 (zapisywanie).

 4. Dodaj rekord CNAME usługi wykrywania automatycznego programu Lync.

  1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla domeny, kliknij przycisk添加记录 (Dodaj rekord DNS).

  2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 主机记录 (hosta): lyncdiscover

   • 记录类型 (typ rekordu): CNAME

   • 线路类型 (sieć): Użyj wartości domyślnej.

   • 记录值 (zapisać wartość): webdir.online.partner.lync.cn

   • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

  3. Kliknij pozycję保存 (zapisywanie).

 5. Dodaj rekord CNAME protokołu SIP programu Lync.

  1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla domeny, kliknij przycisk添加记录 (Dodaj rekord DNS).

  2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 主机记录 (hosta): sip

   • 记录类型 (typ rekordu): CNAME

   • 线路类型 (sieć): Użyj wartości domyślnej.

   • 记录值 (zapisać wartość): sipdir.online.partner.lync.cn

   • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

  3. Kliknij pozycję保存 (zapisywanie).

  4. Dodaj Office 365 rekord MSOID CNAME. To kolejnego rekordu wymaganego dla Office 365.

   1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla domeny, kliknij przycisk添加记录 (Dodaj rekord DNS).

   2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

    • 主机记录 (hosta): msoid

    • 记录类型 (typ rekordu): CNAME

    • 线路类型 (sieć): Użyj wartości domyślnej.

    • 记录值 (zapisać wartość): clientconfig.partner.microsoftonline p.net.cn

    • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

   3. Kliknij pozycję保存 (zapisywanie).

Dodawanie rekordu TXT w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach

 1. W przeglądarce przejdź do listy domen w DNSPod i zaloguj się.

  Zaloguj się do DNSPod

 2. W prawym okienku, w sekcji全部域名 (wszystkie domeny) kliknij nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  Kliknij domenę, którą chcesz zaktualizować

 3. Kliknij pozycję添加记录 (Dodaj rekord DNS).

  Kliknij pozycję "添加记录"

 4. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 主机记录 (hosta): @

  • 记录类型 (typ rekordu): TXT

  • 线路类型 (sieć): Użyj wartości domyślnej.

  • 记录值 (zapisać wartość): v = spf1 include:spf.protection.partner.outlook.cn — wszystkie

  • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

  Dodawanie rekordu TXT

 5. Kliknij pozycję保存 (zapisywanie).

Dodawanie rekordów SRV

 1. W przeglądarce przejdź do listy domen w DNSPod i zaloguj się.

  Zaloguj się do DNSPod

 2. W prawym okienku, w sekcji全部域名 (wszystkie domeny) kliknij nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  Kliknij domenę, którą chcesz zaktualizować

 3. Dodaj rekord SRV SIP na potrzeby federacji programu Lync.

  1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla domeny, kliknij przycisk添加记录 (Dodaj rekord DNS).

   Kliknij pozycję "添加记录"

  2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 主机记录 (hosta): _sipfederationtls._tcp

   • 记录类型 (typ rekordu): CNAME

   • 线路类型 (sieć): Użyj wartości domyślnej.

   • 记录值 (zapisać wartość): 100 1 5061 sipfed.online.partner.lync.cn

   • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

   Dodaj rekord SRV

  3. Kliknij pozycję保存 (zapisywanie).

 4. Dodaj rekord SIP SRV na potrzeby funkcji konferencji programu Lync w sieci Web.

  1. Na stronie Dodawanie rekordów DNS dla domeny, kliknij przycisk添加记录 (Dodaj rekord DNS).

  2. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

   • 主机记录 (hosta): _sip._tls

   • 记录类型 (typ rekordu): CNAME

   • 线路类型 (sieć): Użyj wartości domyślnej.

   • 记录值 (zapisać wartość): 100 1 443 sipdir.online.partner.lync.cn

   • TTL (Czas wygaśnięcia): 3600

  3. Kliknij pozycję保存 (zapisywanie).

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×