Tworzenie rekordów DNS w Active24 dla usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Współautorzy: Peterowi Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli Active24 jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, w programie Skype dla firm Online i tak dalej.

Oto główne rekordy należy dodać. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej.)

Po dodaniu tych rekordów na Active24 domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Active24 przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o Log In najpierw.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Centrum klienta w sekcji Przegląd domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Szczegóły domeny: nazwa_domeny, wybierz pozycję Administracja DNS.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Centrum klienta w sekcji Dodawanie rekordu wybierz pozycję TXT.

  Active24-najlepszych praktyk Sprawdź-1-1

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Text (Tekst)

  Pozostaw to pole puste.

  3600.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Active24-najlepszych praktyk Sprawdź-1-2

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Active24-najlepszych praktyk Sprawdź-1-3

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Active24 przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o Log In najpierw.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Centrum klienta w sekcji Przegląd domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Szczegóły domeny: nazwa_domeny, wybierz pozycję Administracja DNS.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Centrum klienta w sekcji Dodawanie rekordu wybierz pozycję MX.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-1

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Priority (Priorytet)

  MailServer

  Pozostaw to pole puste.

  3600.

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga : Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-2

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-2-3

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je, wybierając pozycję Usuń (Kosz) kontrolki.

  Active24-najlepszych praktyk skonfigurować-2-4

 8. Jeśli usuniesz wszystkie rekordy MX w poprzednim kroku, wybierz pozycję Usuń rekord na stronie potwierdzenia.

  Active24-najlepszych praktyk skonfigurować-2-5

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Active24 przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o Log In najpierw.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Centrum klienta w sekcji Przegląd domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Szczegóły domeny: nazwa_domeny, wybierz pozycję Administracja DNS.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Centrum klienta w sekcji Dodawanie rekordu wybierz pozycję CNAME.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-1

 5. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W polach nowych rekordów wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej.

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Alias to (Alias)

  autodiscover

  3600.

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sip

  3600.

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  lyncdiscover

  3600.

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  msoid

  3600.

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseregistration

  3600.

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment

  3600.

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-2

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-3-3

 7. Aby dodać każdego z pięciu innych rekordów CNAME, ponownie kliknij pozycję CNAME, Utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Utwórz, aby ukończyć tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Active24 przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o Log In najpierw.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Centrum klienta w sekcji Przegląd domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Szczegóły domeny: nazwa_domeny, wybierz pozycję Administracja DNS.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Centrum klienta w sekcji Dodawanie rekordu wybierz pozycję TXT.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-1

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Text (Tekst)

  Pozostaw to pole puste.

  3600.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-2

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-4-3

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Active24 przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o Log In najpierw.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Centrum klienta w sekcji Przegląd domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-2

 3. W obszarze Szczegóły domeny: nazwa_domeny, wybierz pozycję Administracja DNS.

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Centrum klienta w sekcji Dodawanie rekordu wybierz pozycję SRV.

  Active24-najlepszych praktyk skonfigurować-5-1

 5. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowych rekordów wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z pierwszego wiersza tabeli poniżej.

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  _sip._tls

  3600.

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  _sipfederationtls._tcp

  3600.

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Active24-najlepszych praktyk skonfigurować-5-2

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Active24-najlepszych praktyk — Konfigurowanie-5-3

 7. Aby dodać drugi rekord SRV, ponownie wybierz pozycję SRV, utwórz rekord za pomocą wartości z drugiego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Create (Utwórz), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×