Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Whiz.in

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Whiz.in jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów na Whiz.in domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Whiz.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ważne: Przed zalogowaniem z listy rozwijanej wybierz pozycję Customer (Klient). Nie wybieraj pozycji Reseller (Odsprzedawca).

  WhizIn-BP-Configure-1-1

 2. Na liście rozwijanej Manage orders (Zarządzanie zamówieniami) wybierz pozycję List/Search Orders (Lista/wyszukiwanie zamówień).

  WhizIn-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie List of Orders (Lista zamówień) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  WhizIn-BP-Configure-1-3

 4. W sekcji DNS Management (Zarządzanie systemem DNS) wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  WhizIn-BP-Configure-1-4

 5. W sekcji Manage Records for nazwa_domeny (Zarządzanie rekordami domeny nazwa_domeny) wybierz kartę TXT Records (Rekordy TXT).

  WhizIn-BP-Weryfikowanie-1-1-1

 6. W obszarze List of TXT Records (Lista rekordów TXT) wybierz pozycję Add TXT Record (Dodaj rekord TXT).

  WhizIn-BP-Weryfikowanie-1-1-2

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  7200

  WhizIn-BP-Verify-1-2

 8. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  WhizIn-BP-Verify-1-3

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Whiz.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ważne: Przed zalogowaniem z listy rozwijanej wybierz pozycję Customer (Klient). Nie wybieraj pozycji Reseller (Odsprzedawca).

  WhizIn-BP-Configure-1-1

 2. Na liście rozwijanej Manage orders (Zarządzanie zamówieniami) wybierz pozycję List/Search Orders (Lista/wyszukiwanie zamówień).

  WhizIn-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie List of Orders (Lista zamówień) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  WhizIn-BP-Configure-1-3

 4. W sekcji DNS Management (Zarządzanie systemem DNS) wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  WhizIn-BP-Configure-1-4

 5. W sekcji Manage Records for nazwa_domeny (Zarządzanie rekordami domeny nazwa_domeny) wybierz kartę MX Records (Rekordy MX).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-2-1-1

 6. W obszarze List of MX Records (Lista rekordów MX) wybierz pozycję Add MX Record (Dodaj rekord MX).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-2-1-2

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Zone (Strefa)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  MX Priority (Priorytet MX)

  @

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Ważne: Wybierz opcję Fully Qualified Domain Name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny) i wpisz wartość w tym polu.

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  7200

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-2-2

 8. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-2-3

 9. Jeśli w obszarze List of MX Records (Lista rekordów MX) istnieją inne rekordy MX, usuń je wszystkie.

  Znajdź pierwszy rekord do usunięcia i w polu Name (Nazwa) wybierz pozycję nazwa_domeny.

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-2-4

 10. W obszarze nazwa_domeny MX Record Details (Szczegóły rekordów MX domeny nazwa_domeny) wybierz pozycję Delete Record (Usuń rekord).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-2-5

 11. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję OK.

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-2-6

 12. W ten sam sposób usuń wszelkie inne rekordy MX z listy, aż pozostanie tylko ten jeden, który został dodany wcześniej w tej procedurze.

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Whiz.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ważne: Przed zalogowaniem z listy rozwijanej wybierz pozycję Customer (Klient). Nie wybieraj pozycji Reseller (Odsprzedawca).

  WhizIn-BP-Configure-1-1

 2. Na liście rozwijanej Manage orders (Zarządzanie zamówieniami) wybierz pozycję List/Search Orders (Lista/wyszukiwanie zamówień).

  WhizIn-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie List of Orders (Lista zamówień) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  WhizIn-BP-Configure-1-3

 4. W sekcji DNS Management (Zarządzanie systemem DNS) wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  WhizIn-BP-Configure-1-4

 5. W sekcji Manage Records for nazwa_domeny (Zarządzanie rekordami domeny nazwa_domeny) wybierz kartę CNAME Records (Rekordy CNAME).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-3-1-1

 6. W obszarze List of CNAME Records (Lista rekordów CNAME) wybierz pozycję Add CNAME Record (Dodaj rekord CNAME).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-3-1-2

 7. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  Ważne: Wybierz opcję Fully Qualified Domain Name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny) i wpisz wartość w tym polu.

  7200

  sip

  sipdir.online.lync.com

  Ważne: Wybierz opcję Fully Qualified Domain Name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny) i wpisz wartość w tym polu.

  7200

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  Ważne: Wybierz opcję Fully Qualified Domain Name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny) i wpisz wartość w tym polu.

  7200

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  Ważne: Wybierz opcję Fully Qualified Domain Name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny) i wpisz wartość w tym polu.

  7200

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  Ważne: Wybierz opcję Fully Qualified Domain Name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny) i wpisz wartość w tym polu.

  7200

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Ważne: Wybierz opcję Fully Qualified Domain Name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny) i wpisz wartość w tym polu.

  7200

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-3-2

 8. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-3-3

 9. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W obszarze List of CNAME Records (Lista rekordów CNAME) wybierz ponownie pozycję Add CNAME Record (Dodaj rekord CNAME), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Whiz.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ważne: Przed zalogowaniem z listy rozwijanej wybierz pozycję Customer (Klient). Nie wybieraj pozycji Reseller (Odsprzedawca).

  WhizIn-BP-Configure-1-1

 2. Na liście rozwijanej Manage orders (Zarządzanie zamówieniami) wybierz pozycję List/Search Orders (Lista/wyszukiwanie zamówień).

  WhizIn-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie List of Orders (Lista zamówień) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  WhizIn-BP-Configure-1-3

 4. W sekcji DNS Management (Zarządzanie systemem DNS) wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  WhizIn-BP-Configure-1-4

 5. W sekcji Manage Records for nazwa_domeny (Zarządzanie rekordami domeny nazwa_domeny) wybierz kartę TXT Records (Rekordy TXT).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-4-1-1

 6. W obszarze List of TXT Records (Lista rekordów TXT) wybierz pozycję Add TXT Record (Dodaj rekord TXT).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-4-1-2

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  7200

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-4-2

 8. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Whiz.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ważne: Przed zalogowaniem z listy rozwijanej wybierz pozycję Customer (Klient). Nie wybieraj pozycji Reseller (Odsprzedawca).

  WhizIn-BP-Configure-1-1

 2. Na liście rozwijanej Manage orders (Zarządzanie zamówieniami) wybierz pozycję List/Search Orders (Lista/wyszukiwanie zamówień).

  WhizIn-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie List of Orders (Lista zamówień) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  WhizIn-BP-Configure-1-3

 4. W sekcji DNS Management (Zarządzanie systemem DNS) wybierz pozycję Manage DNS (Zarządzaj systemem DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  WhizIn-BP-Configure-1-4

 5. W sekcji Manage Records for nazwa_domeny (Zarządzanie rekordami domeny nazwa_domeny) wybierz kartę SRV Records (Rekordy SRV).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-5-1-1

 6. W obszarze List of SRV Records (Lista rekordów SRV) wybierz pozycję Add SRV Record (Dodaj rekord SRV).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-5-1-2

 7. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Service Record Name (Nazwa rekordu usługi)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  _sip_tls.domena

  (Gdzie domena to nazwa_domeny).

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  Ważne: Wybierz opcję Fully Qualified Domain Name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny) i wpisz wartość w tym polu.

  7200

  _sipfederationtls_tcp.domena

  (Gdzie domena to nazwa_domeny).

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Ważne: Wybierz opcję Fully Qualified Domain Name (W pełni kwalifikowana nazwa domeny) i wpisz wartość w tym polu.

  7200

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-5-2

 8. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  WhizIn-BP-Konfigurowanie-5-3

 9. Dodaj drugi rekord SRV.

  W obszarze Listy rekordów SRV ponownie kliknij pozycję Dodaj rekord SRV, Utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza z tabeli i ponownie wybierz pozycję Add Record.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×