Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Network Solutions

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Network Solutions jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online i tym podobne.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Network Solutions Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 0:47).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Network Solutions, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ważne: Zanim wybierzesz przycisk Login (Zaloguj się), wybierz pozycję Manage My Domain Names (Zarządzaj moimi nazwami domen) z listy rozwijanej Log In to (Zaloguj się, aby).

  NetworkSolutions-BP-Konfiguracja-1-1

 2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy modyfikowanej domeny.

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-1-2-1

 3. Wybierz pozycję Edit DNS (Edytuj ustawienia DNS).

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-1-2-2

 4. Wybierz pozycję Manage Advanced DNS Records (Zarządzaj zaawansowanymi rekordami DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  NetworkSolutionsBP-Configure-1-3

 5. Przewiń w dół do sekcji Text (TXT Records) [Tekstowe (rekordy TXT)] i wybierz pozycję Edit TXT Records (Edytuj rekordy TXT).

  NetworkSolutions-BP-Verify-1-1

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Host

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Text (Tekst)

  @

  System zmieni tę wartość na @ (None) [@ (Brak)] po zapisaniu rekordu.

  3600

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  NetworkSolutions-BP-Weryfikacja-1-2

 7. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  NetworkSolutions-BP-Weryfikacja-1-3

 8. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  NetworkSolutions-BP-Weryfikacja-1-4

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 3:51).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Network Solutions, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ważne: Zanim wybierzesz przycisk Login (Zaloguj się), wybierz pozycję Manage My Domain Names (Zarządzaj moimi nazwami domen) z listy rozwijanej Log In to (Zaloguj się, aby).

  NetworkSolutions-BP-Konfiguracja-1-1

 2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy modyfikowanej domeny.

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-1-2-1

 3. Wybierz pozycję Edit DNS (Edytuj ustawienia DNS).

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-1-2-2

 4. Wybierz pozycję Manage Advanced DNS Records (Zarządzaj zaawansowanymi rekordami DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  NetworkSolutionsBP-Configure-1-3

 5. Przewiń w dół do sekcji Mail Servers (MX Records) [Serwery poczty (rekordy MX)] i wybierz pozycję Edit MX Records (Edytuj rekordy MX).

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-2-1

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Priority (Priorytet)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Mail server (Serwer poczty)

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  3600

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-2-2

 7. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-2-3

 8. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-2-4

 9. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je wszystkie, wybierając dla każdego pozycję Delete (Usuń).

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-2-5

 10. Gdy wszystkie są zaznaczone, wybierz pozycję Continue (Kontynuuj).

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-2-6

 11. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-2-7

Powrót do początku

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 4:43).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Network Solutions, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ważne: Zanim wybierzesz przycisk Login (Zaloguj się), wybierz pozycję Manage My Domain Names (Zarządzaj moimi nazwami domen) z listy rozwijanej Log In to (Zaloguj się, aby).

  NetworkSolutions-BP-Konfiguracja-1-1

 2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy modyfikowanej domeny.

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-1-2-1

 3. Wybierz pozycję Edit DNS (Edytuj ustawienia DNS).

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-1-2-2

 4. Wybierz pozycję Manage Advanced DNS Records (Zarządzaj zaawansowanymi rekordami DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  NetworkSolutionsBP-Configure-1-3

 5. Przewiń w dół do sekcji Host Aliases (CNAME Records) [Aliasy hostów (rekordy CNAME)] i wybierz pozycję Edit CNAME Records (Edytuj rekordy CNAME).

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-3-1

 6. W polach czterech nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Alias

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Refers to Host Name (Odwołuje się do nazwy hosta)

  Other Host (Inny host)
  [wybierz przycisk opcji Other Host (Inny host)]

  autodiscover

  3600

  (Brak ustawienia)

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sip

  3600

  (Brak ustawienia)

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  lyncdiscover

  3600

  (Brak ustawienia)

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  msoid

  3600

  (Brak ustawienia)

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseregistration

  3600

  (Brak ustawienia)

  enterpriseregistration.windows.net

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment

  3600

  (Brak ustawienia)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-3-2

 7. Po dodaniu wszystkich wymaganych rekordów CNAME wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-3-3

 8. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-3-4

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 5:35).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Network Solutions, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ważne: Zanim wybierzesz przycisk Login (Zaloguj się), wybierz pozycję Manage My Domain Names (Zarządzaj moimi nazwami domen) z listy rozwijanej Log In to (Zaloguj się, aby).

  NetworkSolutions-BP-Konfiguracja-1-1

 2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy modyfikowanej domeny.

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-1-2-1

 3. Wybierz pozycję Edit DNS (Edytuj ustawienia DNS).

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-1-2-2

 4. Wybierz pozycję Manage Advanced DNS Records (Zarządzaj zaawansowanymi rekordami DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  NetworkSolutionsBP-Configure-1-3

 5. Przewiń w dół do sekcji Text (TXT Records) [Tekstowe (rekordy TXT)] i wybierz pozycję Edit TXT Records (Edytuj rekordy TXT).

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-4-1

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Host

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Text (Tekst)

  @

  System zmieni tę wartość na @ (None) [@ (Brak)] po zapisaniu rekordu.

  3600

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-4-2

 7. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-4-3

 8. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-4-4

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 6:18).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Network Solutions, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Ważne: Zanim wybierzesz przycisk Login (Zaloguj się), wybierz pozycję Manage My Domain Names (Zarządzaj moimi nazwami domen) z listy rozwijanej Log In to (Zaloguj się, aby).

  NetworkSolutions-BP-Konfiguracja-1-1

 2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy modyfikowanej domeny.

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-1-2-1

 3. Wybierz pozycję Edit DNS (Edytuj ustawienia DNS).

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-1-2-2

 4. Wybierz pozycję Manage Advanced DNS Records (Zarządzaj zaawansowanymi rekordami DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  NetworkSolutionsBP-Configure-1-3

 5. Przewiń w dół do sekcji Service (SRV Records) [Usługa (rekordy SRV)] i wybierz pozycję Edit SRV Records (Edytuj rekordy SRV).

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-5-1

 6. W polach dwóch nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Service (Usługa) i Protocol (Protokół).

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  _sip

  _tls

  3600

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  _sipfederationtls

  _tcp

  3600

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-5-2

 7. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  NetworkSolutionsBP-Konfigurowanie-5-3

 8. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  NetworkSolutions-BP-Konfigurowanie-5-4

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×