Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie MyDomain

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Przestroga : Witryna MyDomain nie obsługuje rekordów SRV, co oznacza, że kilka funkcji w usłudze Skype dla firm Online i aplikacji Outlook Web App nie będzie działać. Niezależnie od używanego planu usługi Office 365 zarządzanie rekordami DNS w witrynie MyDomain wiąże się z istotnymi ograniczeniami usług, dlatego możesz rozważyć zmianę dostawcy hostingu DNS.

Jeśli mimo ograniczeń usług zdecydujesz się zarządzać rekordami DNS usługi Office 365 w witrynie MyDomain, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itd.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie MyDomain Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie MyDomain, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Favorites (Moje ulubione) wybierz pozycję Domain Central (Centrum domen).

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W obszarze Domain (Domena) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W wierszu Overview (Omówienie) wybierz pozycję DNS.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Z listy rozwijanej Modify (Modyfikuj) wybierz pozycję TXT/SPF Record (Rekord TXT/SPF).

  MyDomain-BP-Weryfikowanie-1-1

 6. W obszarze Content (Zawartość) w polu nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartość z poniższej tabeli.

  Content (Zawartość)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  MyDomain-BP-Weryfikowanie-1-2

 7. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  MyDomain-BP-Weryfikowanie-1-3

 8. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie MyDomain, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Favorites (Moje ulubione) wybierz pozycję Domain Central (Centrum domen).

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W obszarze Domain (Domena) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W wierszu Overview (Omówienie) wybierz pozycję DNS.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Z listy rozwijanej Modify (Modyfikuj) wybierz pozycję MX Record (Rekord MX).

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-2-1

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Priority (Priorytet)

  Host

  Points to (Wskazuje)

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  @

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga : Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-2-2

 7. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-2-3

 8. Jeśli istnieją inne rekordy MX, w kolumnie Action (Akcja) zaznacz pozycję Remove (Usuń) przy wszystkich rekordach, które chcesz usunąć.

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-2-4

 9. Wybierz pozycję OK.

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-2-5

Powrót do początku

Dodawanie rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie MyDomain, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Favorites (Moje ulubione) wybierz pozycję Domain Central (Centrum domen).

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W obszarze Domain (Domena) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W wierszu Overview (Omówienie) wybierz pozycję DNS.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Z listy rozwijanej Modify (Modyfikuj) wybierz pozycję CNAME Alias (Alias CNAME).

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-3-1

 6. Dodaj pierwszy rekord CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Host

  Points to (Wskazuje)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-3-2

 7. Wybierz pozycję Add (Dodaj), aby dodać pierwszy rekord.

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-3-3

 8. Dodaj drugi rekord CNAME.

  Użyj wartości z drugiego wiersza powyższej tabeli, a następnie wybierz pozycję Add (Dodaj), aby dodać drugi rekord.

  Dodaj pozostałe rekordy w taki sam sposób, używając wartości z trzeciego, czwartego, piątego i szóstego wiersza tabeli.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie MyDomain, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Favorites (Moje ulubione) wybierz pozycję Domain Central (Centrum domen).

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W obszarze Domain (Domena) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W wierszu Overview (Omówienie) wybierz pozycję DNS.

  MyDomain-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Z listy rozwijanej Modify (Modyfikuj) wybierz pozycję TXT/SPF Record (Rekord TXT/SPF).

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-4-1

 6. W obszarze Content (Zawartość) w polu nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartość z poniższej tabeli.

  Content (Zawartość)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-4-2

 7. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  MyDomain-BP-Konfigurowanie-4-3

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Przestroga : Witryna MyDomain nie obsługuje rekordów SRV, co oznacza, że kilka funkcji w usłudze Skype dla firm Online i aplikacji Outlook Web App nie będzie działać. Niezależnie od używanego planu usługi Office 365 zarządzanie rekordami DNS w witrynie MyDomain wiąże się z istotnymi ograniczeniami usług, dlatego możesz rozważyć zmianę dostawcy hostingu DNS.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×