Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie IP Mirror

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna IP Mirror jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online i tym podobne.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie IP Mirror Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Ważne: Niektóre konta w witrynie IP Mirror są ograniczone limitem 10 rekordów DNS. Aby upewnić się, że limit ten nie wpływa na Twoje konto, zalecamy usunięcie tego rekordu po zakończeniu weryfikacji Twojej domeny.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie IP Mirror, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  ipMirror-BP-Configure-1-1

 2. W kolumnie Manage Domain (Zarządzanie domeną) wybierz pozycję My Domains (Moje domeny).

  ipMirror-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) wybierz pozycję View All (Wyświetl wszystkie).

  ipMirror-BP-Configure-1-3

 4. Na stronie My Domains (Moje domeny) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

  ipMirror-BP-Configure-1-4

 5. Na stronie Domain Properties (Właściwości domeny) wybierz pozycję Edit DNS Record (Edytuj rekord DNS).

  ipMirror-BP-Configure-1-5

 6. Na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) u góry sekcji Domain (Domena) sprawdź wartość w polu TTL (Czas wygaśnięcia).

  Jeśli wartość w polu TTL (Czas wygaśnięcia) nie jest jeszcze ustawiona jako 300, ustaw ją teraz jako 300. Ta wartość jest ustawiana tylko raz i jest stosowana do wszystkich rekordów DNS w witrynie IP Mirror.

  ipMirror-BP-Configure-1-6

 7. Będąc nadal na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) w sekcji TXT Records (Rekordy TXT), wybierz ikonę Host +.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Verify-1-1

 8. W sekcji TXT Records (Rekordy TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Host

  Opis

  Pozostaw to pole puste.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  ipMirror-BP-Verify-1-2

 9. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Verify-1-3

 10. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie IP Mirror, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  ipMirror-BP-Configure-1-1

 2. W kolumnie Manage Domain (Zarządzanie domeną) wybierz pozycję My Domains (Moje domeny).

  ipMirror-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) wybierz pozycję View All (Wyświetl wszystkie).

  ipMirror-BP-Configure-1-3

 4. Na stronie My Domains (Moje domeny) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

  ipMirror-BP-Configure-1-4

 5. Na stronie Domain Properties (Właściwości domeny) wybierz pozycję Edit DNS Record (Edytuj rekord DNS).

  ipMirror-BP-Configure-1-5

 6. Na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) u góry sekcji Domain (Domena) sprawdź wartość w polu TTL (Czas wygaśnięcia).

  Jeśli wartość w polu TTL (Czas wygaśnięcia) nie jest jeszcze ustawiona jako 300, ustaw ją teraz jako 300. Ta wartość jest ustawiana tylko raz i jest stosowana do wszystkich rekordów DNS w witrynie IP Mirror.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. Będąc nadal na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) w sekcji MX Records (Rekordy MX), wybierz ikonę Host +.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-1

 8. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Host

  Priority (Priorytet)

  Mail server (Serwer poczty)

  Pozostaw to pole puste.

  1

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-2

 9. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-3

 10. Jeśli w sekcji MX Records (Rekordy MX) istnieją inne rekordy MX, usuń jeden z nich, wybierając odpowiadającą mu ikonę Delete (trash can) (Usuń — kosz na śmieci).

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-4

 11. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-5

 12. Wykonaj te same kroki — wybierz ikonę Delete (trash can) (Usuń — kosz na śmieci), a następnie pozycję OK, aby potwierdzić — w celu usunięcia wszystkich pozostałych rekordów MX z listy, pozostawiając tylko ten, który utworzono we wcześniejszej części tej procedury.

 13. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-2-3

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie IP Mirror, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  ipMirror-BP-Configure-1-1

 2. W kolumnie Manage Domain (Zarządzanie domeną) wybierz pozycję My Domains (Moje domeny).

  ipMirror-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) wybierz pozycję View All (Wyświetl wszystkie).

  ipMirror-BP-Configure-1-3

 4. Na stronie My Domains (Moje domeny) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

  ipMirror-BP-Configure-1-4

 5. Na stronie Domain Properties (Właściwości domeny) wybierz pozycję Edit DNS Record (Edytuj rekord DNS).

  ipMirror-BP-Configure-1-5

 6. Na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) u góry sekcji Domain (Domena) sprawdź wartość w polu TTL (Czas wygaśnięcia).

  Jeśli wartość w polu TTL (Czas wygaśnięcia) nie jest jeszcze ustawiona jako 300, ustaw ją teraz jako 300. Ta wartość jest ustawiana tylko raz i jest stosowana do wszystkich rekordów DNS w witrynie IP Mirror.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. Pozostając na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) w sekcji CNAME Records (Rekordy CNAME), wybierz ikonę Alias Name + (Nazwa aliasu +) sześć razy, aby utworzyć sześć pustych wierszy.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-3-1

 8. W polach nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Alias Name (Nazwa aliasu)

  Is an alias for (Alias dla)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-3-2

 9. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-3-3

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie IP Mirror, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  ipMirror-BP-Configure-1-1

 2. W kolumnie Manage Domain (Zarządzanie domeną) wybierz pozycję My Domains (Moje domeny).

  ipMirror-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) wybierz pozycję View All (Wyświetl wszystkie).

  ipMirror-BP-Configure-1-3

 4. Na stronie My Domains (Moje domeny) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

  ipMirror-BP-Configure-1-4

 5. Na stronie Domain Properties (Właściwości domeny) wybierz pozycję Edit DNS Record (Edytuj rekord DNS).

  ipMirror-BP-Configure-1-5

 6. Na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) u góry sekcji Domain (Domena) sprawdź wartość w polu TTL (Czas wygaśnięcia).

  Jeśli wartość w polu TTL (Czas wygaśnięcia) nie jest jeszcze ustawiona jako 300, ustaw ją teraz jako 300. Ta wartość jest ustawiana tylko raz i jest stosowana do wszystkich rekordów DNS w witrynie IP Mirror.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. Będąc nadal na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) w sekcji TXT Records (Rekordy TXT), wybierz ikonę Host +.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-4-1

 8. W polu nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Host

  Opis

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-4-2

 9. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie IP Mirror, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  ipMirror-BP-Configure-1-1

 2. W kolumnie Manage Domain (Zarządzanie domeną) wybierz pozycję My Domains (Moje domeny).

  ipMirror-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) wybierz pozycję View All (Wyświetl wszystkie).

  ipMirror-BP-Configure-1-3

 4. Na stronie My Domains (Moje domeny) w sekcji Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

  ipMirror-BP-Configure-1-4

 5. Na stronie Domain Properties (Właściwości domeny) wybierz pozycję Edit DNS Record (Edytuj rekord DNS).

  ipMirror-BP-Configure-1-5

 6. Na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) u góry sekcji Domain (Domena) sprawdź wartość w polu TTL (Czas wygaśnięcia).

  Jeśli wartość w polu TTL (Czas wygaśnięcia) nie jest jeszcze ustawiona jako 300, ustaw ją teraz jako 300. Ta wartość jest ustawiana tylko raz i jest stosowana do wszystkich rekordów DNS w witrynie IP Mirror.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. Pozostając na stronie Edit DNS Record (Edytowanie rekordu DNS) w sekcji SRV Records (Rekordy SRV), wybierz ikonę Host + dwa razy, aby utworzyć dwa puste wiersze.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-5-1

 8. W polach nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Host

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-5-2

 9. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  ipMirror-BP-Konfigurowanie-5-3

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×