Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Hostgator

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli Hostgator jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, w programie Skype dla firm Online i tak dalej.

Ważne: 

Po wprowadzeniu wszystkie te zmiany na Hostgator domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Wskazywanie konta hostingowego dla domeny

Ważne: Tę procedurę należy wykonać przed wykonaniem pozostałych procedur przedstawionych w tym artykule.

Wykonaj następujące czynności, aby skojarzyć domenę z kontami hostingowymi.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony zarządzania domenami w witrynie Hostgator, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-0

 2. Wybierz pozycję Manage Domains (Zarządzanie domenami).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 3. Na stronie Manage Domains (Zarządzanie domenami) w obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 4. Wybierz pozycję Name Servers (Serwery nazw).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

 5. Na stronie Name Servers (Serwery nazw) domeny z listy rozwijanej To point this domain to an existing host account (Aby wskazać istniejące konto hostingowe dla tej domeny) wybierz konto hostingowe skojarzone z domeną.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-5

 6. Wybierz pozycję Save Name Servers (Zapisz serwery nazw).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-9

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  (Każdego hostowanej konta u Hostgator przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourSiteAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od Hostgator określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, można zakupić hostingu konta z Hostgator lub redelegate usługi serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Domains (Domeny) wybierz pozycję Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS).

 3. Na stronie Advanced DNS Zone Editor w obszarze Dodawanie rekordu w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  TXT Data (Dane TXT)

  Użyj swojej nazwy_domeny, na przykład fourthcoffee.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  1

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

 5. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365, wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  (Każdego hostowanej konta u Hostgator przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourSiteAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od Hostgator określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, można zakupić hostingu konta z Hostgator lub redelegate usługi serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Mail (Poczta) wybierz pozycję MX Entry (Rekord MX).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-1

 3. W obszarze Email Routing (Routing poczty e-mail) wybierz pozycję Remote Mail Exchanger (Zdalna usługa wymiany poczty).

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-2

 4. Wybierz pozycję Change (Zmień).

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-3

 5. Na stronie MX Entry Maintenance (Przechowywanie rekordów MX) w obszarze Add a New Record (Dodaj nowy rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Priority (Priorytet)

  Destination (Miejsce docelowe)

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwagi: 

  • Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  • Jak to znaleźć?

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-4

 6. Wybierz pozycję Add New Record (Dodaj nowy rekord).

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-5

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX w sekcji MX Records (Rekordy MX), usuń je wszystkie:

  Najpierw wybierz polecenie Delete (Usuń) w kolumnie Action (Działanie) obok jednego z innych rekordów.

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-6

 8. Wybierz pozycję Delete (Usuń), aby potwierdzić usunięcie tego rekordu.

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-7

 9. W ten sam sposób usuń wszystkie pozostałe rekordy, zostawiając tylko ten, który utworzono wcześniej w tej procedurze.

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  (Każdego hostowanej konta u Hostgator przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourSiteAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od Hostgator określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, można zakupić hostingu konta z Hostgator lub redelegate usługi serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Domains (Domeny) wybierz pozycję Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  Na stronie Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS) w obszarze Add a Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  CNAME

  autodiscover.nazwa_domeny. Na przykład autodiscover.fourthcoffee.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  3600.

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip.nazwa_domeny. Na przykład sip.fourthcoffee.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  3600.

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover.nazwa_domeny. Na przykład lyncdiscover.fourthcoffee.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  3600.

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid.nazwa_domeny. Na przykład msoid.fourthcoffee.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  3600.

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration.nazwa_domeny. Na przykład enterpriseregistration.fourthcoffee.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  3600.

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment.nazwa_domeny. Na przykład enterpriseenrollment.fourthcoffee.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  3600.

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-3-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-3-2

 5. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W sekcji Add a Record (Dodaj rekord) utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  (Każdego hostowanej konta u Hostgator przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourSiteAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od Hostgator określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, można zakupić hostingu konta z Hostgator lub redelegate usługi serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Domains (Domeny) wybierz pozycję Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. Na stronie Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS) w obszarze Add a Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  TXT Data (Dane TXT)

  Użyj swojej nazwy_domeny, na przykład fourthcoffee.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  3600

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-4-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  (Każdego hostowanej konta u Hostgator przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourSiteAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od Hostgator określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, można zakupić hostingu konta z Hostgator lub redelegate usługi serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Domains (Domeny) wybierz pozycję Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  Na stronie Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS) w obszarze Add a Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  _sip._tls.nazwa_domeny. Na przykład _sip._tls.fourthcoffee.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  3600.

  SRV

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp.nazwa_domeny. Na przykład _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  3600.

  SRV

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-5-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-5-2

 5. Dodaj drugi rekord SRV.

  W sekcji Add a Record (Dodaj rekord) utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×