Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Hostgator

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Hostgator jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Ważne: 

Po wprowadzeniu tych zmian w witrynie Hostgator Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Wskazywanie konta hostingowego dla domeny

Ważne: Tę procedurę należy wykonać przed wykonaniem pozostałych procedur przedstawionych w tym artykule.

Wykonaj następujące czynności, aby skojarzyć domenę z kontami hostingowymi.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony zarządzania domenami w witrynie Hostgator, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-0

 2. Wybierz pozycję Manage Domains (Zarządzanie domenami).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 3. Na stronie Manage Domains (Zarządzanie domenami) w obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 4. Wybierz pozycję Name Servers (Serwery nazw).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

 5. Na stronie Name Servers (Serwery nazw) domeny z listy rozwijanej To point this domain to an existing host account (Aby wskazać istniejące konto hostingowe dla tej domeny) wybierz konto hostingowe skojarzone z domeną.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-5

 6. Wybierz pozycję Save Name Servers (Zapisz serwery nazw).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-9

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Do każdego hostowanego konta w witrynie Hostgator jest przypisany unikatowy adres cPanel. Twój adres cPanel powinien wyglądać podobnie do następującego: https://adres_Twojej_witryny:numer-bezpiecznego-portu. Ten adres będzie podany w wiadomości e-mail otrzymanej w wyniku utworzenia konta u dostawcy Hostgator.

  Ważne: Aby skojarzyć stronę cPanel z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu u dostawcy Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, możesz zakupić konto hostingu u dostawcy Hostgator lub ponownie delegować swoje serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Domains (Domeny) wybierz pozycję Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. Na stronie Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS) w obszarze Add a Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  TXT Data (Dane TXT)

  Użyj swojej nazwy_domeny, na przykład fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Hostgator-BP-Verify-1-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Hostgator-BP-Verify-1-2

 5. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Do każdego hostowanego konta w witrynie Hostgator jest przypisany unikatowy adres cPanel. Twój adres cPanel powinien wyglądać podobnie do następującego: https://adres_Twojej_witryny:numer-bezpiecznego-portu. Ten adres będzie podany w wiadomości e-mail otrzymanej w wyniku utworzenia konta u dostawcy Hostgator.

  Ważne: Aby skojarzyć stronę cPanel z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu u dostawcy Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, możesz zakupić konto hostingu u dostawcy Hostgator lub ponownie delegować swoje serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Mail (Poczta) wybierz pozycję MX Entry (Rekord MX).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-1

 3. W obszarze Email Routing (Routing poczty e-mail) wybierz pozycję Remote Mail Exchanger (Zdalna usługa wymiany poczty).

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-2

 4. Wybierz pozycję Change (Zmień).

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-3

 5. Na stronie MX Entry Maintenance (Przechowywanie rekordów MX) w obszarze Add a New Record (Dodaj nowy rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Priority (Priorytet)

  Destination (Miejsce docelowe)

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-4

 6. Wybierz pozycję Add New Record (Dodaj nowy rekord).

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-5

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX w sekcji MX Records (Rekordy MX), usuń je wszystkie:

  Najpierw wybierz polecenie Delete (Usuń) w kolumnie Action (Działanie) obok jednego z innych rekordów.

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-6

 8. Wybierz pozycję Delete (Usuń), aby potwierdzić usunięcie tego rekordu.

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-2-7

 9. W ten sam sposób usuń wszystkie pozostałe rekordy, zostawiając tylko ten, który utworzono wcześniej w tej procedurze.

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Do każdego hostowanego konta w witrynie Hostgator jest przypisany unikatowy adres cPanel. Twój adres cPanel powinien wyglądać podobnie do następującego: https://adres_Twojej_witryny:numer-bezpiecznego-portu. Ten adres będzie podany w wiadomości e-mail otrzymanej w wyniku utworzenia konta u dostawcy Hostgator.

  Ważne: Aby skojarzyć stronę cPanel z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu u dostawcy Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, możesz zakupić konto hostingu u dostawcy Hostgator lub ponownie delegować swoje serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Domains (Domeny) wybierz pozycję Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  Na stronie Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS) w obszarze Add a Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  CNAME

  autodiscover.nazwa_domeny. Na przykład autodiscover.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip.nazwa_domeny. Na przykład sip.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover.nazwa_domeny. Na przykład lyncdiscover.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid.nazwa_domeny. Na przykład msoid.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration.nazwa_domeny. Na przykład enterpriseregistration.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment.nazwa_domeny. Na przykład enterpriseenrollment.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-3-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-3-2

 5. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W sekcji Add a Record (Dodaj rekord) utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Do każdego hostowanego konta w witrynie Hostgator jest przypisany unikatowy adres cPanel. Twój adres cPanel powinien wyglądać podobnie do następującego: https://adres_Twojej_witryny:numer-bezpiecznego-portu. Ten adres będzie podany w wiadomości e-mail otrzymanej w wyniku utworzenia konta u dostawcy Hostgator.

  Ważne: Aby skojarzyć stronę cPanel z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu u dostawcy Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, możesz zakupić konto hostingu u dostawcy Hostgator lub ponownie delegować swoje serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Domains (Domeny) wybierz pozycję Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. Na stronie Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS) w obszarze Add a Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  TXT Data (Dane TXT)

  Użyj swojej nazwy_domeny, na przykład fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-4-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Do każdego hostowanego konta w witrynie Hostgator jest przypisany unikatowy adres cPanel. Twój adres cPanel powinien wyglądać podobnie do następującego: https://adres_Twojej_witryny:numer-bezpiecznego-portu. Ten adres będzie podany w wiadomości e-mail otrzymanej w wyniku utworzenia konta u dostawcy Hostgator.

  Ważne: Aby skojarzyć stronę cPanel z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu u dostawcy Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, możesz zakupić konto hostingu u dostawcy Hostgator lub ponownie delegować swoje serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Domains (Domeny) wybierz pozycję Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  Na stronie Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS) w obszarze Add a Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  _sip._tls.nazwa_domeny. Na przykład _sip._tls.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600

  SRV

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp.nazwa_domeny. Na przykład _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  3600

  SRV

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-5-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Hostgator-BP-Konfigurowanie-5-2

 5. Dodaj drugi rekord SRV.

  W sekcji Add a Record (Dodaj rekord) utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×