Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Heart Internet

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli serce Internet jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, program Skype dla firm Online, i tak dalej.

Oto główne rekordy, które trzeba dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Internet serce domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Heart Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Manage Domain Names (Zarządzanie nazwami domen) z listy rozwijanej w sekcji Manage Domain Parking (Zarządzanie parkowaniem domen) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

 3. Wybierz pozycję Manage Now (Zarządzaj teraz).

 4. W sekcji Zarządzanie domeny wybierz pozycję Zarządzanie systemem DNS.

 5. W sekcji TXT Records (Rekordy TXT) w polu Text (Tekst) nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartość z następującej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Subdomain (Poddomena)

  Text (Tekst)

  Pozostaw to pole puste.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 6. Wybierz pozycję Update DNS (Aktualizuj DNS).

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Heart Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Manage Domain Names (Zarządzanie nazwami domen) z listy rozwijanej w sekcji Manage Domain Parking (Zarządzanie parkowaniem domen) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

 3. Wybierz pozycję Manage Now (Zarządzaj teraz).

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W sekcji Zarządzanie domeny wybierz pozycję Zarządzanie systemem DNS.

 5. W sekcji MX Records (Rekordy MX) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Subdomain (Poddomena)

  Mail server (Serwer poczty)

  Priority (Priorytet)

  Pozostaw to pole puste.

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  Uwagi: 

  • Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.

  • Jak to znaleźć?

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-2-1

 6. Wybierz pozycję Update DNS (Aktualizuj DNS).

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-2-2

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX w sekcji MX Records (Rekordy MX), usuń je, wybierając każdy z nich w kolumnie Delete (Usuń), a następnie ponownie wybierając pozycję Update DNS (Aktualizuj DNS).

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-2-3

 8. Następnie ponownie wybierz pozycję Update DNS (Aktualizuj DNS).

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-2-4

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Heart Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Manage Domain Names (Zarządzanie nazwami domen) z listy rozwijanej w sekcji Manage Domain Parking (Zarządzanie parkowaniem domen) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

 3. Wybierz pozycję Manage Now (Zarządzaj teraz).

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W sekcji Zarządzanie domeny wybierz pozycję Zarządzanie systemem DNS.

 5. Dodaj pierwsze dwa z sześciu rekordów CNAME.

  W sekcji CNAME Records (Rekordy CNAME) w polach dwóch nowych rekordów wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszych dwóch wierszy poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Subdomain (Poddomena)

  Address (Adres)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta musi się kończyć się kropką (.)

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-3-1

 6. Wybierz pozycję Update DNS (Aktualizuj DNS).

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-3-2

 7. Dodaj cztery pozostałe rekordy CNAME.

  W sekcji Create New A/AAAA/CNAME records (Tworzenie nowych rekordów A/AAAA/CNAME) utwórz rekordy przy użyciu wartości z dwóch następnych wierszy tabeli. Następnie ponownie wybierz pozycję Update DNS (Aktualizuj DNS).

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-3-4

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć jeden rekord SPF, która zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Heart Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Manage Domain Names (Zarządzanie nazwami domen) z listy rozwijanej w sekcji Manage Domain Parking (Zarządzanie parkowaniem domen) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

 3. Wybierz pozycję Manage Now (Zarządzaj teraz).

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W sekcji Zarządzanie domeny wybierz pozycję Zarządzanie systemem DNS.

 5. W sekcji TXT Records (Rekordy TXT) w polu Text (Tekst) nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartość z następującej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Subdomain (Poddomena)

  Text (Tekst)

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-4-1

 6. Wybierz pozycję Update DNS (Aktualizuj DNS).

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-4-2

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Heart Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Manage Domain Names (Zarządzanie nazwami domen) z listy rozwijanej w sekcji Manage Domain Parking (Zarządzanie parkowaniem domen) wybierz nazwę aktualizowanej domeny.

 3. Wybierz pozycję Manage Now (Zarządzaj teraz).

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W sekcji Zarządzanie domeny wybierz pozycję Zarządzanie systemem DNS.

 5. W sekcji SRV Records (Rekordy SRV) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  (Z list rozwijanych wybierz wartości Usługa i Protokół. Wartości usługi dla drugiego rekordu wybierz (wprowadź własne) na liście rozwijanej, a następnie wpisz lub kopiowanie i wklejanie wartość _sipfederationtls)

  Usługa

  Protokół

  Serwer

  Port

  Pri

  Wei

  SIP

  TLS

  sipdir.online.lync.com

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  443

  100

  1

  _sipfederationtls

  TCP

  sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  5061

  100

  1

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-5-1

 6. Wybierz pozycję Update DNS (Aktualizuj DNS).

  HeartInternet-BP-Konfiguracja-5-2

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×