Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Google Domains

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Google Domains jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, programu Lync itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Google Domains Twoja domena będzie skonfigurowana do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Google Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. W tym celu:

  Najpierw wybierz pozycję Sign In (Zaloguj się).

  Google-Domains-BP-Configure-1-1

  Następnie wprowadź poświadczenia logowania i ponownie wybierz pozycję Sign In (Zaloguj się).

  Google-Domains-BP-Configure-1-2

 2. Na stronie Domains (Domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz pozycję Configure DNS (Skonfiguruj DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

  Google-Domains-BP-Configure-1-3

 3. W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Data (Dane)

  @

  TXT

  1H

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Google-Domains-BP-Verify-1-1

 4. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Google-Domains-BP-Verify-1-2

 5. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Google Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. W tym celu:

  Najpierw wybierz pozycję Sign In (Zaloguj się).

  Google-Domains-BP-Configure-1-1

  Następnie wprowadź poświadczenia logowania i ponownie wybierz pozycję Sign In (Zaloguj się).

  Google-Domains-BP-Configure-1-2

 2. Na stronie Domains (Domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz pozycję Configure DNS (Skonfiguruj DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

  Google-Domains-BP-Configure-1-3

 3. Ważne : Jeśli masz konto e-mail usługi G Suite, najpierw musisz usunąć rekordy MX skojarzone z tym kontem. Rekordy MX usługi G Suite uniemożliwiają dodawanie kolejnych rekordów MX, także tych wymaganych dla usługi Office 365. Uwaga: usunięcie rekordów usługi G Suite nie powoduje usunięcia konta usługi G Suite. Aby usunąć rekordy MX usługi G Suite, wykonaj następujące czynności.

  Najpierw w sekcji Synthetic records (Rekordy syntetyczne) w obszarze G Suite wybierz pozycję Delete (Usuń).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-2-0-1

  Następnie wybierz pozycję Delete (Usuń).

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-2-0-2

 4. W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Data (Dane)

  @

  MX

  1H

  0 <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  0 to wartość priorytetu rekordu MX. Dodaj ją na początku wartości MX i oddziel ją od reszty wartości spacją.

  Uwaga : Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-2-1

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-2-2

 6. Jeśli istnieją inne niestandardowe rekordy MX, usuń je.

  Najpierw wybierz pozycję Edit (Edytuj) w wierszu rekordów MX.

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-2-3

  Teraz dla każdego z pozostałych niestandardowych rekordów MX wybierz pozycję w polu Data (Dane), a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze, aby usunąć dany rekord.

  Kontynuuj te działania, aż usuniesz pozycję Data (Dane) dla wszystkich pozostałych rekordów MX.

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-2-4

 7. Po usunięciu pozycji Data (Dane) dla poszczególnych z pozostałych rekordów MX wybierz pozycję Save (Zapisz), aby zapisać zmiany.

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-2-5

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Google Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. W tym celu:

  Najpierw wybierz pozycję Sign In (Zaloguj się).

  Google-Domains-BP-Configure-1-1

  Następnie wprowadź poświadczenia logowania i ponownie wybierz pozycję Sign In (Zaloguj się).

  Google-Domains-BP-Configure-1-2

 2. Na stronie Domains (Domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz pozycję Configure DNS (Skonfiguruj DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

  Google-Domains-BP-Configure-1-3

 3. Dodaj pierwszy rekord CNAME.

  W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Data (Dane)

  autodiscover

  CNAME

  1H

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sip

  CNAME

  1H

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  lyncdiscover

  CNAME

  1H

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  msoid

  CNAME

  1H

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseregistration

  CNAME

  1H

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment

  CNAME

  1H

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-3-1

 4. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-3-2

 5. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add (Dodaj), aby ukończyć ten rekord.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Google Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. W tym celu:

  Najpierw wybierz pozycję Sign In (Zaloguj się).

  Google-Domains-BP-Configure-1-1

  Następnie wprowadź poświadczenia logowania i ponownie wybierz pozycję Sign In (Zaloguj się).

  Google-Domains-BP-Configure-1-2

 2. Na stronie Domains (Domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz pozycję Configure DNS (Skonfiguruj DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

  Google-Domains-BP-Configure-1-3

 3. W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) w wierszu rekordu TXT wybierz pozycję Edit (Edytuj).

  Ważne : Witryna Google Domains przechowuje rekordy TXT jako zestaw, który może zawierać wiele rekordów. Jeśli masz co najmniej jeden inny rekord TXT (np. rekord TXT używany do weryfikowania swojej domeny), musisz dodać nowe rekordy TXT do tego zestawu rekordów. Próba wprowadzenia dodatkowych rekordów TXT jako osobnych pozycji spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie Duplicate record (Zduplikowany rekord).

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-4-1

 4. Wybierz pozycję kontrolkę (+).

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-4-2

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Data (Dane)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-4-3

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-4-4

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Google Domains, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. W tym celu:

  Najpierw wybierz pozycję Sign In (Zaloguj się).

  Google-Domains-BP-Configure-1-1

  Następnie wprowadź poświadczenia logowania i ponownie wybierz pozycję Sign In (Zaloguj się).

  Google-Domains-BP-Configure-1-2

 2. Na stronie Domains (Domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz pozycję Configure DNS (Skonfiguruj DNS) dla domeny, którą chcesz edytować.

  Google-Domains-BP-Configure-1-3

 3. Dodawanie pierwszego rekordu SRV.

  W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Data (Dane)

  _sip._tls

  SRV

  1H

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  1H

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-5-1

 4. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Google-Domains-BP-Konfiguracja-5-2

 5. Dodaj drugi rekord SRV.

  W sekcji Custom resource records (Niestandardowe rekordy zasobów) utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add (Dodaj), aby ukończyć ten rekord.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×