Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Gandi.net

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Gandi.net jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online i tym podobne.

Ten proces składa się z dwóch głównych części: należy najpierw zweryfikować domenę, a następnie dodać do niej rekordy DNS. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Weryfikowanie domeny

Dodawanie rekordów DNS do domeny

Aby zweryfikować i skonfigurować domenę dla usługi Office 365, należy dodać do tej domeny kilka rekordów DNS przy użyciu tzw. pliku strefy. Nie można edytować aktywnego pliku strefy rejestratora domen Gandi.net. Zamiast tego należy utworzyć tylko jedną kopię aktywnego pliku strefy rejestratora domen Gandi.net na potrzeby zweryfikowania domeny, a następnie utworzyć jeszcze jedną kopię i utworzyć w niej wszystkie rekordy DNS dla usługi Office 365.

Po wykonaniu obu tych zadań domena Gandi.net będzie skonfigurowana do pracy z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365

Aby zweryfikować domenę dla usługi Office 365, należy dodać rekord do pliku strefy dla tej domeny. Jak wspomniano wcześniej, nie można edytować aktywnego pliku strefy rejestratora domen Gandi.net. Zamiast tego należy utworzyć tylko jedną kopię aktywnego pliku strefy rejestratora domen Gandi.net na potrzeby procesu weryfikowania domeny Gandi.net w usłudze Office 365.

(Po zakończeniu procesu weryfikacji należy utworzyć jeszcze jedną kopię i utworzyć w niej wszystkie rekordy DNS dla usługi Office 365).

Pierwszy plik strefy pomaga jedynie zweryfikować, że jesteś właścicielem domeny, i nie ma wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć. (Z kolei drugi plik strefy należy zachować, ponieważ zawiera on wszystkie rekordy DNS utworzone na potrzeby współdziałania domeny z usługą Office 365).

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu Default Gandi zone file (Domyślny plik strefy witryny Gandi) wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Normal (Normalna) z listy rozwijanej Edit mode (Tryb edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Copy this zone to edit (Kopiuj tę strefę na potrzeby edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 6. W oknie dialogowym Copy a zone (Kopiowanie strefy) wpisz nową nazwę w polu Name (Nazwa), na przykład „Office 365 — weryfikacja”.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-5-1

 7. Następnie wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-5-2

 8. Na stronie Zones (Strefy) > nazwa_strefy wybierz pozycję Create a new version (Utwórz nową wersję).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-6

Po utworzeniu pliku strefy przejdź do następnej sekcji, w której dodasz rekord TXT potrzebny do zweryfikowania domeny Gandi.net w usłudze Office 365.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Przed rozpoczęciem procedury opisanej w tej sekcji wykonaj procedurę opisaną w pierwszej sekcji tego artykułu Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu odpowiadającym plikowi strefy utworzonemu na potrzeby weryfikacji usługi Office 365 wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-14

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-8

 6. W sekcji Add a record (Dodawanie rekordu) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ), TTL (Czas wygaśnięcia) i hours (godziny).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  GandiNet-BP-Weryfikowanie-1-1

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby potwierdzić zmiany.

  GandiNet-BP-Weryfikowanie-1-2

Po utworzeniu pliku TXT, którego usługa Office 365 użyje do zweryfikowania domeny Gandi.net, przejdź do następnej sekcji i aktywuj nowy plik strefy zawierający rekord.

Powrót do początku

Aktywowanie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365

Przed rozpoczęciem procedury opisanej w tej sekcji wykonaj procedury opisane w dwóch pierwszych sekcjach tego artykułu (Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365 i Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji), jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Teraz należy zaktualizować domyślne ustawienia witryny Gandi.net, aby plik strefy weryfikacji usługi Office 365 stał się aktywnym plikiem strefy dla domeny, którą zmieniasz.

Ostrzeżenie : W przeciwnym razie usługa Office 365 nie będzie mogła zweryfikować domeny.

 1. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-1

 2. Następnie wybierz pozycję Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-2

 3. W oknie dialogowym Use this version (Użyj tej wersji) wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-10

 4. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domains (Domeny).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-11

 5. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 6. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) znajdź nowy plik strefy, a następnie wybierz pozycję Choose (Wybierz).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-12

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby potwierdzić zmiany.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-13

Aby ukończyć proces weryfikowania domeny Gandi.net w usłudze Office 365, postępuj zgodnie z instrukcjami w następnej sekcji.

Powrót do początku

Weryfikowanie domeny w usłudze Office 365

Przed rozpoczęciem procedury opisanej w tej sekcji wykonaj procedury opisane w trzech pierwszych sekcjach tego artykułu (Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365, Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji i Aktywowanie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365), jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Po zweryfikowaniu domeny Gandi.net w usłudze Office 365 możesz przystąpić do utworzenia tylko jednej kopii aktywnego pliku strefy witryny Gandi.net, w której należy utworzyć wszystkie rekordy DNS potrzebne domenom Gandi.net do współdziałania z usługą Office 365. Pozostałe sekcje tego artykułu przeprowadzą Cię przez ten proces.

Powrót do początku

Tworzenie pliku strefy dla rekordów DNS usługi Office 365

Jeśli domena Gandi.net nie jest jeszcze zweryfikowana w usłudze Office 365, zrób to teraz, postępując zgodnie z procedurami opisanymi w pierwszych czterech sekcjach tego artykułu, począwszy od sekcji Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365.

W pliku strefy, który teraz utworzysz, należy utworzyć rekordy DNS potrzebne dla usługi Office 365. Konto usługi Office 365 nie będzie działać bez tych rekordów. Po zakończeniu tworzenia wszystkich rekordów DNS należy wyznaczyć ten plik strefy jako aktywny plik strefy witryny Gandi.net i używać go zamiast pliku strefy utworzonego na potrzeby weryfikacji domeny w poprzednich sekcjach.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu Default Gandi zone file (Domyślny plik strefy witryny Gandi) wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-15

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Normal (Normalna) z listy rozwijanej Edit mode (Tryb edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Copy this zone to edit (Kopiuj tę strefę na potrzeby edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 6. W oknie dialogowym Copy a zone (Kopiowanie strefy) wpisz nową nazwę strefy w polu Name (Nazwa), na przykład „Office 365 — rekordy DNS”.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-16-1

 7. Następnie wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-16-2

 8. Na stronie Zones (Strefy) > nazwa_strefy wybierz pozycję Create a new version (Utwórz nową wersję).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-17

Po utworzeniu nowego pliku strefy należy dodać do niego wszystkie rekordy DNS, których domena Gandi.net potrzebuje do poprawnego współdziałania z usługą Office 365. Należy utworzyć cztery typy rekordów: MX, CNAME, SPF i SRV. Możesz utworzyć te rekordy w dowolnej kolejności, ale należy utworzyć je wszystkie przed aktywowaniem nowego pliku strefy, co opisano w ostatniej sekcji tego artykułu.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Ważne : Przed utworzeniem rekordów DNS dla domeny Gandi.net należy najpierw zweryfikować tę domenę w usłudze Office 365 (zobacz cztery pierwsze sekcje tego artykułu), a następnie utworzyć plik strefy i utworzyć w nim rekordy DNS. Po utworzeniu wszystkich potrzebnych rekordów należy aktywować plik strefy.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu odpowiadającym plikowi strefy utworzonemu dla rekordów DNS usługi Office 365 wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-18

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-8

 6. W sekcji Add a record (Dodawanie rekordu) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ), TTL (Czas wygaśnięcia) i hours (godziny).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  MX Priority (Priorytet MX)

  MX

  1 hours

  @

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga : Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-2-1

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-2-2

 8. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń jeden z nich, wybierając odpowiadającą mu ikonę Delete (X) (Usuń).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-2-3

 9. Wybierz pozycję Delete (Usuń), aby potwierdzić usunięcie.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-2-4

 10. W ten sam sposób usuń wszelkie pozostałe rekordy MX, zostawiając tylko ten, który utworzono wcześniej w tej procedurze.

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

Ważne : Przed utworzeniem rekordów DNS dla domeny Gandi.net należy najpierw zweryfikować tę domenę w usłudze Office 365 (zobacz cztery pierwsze sekcje tego artykułu), a następnie utworzyć plik strefy i utworzyć w nim rekordy DNS. Po utworzeniu wszystkich potrzebnych rekordów należy aktywować plik strefy.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu odpowiadającym plikowi strefy utworzonemu dla rekordów DNS usługi Office 365 wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-18

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 6. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W sekcji Add a record (Dodawanie rekordu) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza następującej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ), TTL (Czas wygaśnięcia) i hours (godziny).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  CNAME

  1 hours

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  1 hours

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  1 hours

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  1 hours

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  1 hours

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  CNAME

  1 hours

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-3-1

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-3-2

 8. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Add (Dodaj), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Ważne : Przed utworzeniem rekordów DNS dla domeny Gandi.net należy najpierw zweryfikować tę domenę w usłudze Office 365 (zobacz cztery pierwsze sekcje tego artykułu), a następnie utworzyć plik strefy i utworzyć w nim rekordy DNS. Po utworzeniu wszystkich potrzebnych rekordów należy aktywować plik strefy.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu odpowiadającym plikowi strefy utworzonemu dla rekordów DNS usługi Office 365 wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-18

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-8

 6. W sekcji Add DNS Record (Dodawanie rekordu DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ), TTL (Czas wygaśnięcia) i hours (godziny).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  TXT

  1 hours

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-4-1

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-4-2

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Ważne : Przed utworzeniem rekordów DNS dla domeny Gandi.net należy najpierw zweryfikować tę domenę w usłudze Office 365 (zobacz cztery pierwsze sekcje tego artykułu), a następnie utworzyć plik strefy i utworzyć w nim rekordy DNS. Po utworzeniu wszystkich potrzebnych rekordów należy aktywować plik strefy.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu odpowiadającym plikowi strefy utworzonemu dla rekordów DNS usługi Office 365 wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-18

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-8

 6. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ), TTL (Czas wygaśnięcia) i hours (godziny).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  SRV

  1 hours

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  SRV

  1 hours

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-5-1

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-5-2

 8. Dodaj drugi rekord SRV:

  W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Add (Dodaj), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Powrót do początku

Aktywowanie pliku strefy dla rekordów DNS usługi Office 365

Ważne : Jeśli Twoja domena nie została jeszcze zweryfikowana i nie utworzono wszystkich potrzebnych rekordów DNS, zdecydowanie zalecamy, aby to zrobić przed wykonaniem ostatniej procedury. Wszystkie potrzebne instrukcje znajdują się we wcześniejszych sekcjach tego artykułu.

Jeśli domena została zweryfikowana i utworzono wszystkie rekordy MX, CNAME, SPF i SRV potrzebne dla usługi Office 365, należy teraz ponownie zaktualizować domyślne ustawienia witryny Gandi.net, tym razem tak, aby plik strefy rekordów DNS usługi Office 365 zastąpił plik strefy weryfikacji usługi Office 365 i stał się aktywnym plikiem strefy dla zmienianej domeny.

Ostrzeżenie : W przeciwnym razie domena Gandi.net nie będzie mogła prawidłowo współdziałać z usługą Office 365.

 1. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-1

 2. Następnie wybierz pozycję Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-2

 3. W oknie dialogowym Use this version (Użyj tej wersji) wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-10

 4. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domains (Domeny).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-19

 5. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 6. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) znajdź nowy plik strefy (ten, do którego dodano wszystkie rekordy DNS usługi Office 365), a następnie wybierz pozycję Choose (Wybierz).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-20

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby potwierdzić zmiany.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-21

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×