Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Fasthosts.co.uk

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Fasthosts.co.uk jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online i tym podobne.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów na Fasthosts.co.uk domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS dla witryny sieci Web z Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Fasthosts.co.uk, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  FasthostsUK-BP-Configure-1-1

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domain (Domena), a następnie wybierz pozycję Manage Domains (Zarządzaj domenami).

  FasthostsUK-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Configure Domain Names (Konfigurowanie nazw domen) znajdź nazwę aktualizowanej domeny, a następnie wybierz ikonę DNS dla tej nazwy domeny.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Advanced DNS (Zaawansowana usługa DNS) domeny w sekcji TXT Records (Rekordy TXT) wybierz pozycję Add TXT Record (Dodaj rekord TXT).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  FasthostsUK-BP-Verify-1-1

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  FasthostsUK-BP-Verify-1-2

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  FasthostsUK-BP-Verify-1-3

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Fasthosts.co.uk, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  FasthostsUK-BP-Configure-1-1

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domain (Domena), a następnie wybierz pozycję Manage Domains (Zarządzaj domenami).

  FasthostsUK-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Configure Domain Names (Konfigurowanie nazw domen) znajdź nazwę aktualizowanej domeny, a następnie wybierz ikonę DNS dla tej nazwy domeny.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Advanced DNS (Zaawansowana usługa DNS) domeny w sekcji MX Records (Rekordy MX) wybierz pozycję Add MX Record (Dodaj rekord MX).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-2-1

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Points To (Wskazuje)

  Priority (Priorytet)

  @

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-2-2

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-2-3

 7. Jeśli w sekcji MX Record (Rekord MX) istnieją inne rekordy MX, usuń jeden z nich, wybierając odpowiadającą mu pozycję Remove (Usuń).

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-2-4

 8. Zaznacz pole wyboru potwierdzenia.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-2-5

 9. Wybierz pozycję Potwierdź.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-2-6

 10. W ten sam sposób usuń wszystkie pozostałe rekordy MX, aż pozostanie tylko ten, który został utworzony w tej procedurze.

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Fasthosts.co.uk, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  FasthostsUK-BP-Configure-1-1

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domain (Domena), a następnie wybierz pozycję Manage Domains (Zarządzaj domenami).

  FasthostsUK-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Configure Domain Names (Konfigurowanie nazw domen) znajdź nazwę aktualizowanej domeny, a następnie wybierz ikonę DNS dla tej nazwy domeny.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Advanced DNS (Zaawansowana usługa DNS) domeny w sekcji CNAME Records (Rekordy CNAME) wybierz pozycję Add CNAME Record (Dodaj rekord CNAME).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-3-1

 5. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Points To (Wskazuje)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-3-2

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-3-3

 7. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  Na stronie Advanced DNS (Zaawansowana usługa DNS) wybierz ponownie pozycję Add CNAME Record (Dodaj rekord CNAME), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Save (Zapisz), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Fasthosts.co.uk, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  FasthostsUK-BP-Configure-1-1

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domain (Domena), a następnie wybierz pozycję Manage Domains (Zarządzaj domenami).

  FasthostsUK-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Configure Domain Names (Konfigurowanie nazw domen) znajdź nazwę aktualizowanej domeny, a następnie wybierz ikonę DNS dla tej nazwy domeny.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Advanced DNS (Zaawansowana usługa DNS) domeny w sekcji TXT Records (Rekordy TXT) wybierz pozycję Add TXT Record (Dodaj rekord TXT).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-4-1

 5. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-4-2

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Fasthosts.co.uk, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  FasthostsUK-BP-Configure-1-1

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domain (Domena), a następnie wybierz pozycję Manage Domains (Zarządzaj domenami).

  FasthostsUK-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Configure Domain Names (Konfigurowanie nazw domen) znajdź nazwę aktualizowanej domeny, a następnie wybierz ikonę DNS dla tej nazwy domeny.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Advanced DNS (Zaawansowana usługa DNS) domeny w sekcji SRV Records (Rekordy SRV) wybierz pozycję Add SRV Record (Dodaj rekord SRV).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-5-1

 5. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Target (Element docelowy)

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-5-2

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  FasthostsUK-BP-Konfigurowanie-5-3

 7. Dodaj drugi rekord SRV.

  Na stronie Advanced DNS w sekcji Rekordy SRV wybierz pozycję Dodaj rekord SRV, Utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Zapisz do wykonania drugi rekord.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×