Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Europe Registry

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Europe Registry jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Europe Registry Twoja domena będzie skonfigurowana do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) wybierz pozycję MY DOMAINS (MOJE DOMENY).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W sekcji My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-5

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Zawartość

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  EuropeRegistry-BP-Weryfikacja-1-1

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

  EuropeRegistry-BP-Verify-1-2

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) wybierz pozycję MY DOMAINS (MOJE DOMENY).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W sekcji My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-1-5

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Content (Zawartość)

  Priority (Priorytet)

  @

  MX

  <klucz_domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Uwaga : Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-2-1

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-2-2

 9. Jeśli istnieją inne rekordy MX, wskaż poszczególne rekordy, aby wyświetlić znak X obok rekordu, a następnie wybierz ten znak X, aby usunąć dany rekord.

  Kontynuuj do momentu usunięcia wszystkich rekordów MX z wyjątkiem tego utworzonego wcześniej w tej procedurze.

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-2-3

 10. Wybierz pozycję CONFIRM (Potwierdź).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-2-4

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) wybierz pozycję MY DOMAINS (MOJE DOMENY).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W sekcji My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-1-5

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. Utwórz pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Content (Zawartość)

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-3-1

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-3-2

 9. Dodaj pozostałe pięć rekordów CNAME według tej samej procedury — wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pozostałych wierszy powyższej tabeli, wybierając pozycję ADD (Dodaj) po utworzeniu każdego z rekordów.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) wybierz pozycję MY DOMAINS (MOJE DOMENY).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W sekcji My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-1-5

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Zawartość

  @

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-4-1

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-4-2

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) wybierz pozycję MY DOMAINS (MOJE DOMENY).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W sekcji My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-3

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

  EuropeRegistry-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-1-5

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. Utwórz pierwszy z dwóch rekordów SRV:

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Content (Zawartość)

  Priority (Priorytet)

  _sip._tls

  SRV

  1 443 sipdir.online.lync.com.

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  100

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  100

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-5-1

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurowanie-5-2

 9. Dodaj drugi rekord SRV według tej samej procedury — wpisz lub skopiuj i wklej wartości z drugiego wiersza powyższej tabeli, wybierając pozycję ADD (Dodaj) po utworzeniu rekordu.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×