Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Dyn.com

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Dyn.com jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Dyn.com Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Dyn.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Dyn-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Zone Level Services (Usługi na poziomie strefy) wybierz pozycję Dyn Standard DNS Service (Standardowa usługa DNS Dyn) dla domeny, którą chcesz edytować.

 3. Na stronie DNS dla Twojej domeny wybierz pozycję Preferences (Preferencje).

 4. Wybierz pozycję Enable Expert Interface (Włącz interfejs ekspercki).

 5. W sekcji Add DNS Record (Dodawanie rekordu DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Data (Dane)

  Pozostaw to pole puste.

  600

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: to jest wartość przykładowa. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.

  Jak to znaleźć?

  Dyn-BP-Weryfikowanie-1-1

 6. Wybierz pozycję Create Record (Utwórz rekord).

  Dyn-BP-Weryfikowanie-1-2

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikowanie-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Dyn.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Dyn-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Zone Level Services (Usługi na poziomie strefy) wybierz pozycję Dyn Standard DNS Service (Standardowa usługa DNS Dyn) dla domeny, którą chcesz edytować.

 3. Na stronie DNS dla Twojej domeny wybierz pozycję Preferences (Preferencje).

 4. Wybierz pozycję Enable Expert Interface (Włącz interfejs ekspercki).

 5. W sekcji Add DNS Record (Dodawanie rekordu DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Czas wygaśnięcia

  Typ

  Dane

  Pozostaw to pole puste.

  600

  MX

  10 <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  10 to wartość priorytetu rekordu MX. Dodaj ją na początku wartości MX i oddziel ją od reszty wartości spacją.

  Uwaga : Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Dyn-BP-Konfigurowanie-2-1

 6. Wybierz pozycję Create Record (Utwórz rekord).

  Dyn-BP-Konfigurowanie-2-2

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je, zaznaczając odpowiadające im pola wyboru w kolumnie Delete (Usuń).

  Dyn-BP-Konfigurowanie-2-3

 8. Wybierz polecenie Apply Changes (Zastosuj zmiany).

  Dyn-BP-Konfigurowanie-2-4

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Dyn.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Dyn-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Zone Level Services (Usługi na poziomie strefy) wybierz pozycję Dyn Standard DNS Service (Standardowa usługa DNS Dyn) dla domeny, którą chcesz edytować.

 3. Na stronie DNS dla Twojej domeny wybierz pozycję Preferences (Preferencje).

 4. Wybierz pozycję Enable Expert Interface (Włącz interfejs ekspercki).

 5. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W sekcji Add DNS Record (Dodawanie rekordu DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza następującej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Czas wygaśnięcia

  Typ

  Data (Dane)

  autodiscover

  600

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  sip

  600

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  lyncdiscover

  600

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  msoid

  600

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseregistration

  600

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  enterpriseenrollment

  600

  CNAME

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Dyn-BP-Konfigurowanie-3-1

 6. Wybierz pozycję Create Record (Utwórz rekord).

  Dyn-BP-Konfigurowanie-3-2

 7. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W sekcji Add DNS Record (Dodawanie rekordu DNS) utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Create Record (Utwórz rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Dyn.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Dyn-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Zone Level Services (Usługi na poziomie strefy) wybierz pozycję Dyn Standard DNS Service (Standardowa usługa DNS Dyn) dla domeny, którą chcesz edytować.

 3. Na stronie DNS dla Twojej domeny wybierz pozycję Preferences (Preferencje).

 4. Wybierz pozycję Enable Expert Interface (Włącz interfejs ekspercki).

 5. W sekcji Add DNS Record (Dodawanie rekordu DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Czas wygaśnięcia

  Typ

  Dane

  Pozostaw to pole puste.

  600

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Dyn-BP-Konfigurowanie-4-1

 6. Wybierz pozycję Create Record (Utwórz rekord).

  Dyn-BP-Konfigurowanie-4-2

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Dyn.com, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się. Dyn-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Zone Level Services (Usługi na poziomie strefy) wybierz pozycję Dyn Standard DNS Service (Standardowa usługa DNS Dyn) dla domeny, którą chcesz edytować.

 3. Na stronie DNS dla Twojej domeny wybierz pozycję Preferences (Preferencje).

 4. Wybierz pozycję Enable Expert Interface (Włącz interfejs ekspercki).

 5. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W sekcji Add DNS Record (Dodawanie rekordu DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza następującej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Czas wygaśnięcia

  Typ

  Data (Dane)

  _sip._tls

  600

  SRV

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  _sipfederationtls._tcp

  600

  SRV

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Dyn-BP-Konfigurowanie-5-1

 6. Wybierz pozycję Create Record (Utwórz rekord).

  Dyn-BP-Konfigurowanie-5-2

 7. Dodaj drugi rekord SRV.

  W sekcji Add DNS Record (Dodawanie rekordu DNS) utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Create Record (Utwórz rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×