Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie DNSMadeEasy

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna DNSMadeEasy jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie DNSMadeEasy Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie hosta domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Ważne: 

 • W przypadku kont w witrynie DNSMadeEasy dodana domena została zakupiona u oddzielnego rejestratora domen. Witryna DNSMadeEasy nie oferuje usługi rejestracji domen. Możliwość zalogowania się w witrynie DNSMadeEasy i utworzenia rekordu DNS jest wystarczającym dowodem własności.

 • Zwróć uwagę, że ten rekord jest używany wyłącznie do zweryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie ma wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Managed DNS (Zarządzane usługi DNS) w obszarze TXT Records (Rekordy TXT) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DNSMadeEasy-BP-Verify-1-1

 4. W obszarze Add TXT Record (Dodaj rekord TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Pozostaw to pole puste.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Verify-1-2

 5. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  DNSMadeEasy-BP-Verify-1-3

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Managed DNS (Zarządzane usługi DNS) w obszarze MX Records (Rekordy MX) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-1

 4. W obszarze Add MX Records (Dodaj rekordy MX) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Name (Nazwa)

  Server (Serwer)

  MX Level (Poziom MX)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Pozostaw to pole puste.

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-2

 5. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-3

 6. Jeśli w sekcji MX Records (Rekordy MX) są wymienione inne rekordy MX, usuń je wszystkie, zaznaczając je.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-4-1

 7. Po zaznaczeniu wszystkich rekordów wybierz pozycję Delete selected (Usuń zaznaczone).

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-4-2

 8. W oknie dialogowym Delete MX Records (Usuwanie rekordów MX) wybierz pozycję Delete (Usuń), aby potwierdzić wprowadzane zmiany.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-2-5

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Managed DNS (Zarządzane usługi DNS) w obszarze CNAME Records (Rekordy CNAME) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-3-1

 4. Dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  W obszarze Add CNAME Records (Dodaj rekordy CNAME) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza w poniższej tabeli.

  Name (Nazwa)

  Alias to (Alias)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-3-2

 5. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-3-3

 6. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  W obszarze CNAME Records (Rekordy CNAME) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy), a następnie dodaj rekord, wpisując wartości z następnego wiersza tabeli i ponownie wybierając pozycję Submit (Prześlij) w celu ukończenia tworzenia rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Managed DNS (Zarządzane usługi DNS) w obszarze TXT Records (Rekordy TXT) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-4-1

 4. W obszarze Add TXT Record (Dodaj rekord TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-4-2

 5. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-4-3

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Managed DNS (Zarządzane usługi DNS) w obszarze SRV Records (Rekordy SRV) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-5-1

 4. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W obszarze Add SRV Records (Dodaj rekordy SRV) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza w poniższej tabeli.

  Name (Nazwa)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Host

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1800

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-5-2

 5. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  DNSMadeEasy-BP-Konfigurowanie-5-3

 6. Dodaj drugi rekord SRV.

  W obszarze SRV Records (Rekordy SRV) wybierz kontrolkę (+) (Add new — Dodaj nowy), a następnie dodaj rekord, wpisując wartości z następnego wiersza tabeli i ponownie wybierając pozycję Submit (Prześlij) w celu ukończenia tworzenia rekordu.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×