Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Bluehost

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Bluehost jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online i tym podobne.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Bluehost Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Bluehost, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Bluehost-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Bluehost-BP-Configure-1-2

 3. W obszarze domain_name (nazwa_domeny) w wierszu DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj) dla rekordów DNS.

  Bluehost-BP-Configure-1-3

 4. Na stronie DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) w obszarze Add DNS Record (Dodaj rekord DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Record (Rekord hosta)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  TXT Value (Wartość TXT)

  @

  14400

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Bluehost-BP-Verify-1-1

 5. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Bluehost, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Bluehost-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Bluehost-BP-Configure-1-2

 3. W obszarze domain_name (nazwa_domeny) w wierszu DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj) dla rekordów DNS.

  Bluehost-BP-Configure-1-3

 4. Na stronie DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) w obszarze Add DNS Record (Dodaj rekord DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Record (Rekord hosta)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Points To (Wskazuje)

  Priority (Priorytet)

  @

  14400

  MX

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga : Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  0

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-2-1

 5. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-2-2

 6. Jeśli istnieją inne rekordy MX w sekcji MX (Mail Exchanger) (Rekordy MX — wymiany poczty), usuń je wszystkie.

  Wybierz pozycję Delete (Usuń) obok jednego z dodatkowych rekordów MX.

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-2-3

 7. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję OK.

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-2-4

 8. Wykonaj te same czynności, aby usunąć wszystkie inne rekordy MX, które były wcześnie na liście.

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Bluehost, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Bluehost-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Bluehost-BP-Configure-1-2

 3. W obszarze domain_name (nazwa_domeny) w wierszu DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj) dla rekordów DNS.

  Bluehost-BP-Configure-1-3

 4. W sekcji rekordów A (Host) znajdź wiersz rekordu autodiscover, a następnie wybierz polecenie delete (Usuń) dla tego wiersza.

  Ważne : Należy usunąć istniejący rekord autodiscoverprzed dodaniem rekordu autodiscover wymaganego przez usługę Office 365. Witryna Bluehost nie zezwala na przechowywanie dwóch rekordów autodiscover jednocześnie.

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-3-0-1

 5. Wybierz pozycję OK.

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-3-0-2

 6. Utwórz pierwszy z sześciu rekordów CNAME:

  Na stronie DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) w obszarze Add DNS Record (Dodaj rekord DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Record (Rekord hosta)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Points To (Wskazuje)

  autodiscover

  14400

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip

  14400

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  14400

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid

  14400

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  14400

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  14400

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-3-1

 7. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-3-2

 8. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  Pozostając w sekcji Add DNS Record (Dodaj rekord DNS), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję add record (Dodaj rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Bluehost, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Bluehost-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Bluehost-BP-Configure-1-2

 3. W obszarze domain_name (nazwa_domeny) w wierszu DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj) dla rekordów DNS.

  Bluehost-BP-Configure-1-3

 4. Na stronie DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) w obszarze Add DNS Record (Dodaj rekord DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Record (Rekord hosta)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Wartość TXT

  @

  14400

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-4-1

 5. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-4-2

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Bluehost, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Bluehost-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Bluehost-BP-Configure-1-2

 3. W obszarze domain_name (nazwa_domeny) w wierszu DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj) dla rekordów DNS.

  Bluehost-BP-Configure-1-3

 4. Utwórz pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  Na stronie DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) w obszarze Add DNS Record (Dodaj rekord DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Host

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  Points To (Wskazuje)

  _sip

  _tls

  @

  14400

  SRV

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls

  _tcp

  @

  14400

  SRV

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-5-1

 5. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

  Bluehost-BP-Konfigurowanie-5-2

 6. Dodaj drugi rekord SRV.

  Pozostając w sekcji Add DNS Record (Dodaj rekord DNS), utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję add record (Dodaj rekord), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×