Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Amazon Web Services (AWS)

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna AWS jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, programu Lync itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie AWS Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Wybierz pozycję Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów).

 5. W obszarze Create Record Set (Tworzenie zestawu rekordów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i Routing Policy (Zasady routingu).

  Porada: Znaki cudzysłowu wymagane w instrukcjach wyświetlanych na ekranie zostaną wprowadzone automatycznie. Nie musisz wpisywać ich ręcznie.

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) [Czas wygaśnięcia (w sekundach)]

  Value (Wartość)

  Routing Policy (Zasady routingu)

  Pozostaw to pole puste.

  TXT — Tekst

  Nie

  300

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Proste

  AWS-BP-Weryfikowanie-1-1

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  AWS-BP-Weryfikowanie-1-2

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Wybierz pozycję Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów).

 5. W obszarze Create Record Set (Tworzenie zestawu rekordów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i Routing Policy (Zasady routingu).

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) [Czas wygaśnięcia (w sekundach)]

  Value (Wartość)

  Routing Policy (Zasady routingu)

  Pozostaw to pole puste.

  MX — Mail exchange

  No (Nie)

  300

  0 <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com.

  0 to wartość priorytetu rekordu MX. Dodaj ją na początku wartości MX i oddziel ją od reszty wartości spacją.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Simple (Proste)

  AWS-BP-Konfigurowanie-2-1

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  AWS-BP-Konfigurowanie-2-2

 7. Jeśli istnieją inne rekordy MX, usuń je.

  Ważne: Witryna AWS przechowuje rekordy MX jako zestaw, który może zawierać wiele rekordów. NIE wybieraj opcji Delete Record Set (Usuń zestaw rekordów), ponieważ spowoduje to usunięcie wszystkich rekordów MX, łącznie z dopiero dodanym. Zamiast tego skorzystaj z poniższych instrukcji.

  Najpierw wybierz zestaw rekordów MX.

  AWS-BP-Konfigurowanie-2-3

  Następnie w obszarze Edit Record Set (Edytowanie zestawu rekordów) usuń wszystkie przestarzałe rekordy MX, zaznaczając je w polu Value (Wartość) i naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  AWS-BP-Konfigurowanie-2-4

 8. Wybierz pozycję Save Record Set (Zapisz zestaw rekordów).

  AWS-BP-Konfigurowanie-2-5

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Wybierz pozycję Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów).

 5. Dodaj pierwszy rekord CNAME.

  W obszarze Create Record Set (Tworzenie zestawu rekordów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza następującej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i Routing Policy (Zasady routingu).

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) [Czas wygaśnięcia (w sekundach)]

  Value (Wartość)

  Routing Policy (Zasady routingu)

  autodiscover

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  autodiscover.outlook.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Simple (Proste)

  sip

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Simple (Proste)

  lyncdiscover

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  webdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Simple (Proste)

  msoid

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Simple (Proste)

  enterpriseregistration

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  enterpriseregistration.windows.net.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Simple (Proste)

  enterpriseenrollment

  CNAME — Canonical name (CNAME — Nazwa kanoniczna)

  No (Nie)

  300

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Proste

  AWS-BP-Konfigurowanie-3-1

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  AWS-BP-Konfigurowanie-3-2

 7. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) wybierz polecenie Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów), utwórz rekord za pomocą wartości z następnego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Create (Utwórz), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Wybierz zestaw rekordów TXT.

  AWS-BP-Konfigurowanie-4-1

 5. W obszarze Edit Record Set (Edytowanie zestawu rekordów) na końcu bieżącej pozycji w polu Value (Wartość) istniejącego rekordu naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby utworzyć nowy wiersz, a następnie w tym nowym wierszu (pod istniejącą wartością) wpisz lub skopiuj i wklej wartość z poniższej tabeli (zobacz przykład na ilustracji znajdującej się poniżej tabeli).

  Wartość:

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Znaki cudzysłowu wymagane w instrukcjach wyświetlanych na ekranie zostaną wprowadzone automatycznie. Nie musisz wpisywać ich ręcznie.

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  AWS-BP-Konfigurowanie-4-2

 6. Wybierz pozycję Save Record Set (Zapisz zestaw rekordów).

  AWS-BP-Konfigurowanie-4-3

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  AWS-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Wybierz pozycję Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów).

 5. Dodaj pierwszy rekord SRV:

  W obszarze Create Record Set (Tworzenie zestawu rekordów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza następującej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i Routing Policy (Zasady routingu).

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) [Czas wygaśnięcia (w sekundach)]

  Value (Wartość)

  Routing Policy (Zasady routingu)

  _sip._tls

  SRV — Service locator (SRV — Lokalizator usług)

  No (Nie)

  300

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Simple (Proste)

  _sipfederationtls._tcp

  SRV — Service locator (SRV — Lokalizator usług)

  No (Nie)

  300

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Simple (Proste)

  AWS-BP-Konfigurowanie-5-1

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  AWS-BP-Konfigurowanie-5-2

 7. Aby dodać drugi rekord SRV:

  Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) wybierz polecenie Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów), utwórz rekord za pomocą wartości z następnego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Create (Utwórz), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×