Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Aabaco Small Business

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Aabaco Small Business jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itp.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Aabaco Small Business Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Ważne : Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji TXT Records (Rekordy TXT) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Weryfikowanie-1-1

 4. Na stronie Add TXT Record (Dodawanie rekordu TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta:

  Text: (Tekst)

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : Aby uzyskać tę wartość, musisz skorzystać z centrum administracyjnego. Jak ją znaleźć?

  Aabaco-BP-Weryfikowanie-1-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Weryfikowanie-1-3

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Zarządzanie domenami wybierz weryfikowaną domenę, a następnie w kolumnie Akcja dla tej domeny wybierz pozycję Rozpocznij konfigurowanie.

  O365-BP-Weryfikowanie-1-2

 3. Na stronie Dodaj ten rekord TXT, aby udowodnić, że domena nazwa_domeny należy do Ciebie wybierz pozycję Gotowe, rekord został dodany.

  O365-BP-Weryfikowanie-1-3

 4. Wybierz przycisk Dalej.

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Ważne : Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji MX Records (Rekordy MX) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-1

 4. Na stronie Add MX Record (Dodawanie rekordu MX) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej poniższe wartości.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Select priority (Wybierz priorytet).

  Mail server (Serwer poczty)

  Select Priority (Wybierz priorytet)

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga : Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-3

 6. Usuń wszelkie inne rekordy MX z listy, wybierając kontrolkę Delete (Usuń — ikona kosza na śmieci) w kolumnie Akcja.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-4

 7. Wybierz pozycję Delete (Usuń).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-5

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Ważne : Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji A and CNAME Records (Rekordy A i CNAME) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-3-1

 4. Na stronie A or CNAME Record (Rekord A lub CNAME) dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Ważne : W tym przypadku nie trzeba określać typu rekordu, ponieważ usługa Aabaco Small Business automatycznie rozpozna typ jako CNAME na podstawie wartości wprowadzonych w polach Source (Źródło) i Destination (Miejsce docelowe).

  Źródło

  Miejsce docelowe

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-3-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-3-3

 6. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) wybierz ponownie pozycję Add (Dodaj), utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add (Dodaj), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Ważne : Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

 1. Ważne : Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji TXT Records (Rekordy TXT) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Weryfikowanie-4-1

 4. Na stronie Add TXT Record (Dodawanie rekordu TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta:

  Tekst:

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-4-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-4-3

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Ważne : Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji SRV Records (Rekordy SRV) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-5-1

 4. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W sekcji Add SRV Record (Dodawanie rekordu SRV) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-5-2

  Hostname (Nazwa hosta)

  Destination (Miejsce docelowe)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  sip._tls

  sipdir.online.lync.com.

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  100

  1

  443

  sipfederationtls._tcp

  sipfed.online.lync.com.

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  100

  1

  5061

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-5-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-5-3

 6. Aby dodać drugi rekord SRV:

  W sekcji Add SRV Record (Dodawanie rekordu SRV) wybierz pozycję Add (Dodaj), utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add (Dodaj), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×