Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie 1&1 Internet

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Przestroga : 

 • Pamiętaj, że witryna 1&1 Internet nie pozwala, aby domena miała zarówno rekord MX, jak i rekord CNAME Autodiscover najwyższego poziomu. Ogranicza to sposoby możliwej konfiguracji usługi Exchange Online dla usługi Office 365. Istnieje obejście, ale zalecamy jego stosowanie tylko w przypadku, gdy masz już doświadczenie w tworzeniu poddomen w witrynie 1&1 Internet.

 • Jeśli mimo tego ograniczenia usług zdecydujesz się zarządzać rekordami DNS usługi Office 365 w witrynie 1&1 Internet, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online itd.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie 1&1 Internet Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo (od 0:42).

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1&1 Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Domain Center (Centrum domen) znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej domeny.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. W obszarze Domain Settings (Ustawienia domeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. W sekcji TXT and SRV Records (Rekordy TXT i SRV) wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. W obszarze Add Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Typ

  Prefiks

  Wartość nazwy

  TXT

  Pozostaw to pole puste.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  1&1-BP-Weryfikacja-1-1

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  1&1-BP-Verify-1-2

 8. Wybierz pozycję Zapisz.

  1&1-BP-Verify-1-3

 9. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-16

 10. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo (od 3:22).

Uwaga: Jeśli rejestracja nastąpiła w witrynie 1und1.de, zaloguj się tutaj.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1&1 Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Domain Center (Centrum domen) znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej domeny.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. W obszarze Domain Settings (Ustawienia domeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. W sekcji MX Records (Rekordy MX) w obszarze Mail Exchanger (MX Record) (Usługa wymiany poczty (rekord MX)) wybierz pozycję Other mail server (Inny serwer poczty).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  1&1-BP-Konfigurowanie-2-1

 6. Jeśli na liście znajdują się już rekordy MX, usuń je, zaznaczając poszczególne rekordy, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  (Jeśli na liście nie ma jeszcze żadnych rekordów MX, przejdź do następnego kroku).

  1&1-BP-Konfigurowanie-2-2

 7. W polach rekordu MX 1 wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  MX 1

  Priority (Priorytet)

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga : Pobierz <klucz-domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365.
  Jak to znaleźć?

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  1&1-BP-Konfigurowanie-2-3

 8. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  1&1-BP-Konfigurowanie-2-4

 9. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-16

Powrót do początku

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

W witrynie 1&1 Internet jest potrzebne obejście, aby można było używać rekordu MX razem z rekordami CNAME, które są wymagane dla usług wiadomości e-mail w usłudze Office 365. To obejście wymaga utworzenia zestawu poddomen w witrynie 1&1 Internet i przypisania ich do rekordów CNAME.

Ważne : Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że masz co najmniej dwie dostępne poddomeny. Zalecamy to rozwiązanie tylko wtedy, gdy masz już doświadczenie w tworzeniu poddomen w witrynie 1&1 Internet.

Powrót do początku

Podstawowe rekordy CNAME

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo (od 3:57).

Uwaga: Jeśli rejestracja nastąpiła w witrynie 1und1.de, zaloguj się tutaj.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1&1 Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Domain Center (Centrum domen) znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz pozycję Manage Subdomains (Zarządzaj poddomenami).

  1&1-BP-Konfiguracja-3-0

  Teraz utworzysz dwie poddomeny i ustawisz wartość lias dla każdej z nich.

  (Jest to wymagane, ponieważ witryna 1&1 Internet obsługuje tylko jeden rekord CNAME najwyższego poziomu, ale usługa Office 365 wymaga kilku rekordów CNAME).

  Najpierw utworzysz poddomenę Autodiscover.

 4. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-1

 5. W polu Create Subdomain (Utwórz poddomenę) dla nowej poddomeny wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Create Subdomain (Utwórz poddomenę) z poniższej tabeli. (Wartość Alias dodasz w kolejnym kroku).

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-2

 6. Wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-3

 7. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) znajdź poddomenę autodiscover, która właśnie została utworzona, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej poddomeny.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-4

 8. W obszarze Subdomain Settings (Ustawienia poddomeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-5

 9. W sekcji A/AAAA Records (IP Addresses) (Rekordy A/AAAA; adresy IP) w obszarze IP address (A Record) (Adres IP; rekord A) wybierz pozycję CNAME.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-6

 10. W polu Alias wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Alias z poniższej tabeli.

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-7

 11. Zaznacz pole wyboru dla zastrzeżenia I am aware (Rozumiem).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-8-1

 12. Wybierz pozycję Zapisz.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-8-2

 13. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-16

  Teraz utworzysz drugą poddomenę.

 14. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-9

 15. W polu Create Subdomain (Utwórz poddomenę) dla nowej poddomeny wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Create Subdomain (Utwórz poddomenę) z poniższej tabeli. (Wartość Alias dodasz w kolejnym kroku).

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-10

 16. Wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-11

 17. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) znajdź poddomenę msoid, która właśnie została utworzona, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej poddomeny.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-12

 18. W obszarze Subdomain Settings (Ustawienia poddomeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-13

 19. W sekcji A/AAAA Records (IP Addresses) (Rekordy A/AAAA; adresy IP) w obszarze IP address (A Record) (Adres IP; rekord A) wybierz pozycję CNAME.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-14-1

 20. W polu Alias wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Alias z poniższej tabeli.

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-14-2

 21. Zaznacz pole wyboru dla zastrzeżenia I am aware (Rozumiem).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-15-1

 22. Wybierz pozycję Zapisz.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-15-2

 23. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-16

Dodatkowe rekordy CNAME

Dodatkowe rekordy CNAME utworzone w poniższej procedurze umożliwiają korzystanie z usług Skype dla firm Online. Wykonasz te same czynności co w przypadku tworzenia dwóch rekordów CNAME, które zostały już utworzone.

 1. Utwórz trzecią poddomenę (Lyncdiscover).

  W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

 2. W polu Create Subdomain (Utwórz poddomenę) dla nowej poddomeny wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Create Subdomain (Utwórz poddomenę) z poniższej tabeli. (Wartość Alias dodasz w kolejnym kroku).

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 3. Wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

 4. Na stronie Domain Center (Centrum domen) wybierz pozycję Manage Subdomains (Zarządzaj poddomenami).

 5. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) znajdź poddomenę lyncdiscover, która właśnie została utworzona, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej poddomeny.

  W obszarze Subdomain Settings (Ustawienia poddomeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

 6. W sekcji A/AAAA Records (IP Addresses) (Rekordy A/AAAA; adresy IP) w obszarze IP address (A Record) (Adres IP; rekord A) wybierz pozycję CNAME.

 7. W polu Alias wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Alias z poniższej tabeli.

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 8. Zaznacz pole wyboru dla zastrzeżenia I am aware (Rozumiem), a następnie wybierz pozycję Save (Zapisz).

 9. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

 10. Utwórz czwartą poddomenę (SIP):

  W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

 11. W polu Create Subdomain (Utwórz poddomenę) dla nowej poddomeny wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Create Subdomain (Utwórz poddomenę) z poniższej tabeli. (Wartość Alias dodasz w kolejnym kroku).

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 12. Wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

 13. Na stronie Domain Center (Centrum domen) wybierz pozycję Manage Subdomains (Zarządzaj poddomenami).

 14. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) znajdź poddomenę sip, która właśnie została utworzona, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej poddomeny.

  W obszarze Subdomain Settings (Ustawienia poddomeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

 15. W sekcji A/AAAA Records (IP Addresses) (Rekordy A/AAAA; adresy IP) w obszarze IP address (A Record) (Adres IP; rekord A) wybierz pozycję CNAME.

 16. W polu Alias wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Alias z poniższej tabeli.

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 17. Zaznacz pole wyboru dla zastrzeżenia I am aware (Rozumiem), a następnie wybierz pozycję Save (Zapisz).

 18. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

Rekordy CNAME potrzebne dla usługi MDM

Ważne : Postępuj zgodnie z procedurą użytą dla czterech pozostałych rekordów CNAME, ale podaj wartości z poniższej tabeli.

Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

Alias

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

enterpriseenrollment

enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne : Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo (od 5:09).

Uwaga: Jeśli rejestracja nastąpiła w witrynie 1und1.de, zaloguj się tutaj.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1&1 Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Domain Center (Centrum domen) znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej domeny.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. W obszarze Domain Settings (Ustawienia domeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. W sekcji TXT and SRV Records (Rekordy TXT i SRV) wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. W obszarze Add Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Prefiks

  Wartość nazwy

  TXT

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga : Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Rekord TXT

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  Dodaj rekord

 8. Wybierz pozycję Zapisz.

  Zapisz rekord

 9. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-16

Powrót do początku

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo (od 5:51).

Uwaga: Jeśli rejestracja nastąpiła w witrynie 1und1.de, zaloguj się tutaj.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1&1 Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Domain Center (Centrum domen) znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej domeny.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. W obszarze Domain Settings (Ustawienia domeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. W sekcji TXT and SRV Records (Rekordy TXT i SRV) wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W obszarze Add Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza w poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartości Type (Typ) i TTL (Czas wygaśnięcia).

  Type (Typ)

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Name (Nazwa)

  Host

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  SRV

  sip

  tls

  Pozostaw to pole puste.

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  443

  3600 (1 godz.)

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  Pozostaw to pole puste.

  sipfed.online.lync.com

  100

  1

  5061

  3600 (1 godz.)

  1&1-BP-Konfigurowanie-5-1

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  1&1-BP-Konfigurowanie-5-2

 8. Wybierz pozycję Zapisz.

  1&1-BP-Konfigurowanie-5-3

 9. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-16

 10. Dodaj drugi rekord SRV.

  W sekcji TXT and SRV Records (Rekordy TXT i SRV) wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  W obszarze Add Record (Dodaj rekord) utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie wybierz ponownie pozycję Add (Add), Save (Zapisz) i Yes (Tak), aby zakończyć tworzenie rekordu.

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×