Tworzenie reguły w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli Twoja skrzynka odbiorcza szybko się zapełnia, warto skorzystać z nowych sposobów przetwarzania poczty e-mail. Reguły pomagają uporządkować pocztę e-mail i dotrzeć od razu do najważniejszych wiadomości. W programie Outlook 2016 dla komputerów Mac możesz automatycznie uruchamiać regułę dla wiadomości przychodzących lub wychodzących, zależnie od określonych warunków.

Reguła jest akcją wykonywaną automatycznie w odniesieniu do przychodzących lub wychodzących wiadomości na podstawie określonych przez Ciebie warunków. Utworzenie reguł ułatwia zachowanie dobrej organizacji pracy. Możesz na przykład utworzyć reguły, aby automatycznie przechowywać wiadomości w folderach lub przydzielać wiadomości do kategorii.

Uwaga : Kliknij pozycję ekspandery (>), aby wyświetlić zawartość dla każdej pozycji poniżej.

Można utworzyć regułę przenoszącą wszystkie wiadomości z [nazwa], w folderze o nazwie "Mail from [nazwa]". W przypadku otrzymania poczty z grupy (nazywanej także listą dystrybucyjną) kontaktów, możesz automatycznie Przenieś ją do określonego folderu.

 1. Aby utworzyć folder do przechowywania wiadomości e-mail przekazywanych przez regułę, zaznacz główną skrzynkę pocztową, a następnie na karcie Organizowanie kliknij pozycję Nowy folder, wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

  Porada : Jeśli folder został już utworzony, przejdź do kroku 2.

 2. Na liście wiadomości kliknij wiadomość e-mail z nadawcą lub adresatem, dla którego chcesz utworzyć regułę.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Reguły, a następnie kliknij pozycję Przenieś wiadomości od (nazwa nadawcy) lub Przenieś wiadomości do (nazwa adresata).

  Reguły: Przenieś wiadomości...

 4. W polu wyszukiwania folderu rozpocznij wpisywanie nazwy folderu, do którego chcesz przenosić wiadomości.

 5. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni folder, kliknij jego nazwę, kliknij pozycję Wybierz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Znajdowanie i wybieranie folderu

  Uwagi : 

  • Jeśli masz konto programu Microsoft Exchange zarządzane przez program Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszy, reguła jest automatycznie zapisywana na serwerze.

  • Jeśli utworzysz wiele reguł programu Outlook będą one uruchamiane w kolejności, w jakiej są wyświetlane w oknie reguły.

W przypadku tworzenia reguły na podstawie istniejącej już wiadomości informacje o nadawcy, adresacie i temacie w instrukcjach reguły są już wstępnie wypełnione.

 1. Aby utworzyć folder do przechowywania wiadomości e-mail przekazywanych przez regułę, zaznacz główną skrzynkę pocztową, a następnie na karcie Organizowanie kliknij pozycję Nowy folder, wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

  Porada : Jeśli folder został już utworzony, przejdź do kroku 2.

 2. Na liście wiadomości kliknij wiadomość, na podstawie której chcesz utworzyć regułę.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Reguły, a następnie kliknij pozycję Utwórz regułę.

 4. W obszarze Kiedy przychodzi nowa wiadomość odpowiednio zmodyfikuj kryteria.

  Tworzenie reguły na podstawie istniejącej wiadomości e-mail

  Aby usunąć warunek, kliknij pozycję Przycisk Usuń kryteria wyszukiwania . Aby dodać warunek, kliknij pozycję Przycisk Dodaj kryteria wyszukiwania .

 5. W obszarze, Wykonaj poniższe czynności wybierz odpowiednie wystąpić podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail. Na przykład po otrzymaniu wiadomości e-mail od osoby, wybierz pozycję Przenieś do folderu, wybierz folder ma wiadomości e-mail, które mają zostać przeniesione do i kliknij pozycję Wybierz Folder. W polu wyszukiwania Znajdź folder, który został utworzony dla tej reguły, kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij przycisk OK.

Ta procedura umożliwia tworzenie reguły niestandardowej dla konta IMAP lub POP. IMAP lub POP usługodawców internetowych obejmują: Gmail, Yahoo!, AOL i Hotmail/Outlook.com.

Uwaga : Jeśli nie wiesz, jakiego typu posiadanego konta, zobacz, Dowiedz się, jakiego typu konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły.

 2. W okienku po lewej stronie okna reguły w obszarze Reguły klienta kliknij typ konta.

 3. U dołu okna dialogowego Reguły kliknij pozycję Dodaj  Dodaj .

 4. W polu Nazwa reguły wpisz nazwę reguły.

  Nadawanie nazwy regule

 5. W obszarze Gdy przychodzi nowa wiadomość kliknij strzałki w pierwszym polu, aby otworzyć listę, a następnie wybierz typ informacji, które mają być identyfikowane.

  Kliknięcie pagonów w celu otwarcia listy

 6. W obszarze Gdy przychodzi nowa wiadomość dalej przejście od lewej do prawej strony, klikając strzałki i wybierając warunki reguły.

  • Aby usunąć warunek, kliknij pozycję Przycisk Usuń kryteria wyszukiwania .

  • Aby dodać warunek, kliknij pozycję Przycisk Dodaj kryteria wyszukiwania .

 7. W obszarze, Wykonaj poniższe czynności Określ akcje, które ma wykonywać reguła.

 8. Kliknij przycisk OK.

Jeśli Twoje konto jest uruchomiony na serwerze programu Exchange, wykonaj poniższą procedurę.

Uwaga : Jeśli nie wiesz, jakiego typu posiadanego konta, zobacz, Dowiedz się, jakiego typu konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły.

 2. W lewym okienku w oknie dialogowym reguły w obszarze Serwery EXCHANGE kliknij nazwę konta. (Ta opcja jest tylko dostępna w przypadku kont zarządzanych przez program Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszej.)

 3. W obszarze Gdy przychodzi nowa wiadomość kliknij strzałki w pierwszym polu, aby otworzyć listę, a następnie wybierz typ informacji, które mają być identyfikowane, na przykład od, Adresaci lub temat.

 4. W obszarze Gdy przychodzi nowa wiadomość dalej przejście od lewej do prawej strony, klikając strzałki i wybierając warunki reguły.

 5. Kliknij pozycję Dodaj wyszukiwane terminy, a następnie na liście wyszukiwania kliknij pozycję Dodaj  Dodaj w przypadku każdego terminu, który chcesz dodać.

Jeśli spróbujesz utworzyć regułę w Outlook 2016 dla komputerów Mac, a nie znasz typu konto e-mail masz, tutaj i Dowiedz się, jak:

 1. W oknie dialogowym Reguły kliknij przycisk Pokaż wszystko.

 2. W oknie dialogowym Preferencje programu Outlook w obszarze Ustawienia osobiste kliknij przycisk Konta.

 3. W okienku po lewej stronie okna dialogowego konta kliknij konto, z którego chcesz utworzyć regułę.

  W prawym górnym okienku w oknie Konta zobaczysz rodzaj konta, na przykład konto IMAP, konto programu Exchange lub konto POP.

 4. Aby wrócić do okna dialogowego reguły, kliknij przycisk Pokaż wszystko, a następnie w obszarze E-mail kliknij pozycję reguły.

  Kliknięcie pozycji Reguły w obszarze Poczta e-mail.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Wysyłanie automatycznych poza odpowiedzi pakietu office z programu Outlook

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×